Informacije o zaštiti podataka za profil tvrtke KWS Sjeme d.o.o. na društvenoj mreži Facebook

Mi, KWS Sjeme d.o.o., Vukovarska 31, 31000 Osijek, Hrvatska (u daljnjem tekstu „KWS”, „mi” ili „nas”) vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu osobnih podataka i povjerljivo postupanje njima.

Kada posjetite profil naše tvrtke na društvenoj mreži Facebook (https://www.facebook.com/KWSHrvatska/), obrađuju se vaši osobni podaci. Stoga vas obavještavamo o obradi vaših osobnih podataka i pravima koje imate.

Ove Informacije o zaštiti podataka odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom profilu naše tvrtke na društvenoj mreži Facebook, u mjeri u kojoj tu obradu vršimo.

Osim toga, vaše osobne podatke djelomično obrađuje tvrtka Facebook Ireland Ltd. kao zajednički voditelj obrade (u daljnjem tekstu „Facebook”). Tvrtka Facebook pruža vam detaljne informacije o zajedničkom vođenju obrade i obradi ovdje: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

U vezi s vašim posjetom profilu naše tvrtke na društvenoj mreži Facebook, tvrtka Facebook također može u većoj mjeri obrađivati osobne podatke. U tom će se slučaju obrada odvijati na isključivu odgovornost tvrtke Facebook i bez našeg znanja. Za više informacija tvrtke Facebook pogledajte: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Voditelj obrade

Voditelj obrade podataka je:

KWS Sjeme d.o.o.
Vukovarska 21
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon: 031 628 628
Faks: 031 628 629
E-pošta: dataprotection@kws.com

Zajednički voditelj obrade u smislu članka 26. Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka naveden je u nastavku:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Irska

2. U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u okviru profila naše tvrtke na društvenoj mreži Facebook u svrhe navedene u nastavku:

a) kontaktiranje i interakcija putem društvene mreže Facebook

Vaše osobne podatke obrađujemo kada nam se obratite putem profila naše tvrtke s pomoću funkcija na društvenoj mreži Facebook (npr. novosti, funkcija komentara, doprinosi ili gumb Sviđa mi se) ili sadržaja koje pružamo (npr. videozapisi).

Ako nam se obratite na taj način, obrađujemo vaše osobne podatke koji se mogu izravno vidjeti u tom kontekstu (obično: korisničko ime, slika profila, sadržaji poruka, uključujući fotografije, datum i vrijeme interakcije) kako bismo odgovorili na vašu interakciju. Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu našeg predstavljanja u javnosti, kao i za prikupljanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima te za njihovo poboljšanje.

Pravna osnova za obradu jest članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka. Naš legitiman interes temelji se na kontaktiranju (potencijalnih) kupaca i zainteresiranih strana, predstavljanju naše tvrtke u javnosti i obavještavanju o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka jest članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka, pod uvjetom da ste nam se obratili putem društvene mreže Facebook u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora.

b) analize u statističke svrhe putem stranice Analitika na društvenoj mreži Facebook

Upotrebljavamo stranicu Analitika društvene mreže Facebook u svrhu ciljanog dizajniranja i kontinuiranog poboljšanja naših ponuda na profilu naše tvrtke na društvenoj mreži Facebook. Za svaki posjet ili interakciju s profilom naše tvrtke, od tvrtke Facebook primamo anonimizirane podatke o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s profilom naše tvrtke u obliku statistike (stranica Analitika).

Obrada u tom pogledu odvija se u okviru zajedničkog vođenja obrade s tvrtkom Facebook u skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka. Tvrtka Facebook pruža vam bitne odredbe sporazuma za zajedničke voditelje obrade ovdje: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Podatke obrađujemo s pomoću stranice Analitika u svrhu poboljšanja naših ponuda i osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) kupcima i zainteresiranim stranama.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka jest članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka. Naš legitiman interes temelji se na poboljšanju naših ponuda na društvenoj mreži Facebook.

