KWS VARIO

FAO 700

  • Hasatta yeşil kalma özelliğine ve dayanıklı bitki yapısına sahiptir.
  • Stres koşullarına karşı töleranslıdır.
  • Hektolitre değeri yüksektir.

Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek verim şartlarına sahip bölgelerde yüksek
verimin garantisi.

KWS VARIO ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