U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • MKS_silo.jpg
    Bespaar op uw voerkosten met MKS

Bespaar op uw voerkosten met MKS

Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst

Hogere voederwaarde

Met een speciale MKS bek voor op een gangbare maïshakselaar wordt enkel de kolf, dus inclusief spil en schutblad geoogst en blijft de rest van de plant als ‘maïsstro’ achter op het veld. Door alleen de kolf met schutblad te oogsten wordt een energierijk en een zeer smakelijk voer geoogst. De zetmeelwaarde van een gemiddelde MKS kuil ligt met 600-650 gram ruim 200-250 gr/kg ds hoger dan een gemiddelde silomaïskuil. Maïs verandert hierdoor van ruw- naar krachtvoer. Om dezelfde hoeveelheid energie aan een koe te voeren, zijn minder kilogrammen product nodig. Afhankelijk van het rantsoen wordt er 3-6 kg per dag gevoerd. er koe per dag gevoerd. Door het aanbod van de maïs in de vorm van MKS in dus meer geconcentreerde vorm, blijft er ruimte in de pens van de koe over voor het voeren van meer van het duur gewonnen eiwitrijke gras. Op die manier wordt het eiwit uit gras of Snelle Lente Rogge optimaal benut. Het rantsoen stijgt in eiwit en wordt ook geconcentreerder in zetmeel. Dit resulteert in een hogere melkgift of een besparing op de voerkosten bij een minimaal gelijkblijvende melkproductie!

MKS is enorm energierijk en bevat dankzij schutblad en spil toch structuur

MKS is enorm energierijk en bevat dankzij schutblad en spil toch structuur

Besteed voldoende aandacht aan het aanrijden van de MKS om broei te voorkomen

Besteed voldoende aandacht aan het aanrijden van de MKS om broei te voorkomen

Lagere voerkosten

Wanneer er op een bedrijf met bijvoorbeeld 100 melkkoeien en 50 hectare grond gekozen wordt voor de aankoop van MKS als vervanging voor het gangbare krachtvoer, dan verbetert het voersaldo. In een berekening, gemaakt in Farmdesk, stijgt het voersaldo voor dit bedrijf ten opzichte van de huidige situatie met wel 14.500 euro. Hierbij wordt krachtvoer vervangen door aangekochte MKS, aangevuld met soja (soja44) en wordt daarmee op de voerkosten bespaard. Het voordeel van de aankoop of het zelf telen en voeren van MKS wordt dit jaar nog groter wanneer de kosten van krachtvoer en meststoffen verder stijgen. Juist nu is het daarom interessant om te kiezen voor MKS, samen met gras(kuil), Snelle Lente Rogge en Feedbeet, als belangrijke onderdelen van het rantsoen.

Van belang is dat er (op basis van de korrel) tijdig rijpe maisrassen gezaaid worden waarvan de restplant gezond blijft tot aan de oogst van de MKS. KWS maïsrassen die hiervoor heel goed passen, zijn onder andere Exelon (FAO 170), Guilio (FAO 200), Curacao (FAO 210), Megusto (FAO 220), Corazon (FAO 235), Genialis (FAO 230) en Camillo (FAO 250).

Maïsstro perfecte voedingsbron voor de bodem

In tegenstelling tot het verleden toen het maïsstro als ‘afval’ bestempeld werd, geeft dit juist na oogst van maïs als MKS de organische stofbalans een enorme boost door een aanvoer van meer dan 1.000 kg Effectieve Organische Stof (EOS) per hectare. Deze aanvoer komt overeen met de hoeveelheid wat ook met 35 kuub rundveedrijfmest wordt geleverd. Het reststro geeft samen met de organische stofaanvoer via de mest een daardoor niet te onderschatten toegevoegde waarde op de bodemvruchtbaarheid. Ook dat is dus een reden om uw maïs dit jaar als MKS te oogsten.

Maïsstro wat achterblijft na de oogst van maïs als MKS verbetert de bodemvruchtbaarheid

Maïsstro wat achterblijft na de oogst van maïs als MKS verbetert de bodemvruchtbaarheid

De opslag heeft, door het hogere drogestofpercentage van MKS ten opzichte van silomaïs, meer aandacht nodig. MKS dient goed aangereden te worden, eventueel met toevoeging van een inkuilmiddel om broei, schimmelvorming en daarmee verlies van voederwaarde te voorkomen. Om voldoende voersnelheid van minimaal 1,5 meter per week te hebben, dient de kuil niet te hoog en niet te breed gemaakt te worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw eigen regionale KWS-adviseur.