U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Maïs Actueel

Velddagen-2022.jpg

Kom naar de KWS boerderij inspiratie- en velddagen 2023

Ondanks de uitdagende groeiomstandigheden is het met veel inzet toch gelukt om een groot aantal mooie maïsdemovelden aan te leggen. Ook bij u in de buurt heeft u niet alleen de mogelijkheid om naar de nieuwste en voor u meest interessante maïsrassen te kijken, maar wordt u door onze adviseurs ook op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de teelt van maïs, Snelle Lente Rogge en KWS Feedbeet.

mais-brochure.jpg

Brochure KWS-Voedergewassen 2024

De nieuwe brochure KWS-voedergewassen 2024 is beschikbaar. In deze brochure vindt u alle informatie over onze maisrassen, de laatste informatie over Snelle Lente Rogge en KWS Feedbeet.

beregening.jpg

Wees op tijd met het beregenen van uw maïs!

Hoewel de behoefte aan water voor maïs, zeker in vergelijking met een gewas als gras, eerder gering is, is het wel heel erg belangrijk om voor het slagen van het maïsgewas de beschikking te hebben over voldoende water op de juiste momenten.

Hagelschade-(3).jpg

Wat doen bij schade door hagel in maïs?

In het groeiseizoen kunnen gewassen zoals maïs getroffen worden door hagelbuien. De vraag is of het maïsgewas na hagel als verloren beschouwd moet worden, of dat er nog enige kans is op herstel.

stage-foto.jpg

Symptomen bij een tekort aan voedingsstoffen

Om groeivertraging of zelfs -stilstand en daarmee een zekere opbrengstderving en kwaliteitsverlies te voorkomen is het voorkomen van een tekort aan voedingsstoffen in de teelt van mais heel belangrijk.

160707_Imagefotos_KWS_095.jpg

Problemen in uw maïsperceel? Kijk op schadebeeldherkenner!

Als zeer bruikbare tool is door KWS met veel succes de tool ‘Schadebeeldherkenner’ geïntroduceerd. De schadebeeldherkenner geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste schadebeelden in maïs.

Onkruid maïs

Herken de onkruiden op uw maïsperceel voor een tijdige en juiste bestrijding

Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. Onkruiden op maïspercelen zorgen voor concurrentie met de maïs op het vlak van benutting van vocht en nutriënten.

Veldopkomst maïs

Controleer de veldopkomst van uw maïs

De veldopkomst van maïs is eenvoudig te controleren.

Rijenbemesting maïs

Rijenbemesting tijdens de zaai van maïs heeft zin

Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs ter bevordering van de beginontwikkeling is zinvol. Via rijbemesting kunnen snel beschikbare voedingsstoffen in de directe omgeving van het wortelstelsel van de kiemplantjes worden gebracht.

Zaaiafstand

Controleer de juiste zaaidiepte en zaaiafstand tijdens de zaai van uw maïszaad

Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en –afstand in de rij te controleren. Dit om een vlotte opkomst en een regelmatige stand van uw maïs te realiseren.

Zaaien maïs

Zaai uw maïs op het juiste moment!

Voor een goede opbrengst en kwaliteit is het belangrijk om maïs op het juiste moment te zaaien. Vergeet hierbij niet dat, ondanks de positieve stappen op het vlak van de beginontwikkeling, maïs nog steeds een warmte minnende plant is.

Onkruidbestrijding-mais.jpg

Een voor-opkomst onkruidbestrijding in maïs is aan te bevelen

Een combinatie van een voor-opkomst- en een na-opkomst onkruidbestrijding geeft de maïsteler een grotere zekerheid van een schoon perceel en een geslaagde teelt.

Grondbewerking.jpg

De juiste grond en grondbewerking voorafgaand aan de teelt van maïs

Als warmteminnende cultuurplant stelt maïs bijzondere eisen aan de grond. De eis van een snelle opwarming in de lente is daarbij bijzonder groot. Hoge bodemtemperaturen maken een snelle kieming, een hoge veldopkomst en een snelle jeugdgroei mogelijk. Al deze effecten weerspiegelen zich uiteindelijk in de opbrengst en kwaliteit.

