U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Header-Granella.jpg

Dreigende schaarste vraagt om meer maïsteelt

De graan- en maïsprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke producent van graan en maïs, maar door de oorlog is levering van zaaizaad niet meer mogelijk. Als gevolg hiervan zal een deel van de nieuwe oogst niet komen. Dit is helaas nu al terug te zien in de in korte tijd zeer sterk gestegen krachtvoerprijzen. Als grondstof voor veevoer speelt maïs een heel belangrijke rol, wat voor een gespannen situatie op de markt voor veevoedergrondstoffen zorgt en een enorme stijging van de prijzen op de handelsbeurzen.

Zaaizaad voor zomergraan niet meer beschikbaar

De sterk gestegen prijzen voor granen hebben er al voor gezorgd dat zaad voor de zaai van zomergranen niet meer beschikbaar is. Daar komt nog eens bij dat het steeds lastiger is om bieten rendabel te telen en het huren van grond voor aardappelteelt zeer problematisch is. Bovendien staan veel percelen waar wintergraan is gezaaid er niet heel goed bij als gevolg van overmatige neerslag. Daarnaast spelen de hoge stikstofprijzen veel teelten parten. De kostprijs van de teelt van granen wordt hoog als gevolg van hoge aankoopprijzen voor kunstmest. Als gevolg van de vele neerslag in de afgelopen periode staan bovendien veel graanpercelen er maar matig bij, waardoor de te verwachten opbrengst sowieso teleurstellend zal zijn of dat het gewas ondergeploegd gaat worden.

Volop mogelijkheden voor korrelmaïs

De eerder genoemde redenen nopen dat telers naarstig op zoek zijn naar alternatieven. Korrel- of silomaïs zijn daarom nu, meer dan ooit, financieel zeer interessante gewassen om te telen. De prijzen voor korrelmaïs waren afgelopen seizoen al hoog. De financiële opbrengsten per hectare voor korrelmaïs zaten bij de beste resultaten van de afgelopen 10 jaar. De verwachtingen zijn dat de prijzen dit seizoen nog veel verder stijgen. Maïs is een heel eenvoudige teelt. Zo wordt er zonder veel dure minerale meststoffen een heel goede opbrengst gerealiseerd. Maïs maakt, in combinatie met een kleine startgift aan minerale meststoffen in de rij, optimaal gebruik van dierlijke mest. Ook is de onkruidbestrijding en inpassing in het bouwplan eenvoudig. Daarnaast kunnen de zaai- en oogstwerkzaamheden gemakkelijk worden uitbesteed.

Kies voor in de korrel tijdig rijpe rassen om droogkosten te beperken

Het saldo uit korrelmaïs wordt bepaald door de korrelopbrengst, maar ook door de droogkosten. Of beter gezegd zo laag mogelijke droogkosten, wat gelet op de huidige energieprijzen een cruciaal onderdeel van het saldo is. Ook zijn er landbouwers die in het begin van de oogstperiode graag willen leveren aan bedrijven zoals Alco Bio Fuel om zo te genieten van de hogere prijzen die op dat moment in het seizoen betaald worden. Ook zij hebben daarvoor in de korrel tijdig rijpe maïsrassen nodig. Het wel of niet hebben van extra droogkosten maakt het verschil tussen een zeer goed belegde boterham bij de teelt van korrelmaïs of niet. KWS steekt heel veel tijd en geld in onderzoek naar maïsrassen, waarvan uit onderzoek en uit de praktijk in België en Nederland met zekerheid is vast komen te staan dat deze tijdig afrijpen in de korrel. Dat komt dan ook tot uiting in de proefveldresultaten. Zo combineren de rassen GIULIO (FAO 190), MEGUSTO (FAO 220) en GENIALIS (FAO 230) een tijdig rijpe korrel met een hoge korrelopbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen. Dit maakt dat deze rassen bij uitstek geschikt zijn om te oogsten als droge korrelmaïs. GIULIO past omwille van haar vroegrijpheid heel goed op bedrijven in Noord Nederland en West België. MEGUSTO en GENIALIS kunnen het beste gezaaid worden in de rest van Nederland en België. Uiteraard zijn deze rassen ook zeer geschikt om te oogsten als energierijke silomaïs. Dankzij de hoge marktprijzen zal ook hierin de interesse dit seizoen groot zijn.

De hoge korrelmaïsprijzen zijn een grote opsteker en maken dat de rendementen op de meeste velden meer dan uitstekend zijn. Voor veel telers is dat dit jaar de reden om te kiezen voor een gemakkelijke teelt als korrel- of silomaïs. Wilt u meer informatie over de teelt of over het voor u meest geschikte maïsras? Neem dan contact met ons op!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw eigen regionale KWS-adviseur.