U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Zeer goede ervaringen met het zeer vroege maïsras Autens

Autens is in Nederland als nieuw ras opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst 2019 - silomais zeer vroeg-vroeg. Ook is er in de praktijk op grote schaal ervaring opgedaan. Deze is zeer positief geweest. Veel telers die Autens geteeld hebben, kunnen dit beamen. Door een uitstekende jeugdgroei en zeer vroege bloei is Autens, in tegenstelling tot heel veel andere maïsrassen, in staat geweest om een goede kolf te vormen voordat de droogte serieus toesloeg. Dit heeft geresulteerd in goede opbrengsten en heel goede voederwaarderesultaten. Ook heeft Autens de zomerstorm in augustus goed doorstaan en niet gelegerd is, waardoor de Autens zeer vroeg en goed gehakseld is.

Er bestaan verschillende redenen waarom er de wens kan zijn om zeer vroege maïs te telen:

  • De regio: de klimaatzone bepaalt de vroegrijpheid van het ras. Hoe noordelijker, des te lager de temperatuur.
  • De grondsoort: koude klei/zavelgrond warmt in het voorjaar nu eenmaal minder snel op dan zandgrond.
  • Het zaaitijdstip: wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt om te zaaien in grasland waar eerst nog een snede geoogst is.
  • Het oogstmoment: als bewust vroeg geoogst moet worden om te voldoen aan de wetgeving door het vanggewas uiterlijk 1 oktober te zaaien.
  • Het teeltdoel: wanneer de maïs niet alleen voorbestemt is om te oogsten als silomaïs, maar als MKS

Autens is met FAO 180 één van de aller vroegste rassen

Autens is één van de aller vroegste rassen van de Nederlandse Aanbevolen Rassenlijst 2019. Hiermee wordt bedoeld dat deze vroeg is in drogestofpercentage totale plant. Nog belangrijker is de vroegrijpheid van korrel. De korrel bepaalt namelijk van nieuwe, moderne maïsrassen het oogstmoment en niet de restplant. Dat geldt ook voor Autens, zo blijkt uit onderzoek. Autens beschikt met het cijfer 9,5 over een zeer goede beginontwikkeling, wat op de Aanbevelende Rassenlijst vermeld staat als Snelheid grondbedekking. Dit is zeer belangrijk voor teelt op zwaardere grond of kieming onder koudere condities.

Autens heeft een hoge voederwaarde.

Autens scoort zeer goed op voederwaarde door een 105 voor zetmeelgehalte*. Naast een vroege oogst is de teler verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige silomaïskuil.

Goede builenbrand- en maïskopbrandresistentie

Telers die in het verleden problemen hebben ondervonden van builenbrand en/of maïskopbrand of dit in de toekomst willen voorkomen doen er ook goed aan om voor Autens te kiezen. Autens scoort een 8,5 op builenbrandresistentie is weinig gevoelig voor maïskopbrand.

Deze combinatie van extreme vroegheid, goede landbouwkundige en zeer goede veevoedkundige eigenschappen maakt dat Autens zeer oogstzeker is en daarmee geschikt voor teelt in heel de Benelux. Dit betekent ook dat Autens in heel Nederland met zekerheid rijp geoogst vroeg kan worden, zodat er voor ten laatste 1 oktober een vanggewas gezaaid kan worden. Dit is belangrijk voor de telers op zand en lössgronden die in 2019 niet aan onderzaai willen gaan doen.

Vraag uw maïszaadleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over Autens voor teelt in het komende seizoen.

*Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2019 – snijmaïs zeer vroeg / vroeg

Vind uw adviseur
Terug naar het overzicht Maïs Actueel