Biogasberegner

Indsæt egne forudsætninger og beregn elproduktion og methanudbytte ved brug af energiroer i dit biogasanlæg.

Høstudbytte, frisk

Værdi mellem 40 og 140 ton per hektar
t/ha

Tørstofindhold

Værdi mellem 10 og 27 %
%

CHP effektivitet

Værdi mellem 35 og 52 %
%

Individuel strømpris

Værdi mellem 7,50 og 450 øre/kwh
øre/kwh
Nuværende indtægt
kr/ha

Organisk tørstofudbytte
hkg organisk tørstof/ha
Tørstofudbytte
nl CH₄/kg oDM
Methanproduktion
m³ CH4 / ha
Energiproduktion
kWh/ha