U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Privacybeleid

Wij van KWS Benelux B.V. (hierna ook “KWS”, “wij/we” of “ons” genoemd) waarderen uw interesse in ons bedrijf en bedanken u voor het bezoeken van onze website of het gebruiken van onze app. KWS neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en met het Privacybeleid op deze website. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens we opslaan en wanneer, en hoe we deze gegevens gebruiken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Volgens artikel 4, lid 7, van de AVG is KWS Benelux B.V., Ettenseweg 4, 4706 PB Roosendaal, Nederland de verantwoordelijke voor gegevensverwerking (verwerkingsverantwoordelijke).

2. Contact details

KWS Benelux B.V.
Ettenseweg 4
4706 PB Roosendaal
Telefoon: +31 76 50 30003
E-mail: dataprotection.bnl@kws.com

3. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking

a) Informatief bezoek aan onze website

In geval van puur informatief gebruik van de website, met andere woorden: als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons verzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt.

Als u onze website wilt bekijken, verwerken wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid ervan te verzekeren

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Verschil tijdzone van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke website)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid gegevens die elke keer wordt overgedragen
 • Website waarvan het verzoek komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Deze stukjes informatie worden uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd.

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De gerechtvaardigde belangen van ons zijn het leveren van onze online service en het garanderen van gegevensbeveiliging.

b) myKWS

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om u te registreren voor onze informatieservice “myKWS”. U kunt het klantenportaal ook gebruiken via onze mobiele applicatie, de myKWS-app. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van myKWS.

I. Registratie voor myKWS

myKWS is een uitgebreide informatiedienst voor gewasspecifieke en overkoepelende inhoud over onze producten, vooral voor maïs, suikerbiet, tarwe, gerst, rogge en koolzaad. Hier vindt u nuttige tools (bijv. een zoektool voor schadepatronen bij bladziekten, planners voor de aanplanting, controle van het drogestofgehalte voor snijmaïs) en rekenhulpen (bijv. hoeveel zaad nodig is, beplantingsdichtheid). myKWS biedt regionale informatie die is aangepast aan uw teeltregio, bijv. voor het gewasbeheer van graan, nematodenbeheer in de bietenteelt en grondtemperaturen en warmteniveaus voor maïs.

Registratie is vereist voor toegang tot deze dienst en de informatie.

Als onderdeel van uw registratie maken we een gebruikersprofiel aan. Hiervoor verzamelen we de gegevens die we van u nodig hebben voor het aanmaken en beheren van uw gebruikersaccount.

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Uw gegevens worden 30 dagen na de beëindiging van de gebruikersrelatie verwijderd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

II. Algemene informatie en aanbevelingen

Binnen uw myKWS-gebruikersaccount kunt u extra informatie verstrekken (bijv. voorkeursgewassen, toewijzing van gegevens uit de KWS-winkel), op basis waarvan u vervolgens relevante inhoud en aanbevelingen van ons ontvangt (bijv. voor het leveren van diensten op het gebied van zaden en voor het geven van adviezen voor de omgang met de gecultiveerde soorten). U ontvangt de relevante inhoud en aanbevelingen via een meldingsfunctie in het myKWS-gedeelte.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Uw gegevens worden 30 dagen na de beëindiging van de gebruikersrelatie verwijderd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

III. Geo-gebaseerde functies

In myKWS gebruiken we uw locatiegegevens om u geo-gebaseerde functies aan te bieden (bijv. een satellietgebaseerde analyse van uw velden of relevante informatie over uw locatie, zoals het weer of lokale adviseurs).

Het is ook de mogelijkheid om geo-gebaseerde notities te maken. Hier kunt u informatieve tekst en afbeeldingen toevoegen.

De myKWS-app geeft u ook de mogelijkheid om uw actuele locatie via GPS aan ons door te geven. Hiervoor heeft maakt de app gebruik van uw actuele locatiegegevens.

Met deze functie kunt u bijvoorbeeld uw huidige locatie op een kaart weergeven.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De gegevens over uw locatie worden 30 dagen na de beëindiging van de gebruikersrelatie verwijderd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

IV. Gebruiksanalyse

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, verzamelen en analyseren we de basisgegevens over uw gebruikersgedrag om onze diensten te verbeteren en deze aantrekkelijker te maken.

