Schadebeeldherkenner

Mochten er zich, om wat voor reden dan ook, tijdens of direct na de kieming van KWS-maïszaad toch voordoen, dan is er nu de KWS-Maïszaadservice. Hiermee toont KWS haar commitment door de teler tegemoet te komen in de kosten voor zaaizaad die gemaakt moeten worden, wanneer er besloten wordt om te herzaaien.

  • Kies het ontwikkelingsstadium

    Stadium

    Filter beperken
    Er konden geen schadepatronen worden gevonden.