Biogas beregner

Indsæt egne forudsætninger og beregn elproduktion og methanudbytte ved brug af energiroer i dit biogasanlæg.

Høst udbytte, frisk

Værdi mellem 40 og 140 ton per hektar
ton/ha

Tørstofindhold

Værdi mellem 10 og 27%
%

CHP effektivitet

Værdi mellem 35 og 52%
%

Individuel strømpris

Værdi mellem 7,50 og 270 øre/kwh
øre/kwh
Nuværende indtægt
kr/ha

Tørstofudbytte
hkg TS/ha
Tørstofudbytte
nl CH₄/kg oDM
Methanproduktion
m³ CH4 / ha
Energiproduktion
kWh/ha