Kalkulator količine sjemena

Željena gustoća biljaka

Normalno: 7- 8 biljaka / m², odaberite nižu gustoća biljaka u slučaju manjka vode i hranjivih tvari.
biljaka / m²

Površina

ha

Klijavost

Prilagodite % klijavosti hibrida
90 100

Razmak između redova

Preporučena norma sjetve
zrna / m²
Potrebna količina sjemena
jedinica / ha
Potrebna količina sjemena za odabranu površinu
jedinica
Razmak u redu
cm