U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • zuckerruebenbestand.jpg
  Zaadkwaliteit voor suikerbiet

Zaadkwaliteit in suikerbieten - Kwaliteitstesten en zaadbehandeling EPD

We hebben ons doel sinds het begin van onze teelt niet alleen gemaakt om aan de wettelijke kwaliteitsnormen te voldoen, maar om ze te overtreffen.

Om dit aan te kunnen, wordt een groot aantal onderzoeken en analyses uitgevoerd voor, tijdens en na elke productiefase; daarnaast worden voor elke zaadpartij talrijke parameters bepaald.

EPD (Early Plant Development) – uw voordeel voor een goede veldopkomst

Ontkieming is een van de meest kritieke fasen in de ontwikkeling van suikerbieten, aangezien het de basis legt voor toekomstige groeisuccessen. Om opkomende suikerbieten beter te beschermen tegen negatieve milieu-invloeden (zoals plagen, ijs, drijfmest) heeft KWS het innovatieve zaadbehandelingsproces "EPD - Early Plant Development" ontwikkeld.

EPD staat voor

 • Vroegtijdige ontkieming
 • Snelle en homogene veldopkomst
 • Snelle ontwikkeling van de bietenbladapparaat
 • Efficiënt gebruik van fotosynthese
 • Snelle en meer gelijkmatige ontwikkeling van jonge planten
 • Homogene gewassen
 • Hoge gewaskwaliteit

EPD procedure

 • Partijspecifieke voorbereiding van het zaad
 • Verbetering van de coatingcomponenten
 • Specifiek zaadverwerkingsproces en pilleerproces
 • Controle van elke zaadpartij met de nieuwste technologie om de hoogste kwaliteit te bereiken.

EPD bevordert

 • Opschorting van de rustperiode
 • Wateropname door de bietenkorrel en het zaadperforel
 • Activering van metabolisme

EPD biedt nog meer voordelen in:

Ongunstige opkomstomstandigheden zoals vroeg zaaien, koele temperaturen of drijfmest. Hier heeft het EPD-zaad duidelijke voordelen.

Een overzicht van de kwaliteitstests voor suikerbietzaad

De beslissende kwaliteitstest voor u als teler:

1. Kiemkracht
Onderzoek van ontkieming onder verschillende omstandigheden (afhankelijk van de procesfase van het zaadje, naakte zaden hebben andere omstandigheden dan gepilleerde zaden), banding (uiteindelijke telling) of geplooide filter (meerdere tellingen mogelijk).

2. Drijfkracht
De drijfkracht testen onder aangepaste veldomstandigheden.

3. Alleen het beste wordt verkocht!
Processtappen van zaadverwerking met optredende verliezen:

Stap 1: Oogsten van zaden op vermeerderingslocaties (100% gewas)
Stap 2: Zaaien op vermeerderingslocatie (60% verlies)
Stap 3: Verwerking van zaden in Einbeck (20% verlies)
Stap 4: Zaad pilleren

Totale verliezen: 80%
Totale opbrengst: 20%