Uw gebruiksgegevens worden alleen met uw toestemming geregistreerd en geëvalueerd.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar: dataprotection.bnl@kws.com

Uw gegevens worden 30 dagen na de beëindiging van de gebruikersrelatie verwijderd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

V. Toegang tot de camera voor gebruik van functies

De myKWS-app heeft verschillende functies waarvoor toegang tot de camera van uw apparaat is vereist, indien u deze functies wilt gebruiken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen rechtstreeks in de app laden of meer informatie over het product verkrijgen door de QR-code van het product te scannen. Wanneer u de QR-code van het product scant, slaan we de doorgegeven productinformatie op bij uw informatie die is opgeslagen op myKWS om een gebruiksgeschiedenis te kunnen creëren in uw myKWS-account.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

Als u niet bent ingelogd op het moment van de scan of als u op een later tijdstip uw myKWS-account aanmaakt, zal uw locatie achteraf aan uw myKWS-account worden toegevoegd, op voorwaarde dat u in de browser-API uw toestemming heeft gegeven voor de lokalisatie.

De rechtsgrondslag voor de lokalisatie is artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG voor de daaropvolgende verbinding.

Uw gegevens worden 30 dagen na de beëindiging van de gebruiksrelatie verwijderd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zullen we uw gegevens verwijderen nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, tenzij verdere verwerking toegestaan is op grond van de relevante wettelijke bepalingen.

c) Contact opnemen met klanten

Bovendien gebruiken en verwerken we uw contactgegevens, bijv. naam, adres, faxnummer, e-mailadres of telefoonnummer, om u te vertellen, met behulp van de communicatiemethoden die u hebt ingediend (post, fax, e-mail, telefoon), over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn, en voor het uitvoeren van klantenenquêtes.

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het gerechtvaardigde belang van ons is communicatie met onze klanten.

d) Traceren

Deze website gebruikt verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing en optimalisatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). De informatie die door de cookie wordt geproduceerd wanneer u deze website gebruikt, wordt in de regel verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als onderdeel van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google in een lidstaat van de EU of een ander land dat partij is in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet, aan de website-exploitant te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van het gebruik van Google Analytics, zal niet worden gecombineerd met andere gegevens die Google bijhoudt.

U kunt meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vinden op: https://policies.google.com/?hl=nl&gl=de. NB: Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code “anonymizeIp” om te garanderen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (“IP-masking”).

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van Google Analytics in te trekken, klikt u op de blauwe zeshoek in de linkerbenedenhoek van de browser om de instellingen in de cookie-banner te kunnen aanpassen.

e) Nieuwsbrief

U ontvangt alleen een e-mailnieuwsbrief als u expliciet de nieuwsbrief hebt besteld op onze website. Als u niet langer een e-mailnieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link die aan het einde van elke nieuwsbrief verschijnt.

De rechtsgrond voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

f) Aanbevelingen op Facebook, G+, Twitter, e-mail en WhatsApp

U kunt de informatie op de KWS-website eenvoudig delen via Facebook, G+, Twitter, e-mail en WhatsApp met behulp van de relevante plug-ins. Deze “social bookmark plug-ins” zijn internetbladwijzers (Internet bookmarks) waarmee gebruikers van dit soort diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Op de KWS-website zijn deze alleen verbonden als een link naar de betreffende diensten. Pas nadat u op het bijbehorende icoontje hebt geklikt, wordt u doorgeschakeld naar de website van de betreffende provider, d.w.z. alleen dan wordt uw gebruikersinformatie overgedragen aan de betreffende provider. Informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens door deze websites is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de leveranciers.

g) Facebook-pixel

Op onze website is de zogenaamde “Facebook-pixel” geïnstalleerd van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De Facebook-pixel maakt gebruik van een Javascript. Als u onze website bezoekt en toestemming geeft, zorgt de Facebook-pixel ervoor dat uw browser automatisch een directe verbinding maakt met de server van Facebook. Hierdoor kunnen met name de volgende gegevens worden geregistreerd en naar Facebook worden verzonden:

uw IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, doorverwijzende URL, Pixel-ID en Facebook-cookie, alsook informatie over paginaweergaves en gegevens die in invoervelden zijn ingevuld.

