Obavijest o privatnosti za kupce i poslovne partnere

Mi, KWS Sjeme d.o.o., Vukovarska 31, 31000 Osijek, Hrvatska (u daljnjem tekstu „KWS”, „mi” ili „nas”) vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu osobnih podataka. KWS obično ne distribuira svoje proizvode izravno poljoprivrednicima (našim „kupcima”), već distribuira proizvode tvrtkama kao što su veletrgovci, distributeri, trgovci, dobavljači i drugi partneri (skupno „poslovni partneri”). Stoga, KWS prikuplja i obrađuje samo ograničenu količinu osobnih podataka povezanih s klijenatima. Podaci koji se odnose na poslovne partnere obično se ne smatraju osobnim podacima. Međutim, KWS obrađuje profesionalne i kontaktne podatke zaposlenika i drugih kontakata klijenata i poslovnih partnera. Ova Obavijest o privatnosti utvrđuje kako i za koju svrhu KWS obrađuje osobne podatke klijenata, kao i na poslovne partnere i njihove kontakte.

KWS štiti osobne podatke i obrađuje ih samo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka i sigurnosti podataka.

1. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

Osiguravamo da se osobni podaci obrađuju isključivo na odgovarajući način. Obrada osobnih podataka mora se smatrati opravdanom u skladu sa zakonima EU-a o zaštiti podataka na temelju barem jedne od nekoliko zakonskih „osnova”, osnove za svaku obradu utvrdili smo u ovoj Obavijesti o privatnosti.

U nastavku ćete pronaći pravne osnove koje opravdavaju obradu vaših podataka:

 • privola, kada ste nam dali privolu za obradu vaših podataka (predočen vam je obrazac za privolu u vezi s takvom obradom). Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku i s budućim učinkom;
 • izvršenje ugovora, ako su vaši podaci potrebni za sklapanje ili izvršenje našeg ugovora s vama;
 • zakonska obveza, ako obrađujemo vaše podatke radi ispunjavanja naših zakonskih obveza;
 • legitimni interes, ako imamo legitimni interes za obradu vaših podataka i naš legitimni interes za obradu nadilazi bilo koje moguće umanjenje vaših prava na privatnost podataka.

2. Zašto i u koju svrhu obrađujemo vaše podatke?

2.1. Podaci o kupcima i njihovim kontaktima

U okviru suradnje s našim kupcima, KWS obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Komunikacija s kupcima o proizvodima, uslugama i projektima, npr. radi obrade upita klijenata.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (za marketing naših proizvoda i usluga), privola.
 • Planiranje, izvršenje i upravljanje (ugovornim) poslovnim odnosom između tvrtke KWS i kupca, npr. obrada narudžbi za proizvode i usluge, naplata za računovodstvo, fakturiranje, naplata potraživanja i izvršenje isporuka.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (upravljanje poslovnim odnosom).
 • Provođenje anketa za kupce, marketinških kampanja, analiza tržišta, natjecanja ili sličnih akcija i događanja.
  Pravna osnova: legitimni interesi (za marketing naših proizvoda i usluga), privola.
 • Usklađenost sa zakonskim obvezama (npr. porezni i trgovački zakon), kao i smjernicama tvrtke KWS i industrijskim standardima.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (usklađenost sa zakonom i izbjegavanje kršenja usklađenosti).
 • Rješavanje pravnih sporova, izvršenje postojećih ugovora i utvrđivanje potraživanja, ostvarivanje i obrana pravnih potraživanja.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (zaštita naših pravnih interesa).

