• _dsc2178_mais_mit_biagasanlage_bei_hevensen.jpg
    Kukuruz kao izvor energije

Kukuruz - sirovina za proizvodnju bioplina!

Posljednjih godina u poljoprivredi uspostavlja se proizvodnja energetskih usjeva kao dodatna grana industrije. Uzgoj energetskih usjeva provodi se istim profesionalizmom kao i druge grane industrije. Među različitom uporabom postrojenja za proizvodnju energije, proizvodnja bioplina je najrasprostranjenija.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zbog visokih svojstava biomase, silaža kukuruza čini najveći udio sirovina za bioplin s više od 80% korištenih supstrata. Šećerna repa i hibridi raži također su dostupni za upotrebu u postrojenju za proizvodnju bioplina.

Dobra očuvanost silaže kukuruza garantira cjelogodišnju opskrbu bioplinom. Odabirom posebnih hibrida kukuruza koji se koriste za proizvodnju energije možete odlučno utjecati na učinkovitost Vaše proizvodnje.

Visoki prinosi suhe tvari po hektaru, konstatno poboljšanje prinosa i visoki prinosi plina po kg kukuruzne silaže jamstvo su ekonomskih prednosti u odnosu na mnoge druge usjeve. Izvrsna podobnost silaže, skladištenje i fermentacija te jeftina proizvodnja čine kukuruz neophodnim za proizvodnju bioplina.

Ostaci fermentacije (digestat) nakupljeni tijekom proizvodnje bioplina vraćaju se u polja. Kukuruz može posebno dobro iskoristiti ove ostatke fermentacije (digestat). Stoga se otpadni proizvodi proizvodnje bioplina smisleno koriste.

KWS hibridi kukuruza koji se koriste za proizvodnju bioenergije

Izbor hibrida za proizvodnju silaže kao supstrata u bioplinskom postrojenju donekle se razlikuje od izbora hibrida kao krmiva u prehrani životinja. Osnova visokih performansi hibrida je prilagođenost lokaciji uzgoja, zahtjevima lokacije, ranozrelosti, stabilnosti, razvoju mladih biljaka i otpornosti na bolesti.

Što je važno prilikom odabira hibrida?