U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

KWS Benelux introduceert KWS-Maïszaadservice

Een snelle kieming en een vlotte beginontwikkeling zijn cruciaal voor realisatie van een goede maïsopbrengst en -kwaliteit. Om in deze periode plantverliezen te vermijden of toch op zijn minst te beperken is een juiste maïszaadbehandeling heel belangrijk. Ook voorkomen preventieve maatregelen zoals het zaaien vanaf een juiste bodemtemperatuur kiem- en opkomstproblemen.

Mochten die er zich, om wat voor reden dan ook, tijdens of direct na de kieming van KWS-maïszaad toch voordoen, dan is er nu de KWS-Maïszaadservice. Hiermee toont KWS haar commitment door de teler tegemoet te komen in de kosten voor zaaizaad die gemaakt moeten worden, wanneer er besloten wordt om te herzaaien.

Om in aanmerking te komen voor de KWS-Maïszaadservice is het belangrijk om de percelen waar de maïs gezaaid wordt, tot uiterlijk 5 dagen na de zaai, te registreren in de eigen myKWS-account op www.kwsbenelux.com. Als de persoonlijke account nog niet is aangemaakt, dan dient dat eerst te gebeuren. Wanneer er schade geconstateerd wordt, dan moet dit uiterlijk 15 juni online in de myKWS-account gemeld te worden. De regionale KWS-adviseur zal vervolgens mogelijk dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met de getroffen teler opnemen. Het bewuste getroffen perceel zal vervolgens bezocht worden, de mate van schade wordt beoordeeld en er wordt geheel vrijblijvend een passend advies gegeven.

De KWS-Maïszaadservice is van toepassing op de KWS-maïsrassen AUTENS, PRIXDOR, STABIL, PAPAGENO, BENEDICTIO, MEGUSTO, RICARDINIO, GENIALIS, JOHANINIO, CORAZON, FIGARO en MILLESIM. De KWS-Maïszaadservice geldt voor de bovengenoemde rassen in alle leverbare behandelingen en geleverd in de originele oranje KWS-verpakking. De Maïszaadservice geldt niet voor EKO-rassen en voor onbehandeld maïszaad. De eenmalige vergoeding is 50% van het maïszaad wat benodigd is om de percelen met schade te herzaaien en is ongeacht de reden van schade op het maïsperceel.

Registreer hier
Vind uw adviseur
Terug naar het overzicht Maïs Actueel