U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • feedbeet1_versie2.jpg

KWS Feedbeet blijft populaire voederbiet

Het areaal voederbieten is de laatste jaren snel gegroeid in Nederland: van 420 ha in 2015 naar 2.420 ha in 2023. Deze oppervlakte lag in 2023 verspreid over 920 bedrijven. Het kiezen van het juiste ras is een belangrijk onderdeel van de teelt. Wageningen University & Research heeft de afgelopen zes jaar voederbietenrassen getest op zandgrond en op kleigrond, de resultaten staan in het Rassenbulletin Voederbieten 2024.

De rassen zijn ingezonden door verschillende kweekbedrijven, waaronder KWS. Het bulletin is dan ook de enige publicatie in Nederland waarin rassen van verschillende kweekprogramma’s met elkaar vergeleken worden. Zowel de moderne voederbietenrassen (waaronder KWS Feedbeet), met hoge drogestofgehalten, als de meer traditionele rassen met een gemiddeld drogestofgehalte staan in het bulletin.

KWS Feedbeet is dankzij de hoge drogestofgehalten duidelijk in het voordeel ten opzichte van de traditionele rassen. Daarnaast kent de traditionele voederbiet een hoger vochtgehalte waardoor de kans op vorstschade groter is.

Dankzij de veel hogere drogestofopbrengst is het saldo per hectare van KWS Feedbeet veel groter dan hetgeen met de traditionele voederbiet behaald kan worden.

Feedbeet oogsten

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan door de zeer regelmatige vorm van de Feedbeet heel goed zonder verliezen of oponthoud geoogst worden met de gangbare machines. Dit in tegenstelling tot de traditionele voederbiet. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid

Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien

Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien

Download het Rassenbulletin Voederbieten 2024
Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen

Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen

Feedbeet bewaren

De bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. In sommige gevallen worden de bieten verwerkt in de maïsbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de mais binnenhalen, laat men op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maand oktober en november neemt de opbrengst namelijk nog dagelijks toe. Mede hierdoor worden de meeste voederbieten later gerooid en vaak in combinatie met een droog product als sojahullen in een slurf bewaard. Dit zogenaamde ‘baggen’ van de biet geeft veel voordelen. De voersnelheid kan worden aangepast en het is mogelijk om jaarrond te bewaren en te voeren. Ook het inkuilen samen met Maiskolvensilage (MKS) is sterk in opgang.

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf

Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed

Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed

KWS Feedbeet rassen

Voor het teeltseizoen 2024 is het biologische ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) en voor de gangbare teelt het ras LAURENA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) beschikbaar. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.

Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia wordt het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarra percentage geadviseerd.

Nieuw in 2024 is dat een eenheid Feedbeet 50.000 pillen bevat, ofwel voor een halve hectare.

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale KWS adviseur.