U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

STABIL

FAO 190

De sprinter van uw maïsteelt!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Zeer vroege silomaïs, MKS of CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober)
  • Zeer geschikt voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge in de Benelux
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 190
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 10,8
Energie-Index 49
Stevigheid 7,5
Stay green 8
Bestel dit ras online

Proefveldresultaten Stabil

Download onze maïsrassenbrochure
Vind uw adviseur