• bodenbeschaffenheit_mais_1.jpg
    Staništa pogodna za uzgoj kukuruza

Odlučujuće za krivulju rasta, bitno za prinose: stanište pogodno za uzgoj kukuruza

Zahtjevi staništa su različiti. Čimbenici koji utječu na rast imaju različite razine utjecaja na kultivirane biljke. Iako su klima i vodoopskrba važan aspekt uzgoja kukuruza, općenito kukuruz postavlja skromne zahtjeve u sjetvi.

Stoga je sljedeće čimbenike posebno potrebno uzeti u obzir:

  • Opskrba toplinom i hranivim tvarima tijekom razdoblja rasta i razvoja
  • Zagrijavanje zemljišta u proljeće
  • Količina oborina i raspoloživost vode tijekom razdoblja rasta i razvoja.
  • Pojava bolesti

I za kukuruz postoje mjesta koja su manje pogodna ili uopće nisu pogodna za uzgoj kukuruza:

  • Kompaktna, prezasićena tla vodom koja sprječava brzo zagrijavanje zemljišta u proljeće
  • Tla koja ne daju mogućnost intenzivnog prodiranja korijena i opskrbu hranivim tvarima

Ovdje su prednosti i nedostaci različitih tipova tala


Tip tla

Prednosti

Nedostaci

Lagano

Zagrijavanje
Obrada

Manjak vode
Prijenos hranivih sastojaka

Teško

Voda
Hranive tvari

Sporo zagrijavanje
Formiranje kore
Zbijenost

Vlažno, zbijeno tlo

-

Sporo zagrijavanje
Spora mineralizacija
Nepovoljna struktura

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

PRONAĐITE SVOG SAVJETNIKA