U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Efficiënt inkuilen van Feedbeet

De verwerking en opslag van Feedbeet is een belangrijk onderdeel van het proces om de voederwaarde van het product ten volle te benutten.

Naast de opslag van hele bieten, wordt Feedbeet ook vaak versnipperd en gemengd ingekuild met gras- of maïssilage.

De nu ontwikkelde methode is zeer efficiënt en kostenbesparend in vergelijking met eerdere methoden. De voederbieten worden ingekuild bovenop bestaande lagen gras of maïs (ook CCM en MKS).

In onderstaande video ziet u het resultaat van deze manier van inkuilen, zowel bovenop gras als bovenop maïskuilvoer.

Nieuwe manier om Feedbeet in te kuilen

Om te weten hoeveel bieten er per dag gevoerd worden, moet de verhouding bieten/gras of bieten/maïssilage berekend worden bij het maken van de kuil.

De berekening is gebaseerd op de volgende parameters: kg droge stof (ds) per koe per dag van bieten, gras en maïs - evenals de hoogte van de afzonderlijke ingekuilde lagen, de grootte van de silo en het huidige ds% in bieten, gras en maïs.

Feedbeet inkuilcalculator
Uw gegevens in de middelste kolom
Feedbeet - kg ds/koe/dag 2,5 kg
Gras - kg ds/koe/dag 5 kg
Maïs - kg ds/koe/dag 8 kg
Gras - geanalyseerd ds% 30 %
Maïs - geanalyseerd ds% 32 %
Feedbeet - geanalyseerd ds% 23 %
Gras - lengte silo 50 m
Gras - breedte silo 16 m
Gras - hoogte silo 2 m
Kuilgras - ton in silo 1200 t
Maïs - lengte silo 50 m
Maïs - breedte silo 16 m
Maïs - hoogte silo 2 m
Ingekuilde maïs - ton gevoerd 1200 t