U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_business_talk_am_tisch_logo.jpg
    Carrière

Onze toekomstgerichte sector voor plantenveredeling - jouw baan met creatieve mogelijkheden

Landbouwwetenschappers, biologen, IT-experts, economen, juridisch deskundigen en specialisten op verschillende professionele gebieden - samen bouwen we aan de toekomst. Omdat we als landbouwpartner met onze innovatieve plantenvariëteiten een doorslaggevende bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. We hechten aan onze vrijheid, die ons in staat stelt om nieuwe wegen in te slaan en positieve veranderingen teweeg te brengen. Onze aandacht gaat niet in de eerste plaats uit naar succes op de korte termijn - ons doel is duurzame en toekomstbestendige oplossingen ontwikkelen.

Groei

Onderzoek, productie, distributie en management - om tot oplossingen voor moderne landbouw te komen, is een waaier aan topics en vakgebieden nodig. Accepteer deze uitdaging en groei boven jezelf uit, samen met ons.

Ontwikkel verder

We willen actief bijdragen aan de toekomst. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de status quo willen aanvechten en de weg willen leiden naar nieuwe paden. We stimuleren je persoonlijke talenten en ondersteunen je steeds in je persoonlijke groei.

Aantallen

Bijna 5.000 werknemers in meer dan 70 landen en een wijdvertakt netwerk van externe partners - de beste voorwaarden om samen iets prachtigs tot stand te brengen. Lever jouw bijdrage en geniet daarbij van je vrijheid als ondernemer!

Onze waarden en doelen, onze werkcultuur
Wat vanaf dag één de meeste indruk op me maakte bij KWS was de open en ondersteunende cultuur. Je wordt door iedereen met belangstelling en waardering benaderd.
Dirk Gerstenkorn, Salesmanager maïs, koolzaad, tussengewassen

Adviseur

Iris van Dorp
Iris van Dorp
Stuur email
CONTACT