PRIXDOR

FAO 190

Gouden nieuwkomer!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Zeer vroege silomaïs, MKS, CCM, droge korrelmaïs of geplette maïs

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 – 100.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor zaai na gras, voor een vroege oogst (voor 1 oktober) en/of zaai in Noord-Nederland
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 190
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21,3
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 10,7
Energie-Index 50
Stevigheid 7,5
Stay green 8

Proefveldresultaten Prixdor

Download onze maïsrassenbrochure
Vind uw adviseur