SLR-14.jpg

Het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten is aangebroken

Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden.

DCK755P3T-QW_High-Res.jpg

De winnaars van de DeWalt actie zijn bekend!

Tot en met 15 januari 2023 maakte u automatisch kans op één van de vele DeWalt gereedschapspakketten bij het plaatsen van een bestelling KWS maïszaad. De loting is inmiddels gedaan en de 44 prijswinnaars zijn bekend!

Nieuwe_rassen_rassenlijst-(2).jpg

Nieuwe KWS maïsrassen op de Rassenlijst

Het WUR Rassenbulletin en de CSAR Aanbevelende Rassenlijst zijn betrouwbare bronnen voor het maken van een maïsrassenkeuze. Bekijk de positie van KWS rassen op de rassenlijsten voor 2023.

DCK755P3T-QW_High-Res.jpg

Koop uw maïszaad voordelig & maak kans op één van de vele DeWalt gereedschapspakketten!

Tot en met 15 januari 2023 kunt u profiteren van onze vroegbestelkorting van € 5,- per eenheid maïszaad. Maar er is meer! U maakt ook kans op één van de vele DeWalt gereedschapspakketten wanneer u in de actieperiode een bestelling plaatst.

Weinig-zetmeel-in-mais-(2).jpg

Maïsrassenkeuze voor droogtegevoelige grond

De gemiddelde kwaliteit van maïs valt dit jaar tegen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat is de weinig verrassende uitkomst na analyse van de eerste maïskuilen. Dit jaar gaat het veelal om maïs die (gedeeltelijk) noodrijp is geoogst. Daarnaast ligt het drogestofgehalte van de eerst bemonsterde maïskuilen duidelijk hoger dan in andere jaren, wat deze kuilen daardoor broeigevoeliger maakt.

Maisrassen-2023.jpg

Maak kennis met de online KWS maïsrassen adviseur

Om u te helpen bij de maïsrassenkeuze voor het nieuwe seizoen is de digitale KWS maïsrassen adviseur geïntroduceerd. Via deze online tool kan door u zelf snel en eenvoudig voor uw bedrijfssituatie de juiste keuze gemaakt worden.

Kalk_rijden_na_mais.jpg

Maïs van het perceel? Kalk er dan weer op!

Naast het zaaien van een vanggewas, wat zo snel mogelijk na de oogst dient te gebeuren, is het najaar ook het ideale moment om te bekalken om daarmee al weer te werken aan verhoging van de maïsopbrengst in 2023.

SLR_na_MKS.jpeg

Snelle Lente Rogge na MKS? Ook dat kan!

Wanneer maïs in de vorm van Maïskolvensilage (MKS) geoogst wordt, moet het vanggewas uiterlijk 31 oktober gezaaid worden en niet voor 1 oktober. De achtergebleven gewasresten kunnen in één werkgang worden ondergewerkt in combinatie met het zaaien van de Snelle Lente Rogge.

Broei_mais-(1).jpg

Voorkom broei en schimmelvorming in uw maïskuil

Al sinds de jaren 70 maakt maïs een belangrijk onderdeel van het rantsoen voor vee uit. Om de kwaliteit van de maïskuil tijdens de voerperiode te waarborgen is het belangrijk om deze vrij van broei en schimmel te houden.

SLR-9.jpg

Ruwvoertekort? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent.

Maisoogst-22-(1).jpg

Maïsoogst 2022: Dit jaar weer een uitdaging waarin nu nog valt te sturen!

