Wilt u in 2021 geen problemen met vogelvraat? Kies dan voor Initio Bird Protect!

In het voorjaar van 2020 is veel maïszaad opgevreten of zijn jonge planten uitgepikt door kraaien of kraaiachtigen. Dit met grote schade tot gevolg. In veel gevallen zijn er helaas extra kosten gemaakt omdat het noodzakelijk bleek om te herzaaien. De oorzaak van de schade ligt in het gegeven dat door ongunstige omstandigheden (met name droogte) de kieming en jeugdgroei traag verliep. De vogels hebben simpelweg langer de tijd gekregen om hun schadelijke werk te verrichten. En vaak dat in combinatie met een onvoldoende werking van de gekozen maïszaadbehandeling. Daar waar het tot gangbaar was om Mesurol, met methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en de fritvlieg te gebruiken, mag dit vanaf dit jaar niet meer. Niet alle gebruikte alternatieven hebben een voldoende vogelwerende werking laten zien.

Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken

Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken

Het voorkomen van schade door vogelvraat is zeker mogelijk

Om vogelvraat te voorkomen gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maisrassen sinds begin dit jaar met succes de nieuwe innovatieve maiszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen.

Bron: KWS koudetestproeven 2019

Bron: KWS koudetestproeven 2019

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste Standaard behandeling tegen vogels en veel beter dan alternatieve behandelingen en onbehandeld maïszaad.

Kijk naar de interessante video waarin door Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld worden gepresenteerd.

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Behandeld maïszaad bevat (een) gewasbeschermingsmiddel(len). Gebruik dit veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Neem daarnaast de geadviseerde voorzorgsmaatregelen. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een coverall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Voorkomen is beter dan genezen door preventieve maatregelen rond de zaai

Een hoop problemen die uiteindelijk tot uiting kunnen komen in de vorm van een minder goed opkomst op plantwegval kunnen voorkomen worden. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt. Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Dien daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe.

Vind uw adviseur
Terug naar het overzicht Maïs Actueel