U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • SLR-9.jpg

Ruwvoertekort? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het heel goed geschikt om Snelle Lente Rogge in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent.

De voordelen van Snelle Lente Rogge t.o.v. de traditionele rogge, triticale en gras zijn legio:

 • Snellere kieming na de zaai in september/oktober, vangt meer reststikstof
 • Betere uitstoeling in het vroege voorjaar, meer stengels per plant, hierdoor de helft minder zaaizaad benodigd
  • als vanggewas en maaien: 4 eenheden/ha (± 80 kg) (ter vergelijking: 130 kg traditionele rogge bij zaai voor 1 oktober en 160 kg bij zaai na 1 oktober)
  • als vanggewas: 2 eenheden/ha

 • Snellere lengtegroei met als resultaat een tijdige oogst al in april
 • Stevig gewas, geen legering, geen groeiregulator of fungicide nodig
 • Zeer wintervast en een goede plantgezondheid
 • De wortel- en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge bevordert de bodemvruchtbaarheid
 • Geen concurrentie met de hoofdteelt maïs door een tijdige oogst
 • Goede conservering na oogst als gehakseld product of in balen
 • Zeer goede opname dankzij een zeer goede smakelijkheid

Een hoge opbrengst van 3.500 – 5.000 kg ds en 600 – 900 kg eiwit per hectare is het resultaat!

Zaai direct na de oogst van de maïs

Snelle Lente Rogge kan heel goed in één werkgang in combinatie met de stoppelbewerking na de oogst van de maïs gezaaid worden. Het ideale zaaitijdstip ligt tussen begin september en eind oktober. De enige echte Snelle Lente Rogge is verkrijgbaar in de originele oranje KWS-verpakking en bij uw leverancier uit voorraad leverbaar! Snelle Lente Rogge is voor Vlaanderen ook verkrijgbaar als EAG-mengsel in combinatie met Adrina tetraploïd Italiaans raaigras!

Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang

Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw regionale KWS adviseur!