De maïs staat nog op het veld, maar voor hoe lang nog? Veel maïs dreigt door de grote droogte noodrijp te worden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de hoeveelheid neerslag tussen de percelen en regio’s, zijn de verschillen in maïskwaliteit groot. Voor het bepalen van de nutritionele kwaliteit van de mais is het wachten op de eerste analyses, maar er zal zeker een grote variatie zijn in voederwaarde. Deze grote verschillen in de mais zullen een grote uitdaging worden in het optimaliseren van het melkveerantsoen!

Snelle_Lente_Rogge-(3).jpg

Snelle Lente Rogge: de ideale combinatie van vanggewas en producent van eiwit

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas perfect voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het heel goed geschikt om Snelle Lente Rogge in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen.

Stormschade_mais-(1).jpg

Storm kan op verschillende manieren schade veroorzaken in maïs

Als gevolg van de klimaatverandering nemen extreme omstandigheden gedurende het groeiseizoen toe. Denk hierbij aan langere periodes van (extreme) droogte en hoge temperaturen, heel vaak afgewisseld door forse buien met hagel, zware neerslag en felle windstoten. Juist deze windstoten kunnen op verschillende momenten in het groeiseizoen schade veroorzaken in maïs.

Rond-de-bloei-is-vocht-belangrijk-(1).jpg

Rond de bloei van maïs is voldoende vocht belangrijk

Droogteschade kan in maïs desastreuze vormen aannemen. Zeker nu de bloeiperiode is aangebroken, is droogtestress door een acuut watergebrek een reëel risico. Wees dit voor door tijdig de bodemvochtigheid te controleren en indien nodig te beregenen.

Beregenen_mais-(1).jpg

Beregenen van maïspercelen rond de zaai: ja of nee?

Iedereen kan het zien, maar het voorjaar is weer zeer droog. Het neerslagtekort neemt toe en heeft recordjaar 1976 reeds geëvenaard. De vraag stelt zich dan nu of net gezaaide maïs beregend moet worden.

Veldopkomst.jpg

Neemt u opkomstproblemen in uw maïs waar?

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.

Corn-in-field.jpg

Aandachtspunten voor een geslaagde start van de maïsteelt

Nu het moment om maïs te zaaien weer in beeld komt, is het tijd om hier aandacht aan te besteden. Een goed teeltmanagement betaalt zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. We geven u 6 aandachtspunten die u helpen om de teelt verder te optimaliseren.

IBP_visual.png

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’: effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel. Dit middel geeft een bittere smaak aan het zaad en jonge planten, waardoor vogels het niet oppikken. Daarnaast is het voor diegene die er mee werkt ook veiliger omdat er met een minder schadelijke zaadbehandeling wordt gewerkt.

FirstSpirit_1649236579189IMG_9714.jpg

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Het ideale maaimoment nadert dan ook snel. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt en het gewas een hoogte heeft tussen de 60 en 70 cm. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.

KWS1120_sunflower_yellow_mustard_oil_radish_40310.jpg

Teelt van zonnebloemen

Zonnebloemen komen oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika, maar worden sinds jaren ook in Europa geteeld. Zonnebloemen worden vooral geoogst om zonnebloemolie uit de zaden (pitten) te winnen, maar kunnen ook als energiebron voor biovergisters of als veevoeder dienen.

MKS_silo.jpg

Bespaar op uw voerkosten met MKS

Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.

Maiskorrels1.jpg

Dreigende schaarste vraagt om meer maïsteelt

De graan- en maïsprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke producent van graan en maïs, maar door de oorlog is levering van zaaizaad niet meer mogelijk. Als gevolg hiervan zal een deel van de nieuwe oogst niet komen. Dit is helaas nu al terug te zien in de in korte tijd zeer sterk gestegen krachtvoerprijzen. Als grondstof voor veevoer speelt maïs een heel belangrijke rol, wat voor een gespannen situatie op de markt voor veevoedergrondstoffen zorgt en een enorme stijging van de prijzen op de handelsbeurzen.

