KALUMET

FAO 700

  • FAO 700 olum grubundandır.
  • Uzun boylu, kuvvetli ve gösterişli bitki yapısına sahiptir.
  • Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir.

Özellikler

  • Farklı toprak yapılarına karşı uyum yeteneği yüksektir.
  • Sıra üzeri 17 cm üzeri ekim tavsiye edilir.
  • Stres koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
  • Silaj verimi ve kalitesi oldukça yüksektir.
  • Ana ürün olarak danelik veya silajlık yetiştirilir.

Agro - Teknik Özellikleri

Kalumet yüksek dane veriminden dolayı aynı zamanda çok iyi bir silajlık mısır çeşididir.

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

Hektolitre 8 / 9
Çimlenme 8 / 9
Bitki Boyu 8 / 9
Sürme gücü 9 / 9
Çevre Şartlarına uyum 9 / 9
Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti 9 / 9
Gövde Mukavemeti 8 / 9

KALUMET
Danışmanınızı bulun