Kalkulator količine sjemena

Željena gustoća biljaka

Normalno: 7- 8 biljaka / m², odaberite nižu gustoća biljaka u slučaju manjka vode i hranjivih tvari
Biljaka / m²

Površina

Ha

Klijavost

Prilagodite % klijavosti hibrida
90 100

Razmak između redova

Količina sjemena
Zrna / m²
Potrebna količina sjemena
Jedinica / ha
Potrebna količina sjemena za odabranu površinu
Jedinica
Razmak u redu
cm