Saldo_1.jpg

Hoger saldo door optimalisering van de ruwvoerteelt

Om een zo hoog mogelijke voerefficiëntie te realiseren ligt er jaarlijks de uitdaging om zoveel mogelijk eiwit, energie en structuur van eigen grond te oogsten. Het Seed2FEED concept helpt het saldo per liter melk te verhogen door optimalisering van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.

Doorsnee-kolf.jpg

Meer melk- en vleesproductie dankzij zetmeel uit maïs!

Er wordt altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de ‘maïskern Beckum’ in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw is het in de decennia daarna hard gegaan. Maïs(zetmeel) past goed naast gras(eiwit) in moderne rundveerantsoenen.

Korrelmais.jpg

Telers vinden korrel- /zetmeelopbrengst het meest belangrijk bij de keuze van een maïsras

Vandaag zijn de tussenresultaten van de 9e online MaïsScan gepresenteerd. De helft van de maïstelers aan de nog lopende online MaïsScan noemt korrel- /zetmeelopbrengst het vaakst op de vraag welke eigenschappen van maïs het meest belangrijk zijn bij de keuze en beoordeling van een maïsras.

harvest-silo-corn-2.jpg

Maak de juiste maïsrassenkeuze

De maïsoogst van 2021 ligt achter ons en de kuilanalyses zijn binnen. Ook de proefveldresultaten van afgelopen jaar zijn weer beschikbaar. Deze vormen samen met de ervaringen en de resultaten van voorgaande jaren een goede basis voor de maïsrassenkeuze in het komende seizoen.

INITIO.jpg

De nieuwe brochure KWS-Voedergewassen 2022-2023 is nu gratis te downloaden!

KWS streeft naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van gewassen, door ze optimaal te laten presteren onder de condities zoals die in de Benelux gelden.

Dit en alle informatie over de nieuwe maisrassen, Snelle Lente Rogge en KWS Feedbeet is te vinden in onze nieuwe brochure.

Einbeck-018_RZ02_liggend.jpg

Dit jaar problemen met vogelvraat in maïs gehad?

Kies dan voor het komende seizoen voor maïszaad wat behandeld is met Initio Bird Protect! Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen een enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest, maar was bij een juiste advisering en maïszaadbehandeling te voorkomen.

MKS-(1).jpg

Overweegt u om te oogsten als MKS?

Door het goede groeiseizoen is op veel melkveebedrijven de ruwvoerpositie ruim voldoende en vaak zelfs riant. De derogatiewetgeving heeft er voor gezorgd dat er vooral veel grasvoorraad aanwezig is. Om deze reden kunt u er voor kiezen om maïs hoger te hakselen of te oogsten als Maïskolvensilage (MKS).

Onderzaai-versus-nazaai.jpg

Dit jaar onderzaai of nazaai?

Als gevolg van het koude voorjaar en de daardoor trage beginontwikkeling van de maïs is het de vraag of alle maïs die bedoeld was om te oogsten voor 1 oktober, tegen die tijd voldoende rijp zal zijn. Dit kan betekenen dat, in tegenstelling tot wat de bedoeling was, het vanggewas toch ondergezaaid moet worden. Dit om hiermee aan de verplichting tot zaai van het vanggewas voor de genoemde datum te voldoen. De vraag is wat de beste beslissing is.

The-optimized-cycle.png

KWS Benelux introduceert Seed2Feed
Optimalisatie van rantsoen en gewas

Het SEED2FEED concept stelt de veehouder in staat om de groei en productie van planten en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren door hem/haar de juiste kennis, managementsystemen en zaden te verstrekken.

KWS_Tool_MaisMehrWert_16_9.png

KWS Benelux introduceert KWS-Maïszaadservice

Mochten er zich, om wat voor reden dan ook, tijdens of direct na de kieming van KWS-maïszaad toch voordoen, dan is er nu de KWS-Maïszaadservice. Hiermee toont KWS haar commitment door de teler tegemoet te komen in de kosten voor zaaizaad die gemaakt moeten worden, wanneer er besloten wordt om te herzaaien.

Vind uw adviseur