Wij gebruiken een Facebook-pixel om de handelingen van bezoekers op onze website bij te houden om Facebook-advertenties op onze websitebezoekers af te stemmen en om aanvullende informatie te verkrijgen over Facebook-leden die onze advertenties bekijken.

Deze methoden worden ook gebruikt om de bezoekersstructuur te analyseren aan de hand van gegevens van Facebook.

De gegevens worden 180 dagen bewaard.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Facebook verwerkt de gegevens binnen het kader van het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan kunt u vinden in het Helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

4. Cookies

We gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf kunnen worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Deze tekstbestanden worden gecreëerd en naar u verzonden door de webserver waarmee u verbinding hebt gemaakt via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of uw computer met virussen infecteren. Hun doel is om de gehele internetservice voor u gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

Onze websites gebruiken de volgende soorten cookies. Hun toepassingsgebied en hoe ze werken, wordt als volgt uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (a)
 • Permanente cookies (b)

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten vooral sessiecookies. Ze slaan een “sessie-ID” op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de hele sessie kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat uw computer opnieuw herkend kan worden wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c) U kunt uw browserinstellingen configureren naar uw voorkeur en, bijvoorbeeld, zich afmelden voor cookies van derden of alle cookies. Houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

d) De flash-cookies die we gebruiken worden niet vastgelegd door uw browser, maar door uw flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat worden geplaatst. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens op onafhankelijk van de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen flash-cookies wilt laten verwerken, moet u hiervoor een add-on installeren, bijv. “Ghostery” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/ghostery/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in privémodus te zetten.

5. Ontvangers van persoonsgegevens:

Voor de werking van onze website en voor het leveren van gepersonaliseerde diensten, heeft KWS ook dochterondernemingen van de KWS Group of externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het verwerken van bestellingen, het exploiteren van de website, het leveren van gepersonaliseerde diensten en het verstrekken van informatie aan klanten. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken bij het uitvoeren van hun taken namens ons en zijn verplicht om te voldoen aan de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.

Doorgifte van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met bindende nationale wettelijke bepalingen of indien wettelijke of strafrechtelijke procedures vereisen dat ze worden doorgegeven. Ze worden niet doorgegeven voor andere doeleinden.

6. Doorgifte aan derde landen

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de hierboven beschreven procedures worden ook door ons verzonden aan ontvangers in de zin van art. 4, lid 9, van de AVG, die uw persoonsgegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerken. In dat opzicht vindt er ook een doorgifte plaats aan derde landen en vervolgens een verwerking van uw persoonsgegevens in derde landen, waarvoor er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. We hebben daarom gezorgd voor de juiste bescherming van uw persoonsgegevens bij de relevante ontvangers via “passende waarborgen” (artikel 46 van de AVG), door het sluiten van standaardcontractbepalingen, voor zover er geen afwijking van toepassing is. U kunt een kopie van deze garanties bij ons aanvragen (contactgegevens onder nr. 1/2).

7. Bewaartermijn

Over het algemeen bewaren we uw gegevens alleen zo lang als nodig is om een dienst uit te voeren die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met deze wettelijke specificaties.

8. Uw rechten als betrokkene

U hebt de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens, voor zover aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:

 • Recht op inzage,
 • Recht op rectificatie,
 • Recht op verwijdering,
 • Recht op beperking van gegevensverwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht om bezwaar te maken

Individueel recht om bezwaar te maken

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepaling. Vervolgens zullen we de persoonsgegevens voor die doeleinden niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen overleggen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking ten behoeve van direct marketing

In sommige gevallen verwerken we uw gegevens voor direct marketing. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor die doeleinden. Dit is van toepassing op profilering voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

 • Intrekking van toestemming: Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot uw terugtrekking wordt niet beïnvloed.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op onder de bovengenoemde contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, indien naar uw mening de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

9. Externe links

Onze online service bevat af en toe links die leiden naar de websites van derden. Als dit niet gemakkelijk herkenbaar is, geven we aan dat het een externe link is. KWS heeft geen invloed op de inhoud of vorm van de websites van externe leveranciers. Dit Privacybeleid is daarop dan ook niet van toepassing.

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien. Let er daarom op dat u kennis neemt van de actuele versie van ons Privacybeleid.

Etten-Leur, November 2021