U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Opkomende maïs

Een voor-opkomst onkruidbestrijding in maïs is aan te bevelen

Om meerdere redenen is een combinatie van een voor-opkomst- en een na-opkomst onkruidbestrijding vaak interessanter dan 1 hoofdbespuiting na opkomst. Allereerst heeft de maïsteler een grotere zekerheid van een schoon perceel en daaropvolgend een geslaagde teelt van maïs. Daarnaast kunnen loonwerkers na opkomst van de maïs, de onkruidbestrijding beter plannen. Ook kan u dit met een haagwindebestrijding combineren doordat de na-opkomst bestrijding kan worden verlaat.

Een voor-opkomst bespuiting voorkomt dat onkruiden al vroeg met de jonge maïsplanten gaan concurreren om water, voeding en licht. Ook wordt de na-opkomst bestrijding van grassen zoals vinger- en gierstgrassen en breedbladige onkruiden vergemakkelijkt. Dit komt omdat deze onkruiden flink geremd zijn in hun groei door de reeds toegepaste voor-opkomst bespuiting. Daarom kan tijdens de na-opkomst bestrijding worden volstaan met lagere doseringen contactmiddelen. Hierdoor ondervindt maïs de minste hinder van groeiremming.

Onkruidbestrijding maïs

Een na-opkomst onkruidbestrijding werkt meer effectief wanneer dit vooraf gegaan is aan een voor-opkomst onkruidbestrijding

Moment van toepassen

Voordeel van een voor-opkomst bestrijding direct na zaai is dat er dan sprake is van een “zaaivochtige” grond. Hierdoor worden bodemherbiciden goed vastgelegd in de bovenste laag. Maar er kan ook gekozen worden deze uit te voeren kort na de regen, omdat de grond dan ook vochtig is. Onder vochtige omstandigheden werken bodemherbiciden het meest optimaal. Zij voorkomen dan dat kiemende onkruiden ongestoord door kunnen groeien. Bodemherbiciden bestrijden bovenstaande onkruiden nauwelijks. Hiervoor zijn contactherbiciden nodig. Wat minder bekend is dat bodemherbiciden ook tijdens droge omstandigheden toegevoegde waarde bieden. Zij ondersteunen dan de contactmiddelen toegepast in de na-opkomst.

Voor meer informatie over onkruidbestrijding in uw maïsperceel, dan kunt u contact opnemen met uw regionale KWS-adviseur.