U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • SLR-8.jpg

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs.

Snelle Lente Rogge laat ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei in het voorjaar zien. Dat is ook zeker dit voorjaar, na wederom een milde winter, het geval. Het ideale maaimoment nadert dan ook snel. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt en het gewas een hoogte heeft tussen de 60 en 70 cm. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april. Voor het ideale maaimoment is drogend weer bepalend, meer nog dan de ideale gewaslengte. Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het droge stof percentage rond de 20%. Kies bij het maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Heel belangrijk is ook dat de hark en de pick up van de pers of hakselaar aangepast wordt aan de maaihoogte en dan ook echt hoger wordt afgesteld. Het ideale drogestofpercentage van het gewas bij oogst ligt tussen de 30 en 35%. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen binnen 48 uur na het maaien door een hakselaar met een gangbare gras pick-up of persen in balen en vervolgens wikkelen.

Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds nodig om geen groeidagen te verliezen en daarmee het groeiseizoen van de maïs ten volle te benutten. Frees daarom het perceel direct of bewerk het met een schijveneg. Vervolgens komt dan het bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en zaaien aan de orde. Anderzijds is het belangrijk om zo snel mogelijk na de oogst een grondbewerking uit te voeren om onnodig vochtverlies en daarmee uitdroging van het zaaibed voor maïs te voorkomen. In tegenstelling tot wat soms nog beweerd wordt, zorgt de teelt van Snelle Lente Rogge voorafgaand aan de zaai van de maïs niet voor extra uitdroging van het zaaibed. Dit is wanneer gras gescheurd wordt ten behoeve van de teelt van maïs, of bij het mechanisch vernietigen van het vanggewas in combinatie met een grondbewerking vaak juist wel het geval. Informeer eens naar de ervaring bij telers van Snelle Lente Rogge. Deze zijn er, na de marktintroductie in 2019, genoeg te vinden!

Wilt u meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge en de voordelen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met uw KWS adviseur.