U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Seed2FEED-(49).jpg

Zelf het rantsoen voor uw melkkoeien maken, een uitdaging die u laat groeien op uw bedrijf

Steeds meer melkveehouders berekenen zelf de rantsoenen voor hun melkkoeien, maar hoe begint u daar aan? Hoe maakt u zo’n rantsoen en kan iedereen het? Hoe zet u uw rantsoenen op papier en zijn er logische rekenregels die u kunt gebruiken? Voor veel melkveehouders een hele grote uitdaging, maar de kennis die u opbouwt, kunt u als toegewijd manager en veekenner goed gebruiken.

Hoe begint u met het maken van een rantsoen?

Zeker wanneer u minder ervaring heeft met het maken van rantsoenen, is het aangewezen om per voersoort een voederanalyse uit te voeren. Op die manier krijgt u een goed beeld van de kwaliteit van de voeders die u zelf teelt op uw bedrijf. Als melkveehouder bent u sowieso verplicht om de voeders te laten onderzoeken voor de kringloopwijzer, maar zorg dat u deze analyses tijdig heeft. Ook is het belangrijk dat u zicht krijgt op hoe u de laatste periode gevoerd heeft. Hoeveel vreten kunnen uw koeien op? En wat produceren uw koeien gemiddeld op zo’n rantsoen? En wat is het gemiddelde eiwit over de rantsoenen van de afgelopen periodes? Probeer deze gegevens zo realistisch mogelijk op te lijsten en neem dit mee als basis in de rantsoenen die u wilt berekenen.

Omschrijf uw randvoorwaarden

Naast deze gegevens is het van belang dat u uw eigen randvoorwaarden bepaalt. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen om het hele jaar een gelijke hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen te houden. Deel daarvoor de totale hoeveelheid maïs door het aantal dagen in het jaar. Wanneer u de daghoeveelheid deelt door het aantal melkkoeien, weet u precies hoeveel maïs u per dag kunt voeren.

Ook de technische kant van de rantsoenen kan onderhevig zijn aan randvoorwaarden. Op basis van uw huidige rantsoenen kunt u bepalen hoeveel ruwvoer uw melkkoeien kunnen opnemen. Kijk hoeveel kilogram ruwvoer u per koe voert, vermenigvuldig dat met de bijbehorende drogestof-percentages en maak er een totaal van. In de meeste melkveerantsoenen ziet u een droge stof-opname vanuit ruwvoer van 13 tot 15 kg.

Verder is het belangrijk dat u bijvoorbeeld de hoeveelheid eiwit bepaalt die u maximaal in uw rantsoen wilt hebben. Nog niet zo lang terug zagen we dat gemiddelde rantsoenen een ruweiwitgehalte van meer dan 160 gram per kilogram droge stof bezaten. De laatste jaren zien we daar een dalende trend in en gaan de rantsoenen richting 150 gram per kilogram droge stof. Dat is wel sterk afhankelijk van het type rantsoen. Een rantsoen dat veel gras bevat heeft doorgaans een hoger ruweiwitgehalte dan een rantsoen met veel maïs.

Wat vindt u belangrijk bij uw melkkoeien?

Ga verder na wat u belangrijk vindt op uw bedrijf. Dat een veestapel gezond moet zijn, daarover is elke melkveehouder het eens. Maar met uw rantsoen kunt u ook uw productie sturen. Streeft u een hoge productie na? Of wilt u maximaal gebruik maken van eigen geteeld gras? Dat zijn twee verschillende aanpakken. Maak voor uzelf zo concreet mogelijk wat u de komende periode van uw veestapel verwacht en probeer daar realistisch in te zijn.

Kies voor een managementsysteem om uw rantsoen te berekenen

U hoeft geen veevoerspecialist te zijn om rantsoenen op te stellen. Er zijn verschillende managementsystemen op de markt die u daarbij kunnen helpen. Een van die systemen is Farmdesk. Het geeft inzicht in uw voerkosten en u kunt aanpassingen in rantsoen, maar ook in gewas- en rassenkeuze simuleren. Farmdesk geeft u bovendien dagelijks rapporten over de situatie van uw bedrijf. Aan de hand van de belangrijkste eiwitwaardes (ruw eiwit, DVE, OEB), de belangrijkste energiewaardes (VEM, zetmeel, bestendig zetmeel, suiker en vet) en gegevens over de gewenste snelheid en structuur (FOS, ruwe celstof, NDF), lukt het iedereen om snel een rantsoen in elkaar te zetten. Opgelet: in Nederland worden de meeste rantsoenen opgebouwd op basis van het koemodel. Daarvoor worden cijfers gebruikt van de Stichting CVB, maar controleer zeker dat u de meest actuele cijfers heeft.

Met Farmdesk kunt u uw melkproductie en voerkosten optimaliseren

Met Farmdesk kunt u uw melkproductie en voerkosten optimaliseren

Wat doen uw koeien met het rantsoen?

Het is belangrijk dat u evalueert wat de koeien met het rantsoen doen. Wat ziet u aan de koeien? Zien ze er mooi uit en zijn ze in goede conditie? Zijn ze fanatiek genoeg? Ziet de mest er goed uit? Is de pens goed gevuld en herkauwen ze goed? Wat is de staat van de klauwgezondheid en zijn er klauwproblemen die toe te schrijven aan een voederstoornis? Doet u mee aan de melkcontrole, dan zeggen de uitslagen (in combinatie met de uitslagen van uw tankmelk) ook veel over uw bedrijf. Probeer de melkcontrole goed te lezen, welke gegevens zeggen u iets?

Overgang naar maken van rantsoenen

Dat er heel wat op u af komt bij het zelf maken van rantsoenen is onontkoombaar. Het is raadzaam om in de beginperiode overleg te plegen met uw huidige voeradviseur om te kijken wat realistisch is op uw bedrijf. Ook kan hij of zij u veel vertellen over de voeders die bijgevoerd worden. Wat zijn daarvan de nutritionele eigenschappen en waarom wordt er voor bepaalde grondstoffen gekozen? u bouwt op deze manier een sterkere relatie op met adviseurs en u kunt u goed voorbereiden op het verkoopgesprek. Na verloop van tijd zult u merken dat u meer inzicht krijgt in de rantsoenen en dat het u makkelijker afgaat.

Bekijk deze video over het maken van rantsoenen met behulp van Farmdesk

Heeft u een vragen over het zelf maken van rantsoenen? Bel of mail ons!

Kontakte
Paul van den Biggelaar
Manager Seed2FEED
Stuur email
Jolmer de Vries
Jolmer de Vries
Seed2FEED Manager
Stuur email