STABIL

FAO 190

  • Goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrand- en builenbrandresistentie

Geschikte teeltdoelen

  • Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
  • Vroege silomaïs

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha

Praktijkervaring

Zeer goede beginontwikkeling

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2017-2018)
Vroegrijpheid in FAO 190
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomas in ton/ha 23,5
Drogestofopbrengst korrelmas in ton/ha (bij 0% vocht) 12,0
Energie-Index 51
Stevigheid 7,5
Stay green 8

STABIL data sheet
Vind uw adviseur