Seminarul "Ziua Câmpului" 2017

18.08.2017

La 18 august 2017 Reprezentanţa în Republica Moldova a firmei germane KWS SAAT SE

La 18 august 2017 Reprezentanţa în Republica Moldova a firmei germane KWS SAAT SE, cu suportul Reprezenta n ţei firmei Bayer a desfăşurat în lotul său demonstrativ din gospodăria «Agro -Papuros » S.R.L. (s. Mărăndeni , raionul Fălești ) Seminarul "Ziua Câmpului", dedicat rezultatelor sezonului de creștere a sfeclei de zahăr și porumb în 2017. L aitmotivul evenimentului a constatat în familiarizarea cu nouă tehnologie de cultivare a sfeclei de zahăr CONVISO® SMART.

La seminar au participat reprezentanți ai 28 de gospodării cultivatoare de sfeclă de zahăr și de porumb din diferite regiuni ale Republicii (41 persoane), reprezentanţi ai „Südzucker-Moldova” S.A. în frunte cu Dl. Nicușor V . ( 6 persoane), reprezentantul companiei “Moldova-Zahăr” S.R.L. Dl. Roman V., reprezentanţi ai distribuitorilor de semniţe şi preparate chimice pentru agricultură (Agarista-Agricola S.R.L., Agrostoc C.I., Elitagrotehnologie S.R.L., în total 14 persoane), vicepreședintele Comisiei de stat pentru testarea soiurilor de plante Dl. Ploșniță Gh., reprezentanți ai Asociației producătorilor de zahăr din Moldova, Direcției agricultură din raionul Fălești, firmelor parteneri (în total 68 de persoane).

După ce au făcut cunoștință cu lotul demonstrativ cu hibrizi de porumb, participanții au inspectat sectorul cu sfecla de zahăr. Acolo în afara de lotul cu CONVISO® SMART atenția lor a fost trasă la hibridul DARIA KWS tratat cu Poncho Beta și la același hibrid tratat cu Force Magna cu adăugarea de oligoelemente (DARIA KWS SPA). Ambii hibrizi au prezentat rezultate peste medie.

La finalizarea părții practice a seminarului participanților I s-a oferit raportul dedicat tehnologiei CONVISO® SMART, ținut de colaboratorul Departamentului pentru serviciile agricole internaționale (sfecla de zahăr) al firmei KWS Dl. Dr. Jens Loel. Referindu-se la impactul erbicidului CONVISO® ONE (clasa „B“ în conformitate cu Clasificarea Internațională a erbicizelor HRAC) asupra culturilor ulterioare în rotație cu sfeclă de zahăr, cultivată prin tehnologia CONVISO® SMART, în scopul de a reduce riscul de dezvoltare a rezistenței la buruieni la acest erbicid a fost recomandat dacă posibil să nu utilizeze erbicide din clasa „B“ în culturile ulterioare. Dr. Loel a subliniat în prezentarea sa că r iscul dezvoltării rezistenței după întroducerea CONVISO® SMART este foarte jos datorită următoarelor motive :

  • Suprapunerea foarte limitată a speciilor de buruiene la sfecla de zahăr și culturile din asolament
  • Prezența foarte limitată a buruienilor la sfecla de zahăr care au o predispoziție spre rezistența la ALS
  • Fermierii care cultivă sfeclă de zahăr la momentul actual deja integrează măsuri alternative de prevenire a rezistenței, de exemplu prin metodele speciale de cultivare a solului.

Date de contact

Evghenii Zuza
Evghenii Zuza
Head of the Representative Office
Trimite email
Octavian Boubatrin
Octavian Boubatrin
Country Manager
Trimite email
A LUA LEGATURA