c) Organiziranje igara na sreću

Ako sudjelujete u nekoj od naših igara na sreću, obradit ćemo vaše podatke kako bismo mogli provesti određene igre na sreću. Svrha je obrade osobnih podataka utvrditi i proglasiti jednog ili više pobjednika te dodijeliti nagrade. U tu se svrhu spremaju imena na društvenoj mreži Facebook onih koji sudjeluju u igrama na sreću, a pobjednici se odabiru među njima. Nakon toga tvrtka KWS proglašava pobjednike te ih kontaktira kako bi doznala njihovu poštansku adresu i poslala im nagrade.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka jest članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka. Legitiman interes tvrtke KWS temelji se na mogućnosti određivanja i proglašavanja jednog ili više pobjednika igara na sreću, te dodjele nagrada.

3. Prosljeđuje li tvrtka KWS vaše podatke trećim stranama? Tko su primatelji vaših podataka i borave li u trećim zemljama?

Primatelj osobnih podataka jest tvrtka Facebook, koja kao operater platforme obrađuje podatke kako je opisano u njezinim informacijama o privatnosti podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Tvrtka KWS surađuje s internim i vanjskim pružateljima usluga (tzv. obrađivačima), kao što su pružatelji usluga IT održavanja. Ti pružatelji usluga djeluju samo u skladu s uputama tvrtke KWS i ugovorno su obvezni poštovati primjenjive zahtjeve za zaštitu podataka.

U mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno i potrebno za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, tvrtka KWS prosljeđuje osobne podatke sudovima, nadležnim tijelima i odvjetničkim društvima.

Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”).

Međutim, tvrtka Facebook prenosi osobne podatke zemljama izvan EU-a. Pojedinosti možete pronaći u njezinim informacijama o privatnosti podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

U svrhu provođenja naših igara na sreću, imena sudionika na društvenoj mreži Facebook spremaju se dok se jedan ili više pobjednika ne utvrdi, a zatim se brišu. Imena i podaci o adresi pobjednika spremaju se do dodjele nagrada, a zatim se ti podaci brišu.

U suprotnom, izbrisat ćemo podatke ako više nisu potrebni u svrhe naše obrade i ne postoje druge pravne osnove za njihovo čuvanje, posebno pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja.

5. Koja prava imate?

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi imate određena prava povezana s vašim osobnim podacima. Imajte na umu da postoje određene iznimke od ostvarivanja tih prava i stoga ih ne možete ostvariti u svim slučajevima.

  • Informacije: Imate pravo dobiti informacije o svim osobnim podacima koje je tvrtka KWS pohranila o vama.
  • Ispravak: Možete zahtijevati da promijenimo netočne osobne podatke.
  • Pravo na brisanje: U određenim okolnostima možete od nas zatražiti brisanje osobnih podataka, a mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju podatke o tome da ste zatražili brisanje poveznica na vaše podatke, kopija vaših podataka i duplikata vaših podataka.
  • Opoziv privole: Možete opozvati privolu za obradu podataka koju ste nam dodijelili i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji drugi razlog da tvrtka KWS može ili mora obrađivati vaše osobne podatke.
  • Ograničenje: U određenim slučajevima možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
  • Prijenos podataka: Ako ste nam dostavili podatke na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti primitak podataka koje ste pružili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili da ih pošaljemo drugom voditelju obrade.

Pravo prigovora

Pravo prigovora na temelju pojedinačnog slučaja

Iz razloga koji proizlaze iz vaše jedinstvene situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na opravdanim interesima. Ti se osobni podaci tada više neće obrađivati u te svrhe, osim ako nisu utvrđeni obvezni razlozi obrade u svrhu zaštite koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo prigovora na obradu podataka u svrhu izravnog oglašavanja

U pojedinačnim slučajevima vaši se podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja. Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. Ako uložite prigovor na obradu u svrhu izravnog oglašavanja, vaši se osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu.

Da biste ostvarili navedena prava, možete se obratiti nama ili, ako obrada ima zajedničke voditelje obrade, tvrtki Facebook putem kontaktnih podataka navedenih u članku 1 Opće uredbe o zaštiti podataka.

  • Podnesite pritužbu: Tijelu za zaštitu podataka možete poslati pritužbu na našu obradu.

Osijek, Veljače 2021