Digital4CAST

Moderna poljoprivreda se dovodi u vezu s visokim investicijama pa svako povećanje cijene proizvodnje znači da morate ostvariti maksimalni prinos na ograničenim zemljišnim resursima, a svaki neuspjeh u tom procesu potencijalno znači smanjenje prinosa i udar na budžet kao i cijelo domaćinstvo.

Tvrtka KWS je kroz svoj program Digital4CAST uz podršku tvrtke Agremo ove godine pokrenula pilot projekt digitalnih inovacija za optimizaciju polja pomoću dronova i moderne tehnologije, s ciljem unapređenja proizvodnje i poboljšanja prinosa. Ovaj KWS-ov projekt je započeo 2018. godine i u njemu sudjeluju osim Hrvatske i Bugarska, Rumunjska i Srbija te preko više od 100 proizvođača. Kroz 4 pažljivo planirane faze, KWS je snimao polja svojih proizvođača pomoću bespilotnih letjelica.

Nakon prikupljanja fotografija dronovima, tvrtka Agremo je provela analizu stanja polja i usjeva pomoću svoje tehnologije i svojim tehnološkim rješenjem analizirala i pružila precizne podatke o usjevima pod kukuruzom. Ove 4 faze su dovele do utvrđivanja stvarnog stanja polja i usjeva, čijom se daljom analizom mogu utvrditi odgovarajuće mjere koje će dovesti do povećanja prinosa i smanjenja troškova proizvodnje.

FAZA 1 – Mjerenje obradivog zemljišta i nivelacija

U ovoj fazi je izvršeno snimanje parcela prije sjetve u cilju definiranja točnih površina kao i mjerenje visinske razlike između pojedinih dijelova parcela. Visinska razlika može biti od velikog značaja kasnije kod analiziranja postignutih prinosa na pojedinim dijelovima parcele. Ova visinska razlika može biti u nekim godinama značajan faktor smanjenja prinosa ili pak se na pojedinim nižim dijelovima mogu ostvariti viši prinosi u odnosu na prosječan prinos parcele.

FAZA 2 – Brojanje biljaka i analiza korova

U ovoj fazi je izvršeno snimanje parcele kada su biljke kukuruza bile od 4. do 6. lista. Izvršeno je brojanje biljaka na parceli i usporedba s brojem posijanog sjemena. Također, izvršeno je detektiranje korova na pojedinim dijelovima parcele. Broj biljaka na parceli predstavlja značajan podatak za proizvođača u smislu planiranja prinosa. Pored toga, za proizvođača je bitan i podatak o rasporedu biljaka po cijeloj parceli, gdje on može utvrditi moguće dijelove parcele gdje je raspored biljaka manji ili veći. U fazi razvoja kukuruza od 4. do 6. listova proizvođač može saznati informaciju jesu li su neki dijelovi parcele ugroženi korovima i treba li planirati kojim sredstvom i kojom količinom ih je potrebno tretirati. U ovoj fazi je moguće dobiti i informaciju o eventualnoj potrebi biljaka za dušikom i na osnovu toga precizno planirati količinu i vrijeme primjene dušičnoga gnojiva.

FAZA 3 – Brojanje biljaka i analiza stresa

Analiza stresa se vrši poslije cvjetanja i može pokazati stanje biljaka koje u ovoj fazi mogu biti ugrožene visokim temperaturama i sušom kao i napadom štetočina ili bolesti. U ovoj fazi proizvođač uglavnom nije u mogućnosti reagirati i da tretira ugrožene dijelove ili cijelu parcelu, ukoliko ne posjeduje visokoklirensne prskalice. Ali podatak o broju biljaka kao i stupanj ugroženosti usjeva može mu omogućiti bolju sliku stanja na parceli i boljoj procjeni utjecaja na krajnji prinos. Isto tako stanje biljaka na pojedinim dijelovima parcele mogu biti znak da je na tim dijelovima zemljište drugačijih osobina u odnosu na zemljište ostatka parcele, što je opet dobar podatak u smislu planiranja uzorkovanja zemljišta na tim dijelovima i njihova analiza.

FAZA 4 – Procjena prinosa

Ovo je završna faza praćenja usjeva na parceli i predstavlja na neki način rezultat svih prethodnih faza. Cilj je utvrditi potencijal prinosa na pojedinim dijelovima parcele, a ne samo visinu prosječnoga prinosa na cijeloj površini, odnosno napraviti mapu prinosa. Najvažniji zadatak za svakog proizvođača je da utvrdi potencijal prinosa na svim dijelovima parcele i na osnovu toga planirati daljnje aktivnosti u smislu popravljanja uvjeta na lošijim dijelovima i poslije toga dobivanja viših prinosa.

Dakle, cilj ovoga načina praćenja poljoprivredne proizvodnje je: Umjesto pregleda prosječnih rezultata na cijeloj parceli, cilj je podijeliti parcelu na manje zone u kojima su ostvareni različiti prinosi i kasnijim aktivnostima povećati prinose u tim zonama. Proizvođači koji koriste ovu uslugu imaju mogućnost odlaskom na stranicu tvrtke Agremo koristiti aplikaciju koja im omogućava izračunavanje procjene prinosa. Da bi ova usluga bila moguća, potrebno je da proizvođač uzme nekoliko uzoraka klipova (po metodologiji koju preporučuje KWS) i izvrši odgovarajuća mjerenja (po metodologiji Agrema) i dobivene podatke unese u odgovarajuću formulu.

Više o rezultatima kao i ovoj zanimljivoj temi donosimo svakako nakon snimanja posljednje faze stadija kukuruza i same žetve kukuruza. Pratite nas i dalje!

PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA
PRONAĐITE SAVJETNIKA