2.2. Podaci o poslovnim partnerima i njihovim kontaktima

U okviru suradnje s našim poslovnim partnerima, KWS obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Komunikacija s poslovnim partnerima o proizvodima, uslugama i projektima, npr. radi obrade upita naših poslovnih partnera.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (za marketing naših proizvoda i usluga), privola (za bilo koju vrstu elektroničkog marketinga putem e-pošte ili telefona).
 • Planiranje, izvršenje i upravljanje (ugovornim) poslovnim odnosom između tvrtke KWS i naših poslovnih partnera, npr. obrada narudžbi za proizvode i usluge, naplata za računovodstvo, fakturiranje, naplata potraživanja i izvršenje isporuka.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (upravljanje poslovnim odnosom).
 • Provođenje anketa za naše poslovne partnere, marketinških kampanja, analiza tržišta, lutrija ili sličnih akcija i događanja.
  Pravna osnova: legitimni interesi (za marketing naših proizvoda i usluga), privola.
 • Usklađenost sa zakonskim obvezama (npr. porezni i trgovački zakon), kao i smjernicama tvrtke KWS i industrijskim standardima.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (usklađenost sa zakonom i izbjegavanje kršenja usklađenosti).
 • Rješavanje pravnih sporova, izvršenje postojećih ugovora i utvrđivanje potraživanja, ostvarivanje i obrana pravnih potraživanja.
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, zakonska obveza, legitimni interesi (zaštita naših pravnih interesa).
 • Ppravljanje proizvodnjom sjemena i uzgojem biljaka od strane poljoprivrednika/izvođača angažiranih na temelju sporazuma (npr. radi omogućavanja visoko učinkovitih terenskih radnih procesa te podrške analize podataka i integracije od strane tvrtke KWS).
  Pravna osnova: izvršenje ugovora, legitimni interes (radi osiguravanja visoke kvalitete sjemena i optimiziranja procesa povezanih s proizvodnjom sjemena).

3. Koju vrstu osobnih podataka KWS može prikupljati o kupcima, poslovnim partnerima i kontaktima?

KWS obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka, ako su ispunjeni prethodo navedeni kriteriji:

3.1. Podaci o kupcima i njihovim kontaktima

 • Kontaktni podaci, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona, datum rođenja (ako nam se dobrovoljno pruže), broj faksa i adresa e-pošte.
 • Podaci o plaćanju, kao što su podaci o obradi platnih transakcija.
 • Dodatne informacije koje je potrebno obraditi u okviru projekta kupca ili izvršenja ugovora s tvrtkom KWS ili koje dobrovoljno pružaju naši kupci, kao što su podnesene narudžbe, upiti ili podaci o projektu.
 • Poslovne informacije, kao što su površina poljoprivrednog zemljišta, bolesti i stanje tla, količina i vrsta proizvoda tvrtke KWS i konkurenata koji se koriste, vrijednosti lojalnosti.
 • Prethodne interakcije, kao što je sudjelovanje na događanjima tvrtke KWS, slanje pošte, interakcija s posrednicima i/ili honorarnim suradnicima tvrtke KWS.

3.2. Podaci o poslovnim partnerima i njihovim kontaktima

 • Kontaktni podaci, kao što su ime i prezime, poslovna adresa, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog faksa i poslovna adresa e-pošte.
 • Podaci o plaćanju, kao što su informacije o obradi platnih transakcija ili sprečavanju prijevara, uključujući podatke o kreditnoj kartici i sigurnosne brojeve.
 • Dodatne informacije koje je potrebno obraditi u okviru projekta kupca ili izvršenja ugovornog sporazuma s tvrtkom KWS ili koje dobrovoljno pružaju naši kontakti, kao što su podnesene narudžbe, upiti ili podaci o projektu.
 • Informacije koje potječu iz javno dostupnih izvora, baza podataka ili kreditnih agencija.
 • Po potrebi u okviru provjera usklađenosti: informacije o relevantnim pravnim sporovima i drugim pravnim sporovima s poslovnim partnerima.
 • U svrhu upravljanja proizvodnjom sjemena i uzgojem biljaka od strane poljoprivrednika/izvođača angažiranih na temelju sporazuma primjenjuju se i sljedeći podaci: terenski podaci kao što su slike snimljene dronom i satelitske slike, podaci o okolišu (npr. podaci o vremenu i tlu), podaci o količini sjemena i strojevima, kao i mjerenja terenskih podataka, digitalni terenski planovi, terenske granice i povijest.

4. Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

4.1. Podaci o kupcima i njihovim kontaktima

U pravilu primamo vaše osobne podatke od vas. Međutim, podatke možemo dobiti i od naših poslovnih partnera, dobavljača, honorarnih suradnika ili posrednika podataka.

4.2. Podaci o poslovnim partnerima i njihovim kontaktima

Osobne podatke možemo dobiti od vas ili trećih strana, kao što su naši poslovni partneri ili kreditne agencije i agencije za sprečavanje prijevara, popisi sankcija i popisi politički izloženih osoba, te iz javnih registara.

5. Tko su primatelji i borave li u trećim zemljama?

Tvrtka KWS prenosi osobne podatke svojim podružnicama ili drugim privatnim tijelima, ali samo ako je to potrebno za ispunjenje jedne ili više prethodno navedenih svrha.

Tvrtka KWS prosljeđuje osobne podatke sudovima, nadležnim tijelima i odvjetničkim društvima u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno i potrebno za usklađivanje s primjenjivim zakonima ili podnošenje, provedbu ili obranu pravnih potraživanja.

Tvrtka KWS surađuje s internim i vanjskim pružateljima usluga (obrađivačima), kao što su pružatelji usluga IT održavanja. Ti pružatelji usluga djeluju samo u skladu s uputama tvrtke KWS i ugovorno su obvezni poštovati ​​primjenjive zahtjeve za zaštitu podataka.

Primatelji opisani u odjeljku 5. mogu biti smješteni u državama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”) u kojem se mjerodavnim pravom ne primjenjuje ista razina zaštite podataka. U tom slučaju, ako vaše osobne podatke prenesemo primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora, osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka, ako je to dopušteno zakonom. Obratite se voditelju obrade na kontaktne podatke navedene u nastavku ako želite primiti kopiju jamstava koja upotrebljavamo u vezi s izvozom vaših osobnih podataka.

6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Ako KWS nije odredio razdoblje čuvanja podataka tijekom prikupljanja podataka (npr. u izjavi o privoli), vaši osobni podaci bit će izbrisani ako njihovo pohranjivanje više nije potrebno za ispunjenje svrhe pohrane, osim ako zakonske obveze zadržavanja (npr. u skladu s trgovačkim ili poreznim zakonom) zahtijevaju duži period čuvanja.

7. Koja prava imate?

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi imate određena prava povezana s vašim osobnim podacima. Imajte na umu da postoje određene iznimke u pogledu ostvarivanja tih prava i stoga ih ne možete ostvariti u svim slučajevima.

 • Informacije: Imate pravo dobiti informacije o svim osobnim podacima koje je tvrtka KWS pohranila o vama.
 • Pravo na ispravak: Možete zahtijevati da promijenimo netočne osobne podatke.
 • Pravo na brisanje: U određenim okolnostima možete od nas zatražiti brisanje osobnih podataka, a mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju podatke o tome da ste zatražili brisanje poveznica na vaše podatke, kopija vaših podataka i duplikata vaših podataka.
 • Opoziv privole: Možete opozvati privolu za obradu podataka koju ste nam dodijelili i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji drugi razlog da tvrtka KWS može ili mora obrađivati vaše osobne podatke.
 • Ograničenje: U određenim slučajevima možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Prijenos podataka: Ako ste nam dostavili podatke na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti primitak podataka koje ste pružili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu ili da ih pošaljemo drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor na temelju pojedinačnog slučaja

Iz razloga koji proizlaze iz vaše jedinstvene situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na opravdanim interesima; to se odnosi i na profiliranje na temelju ovih odredbi. Ti se osobni podaci tada više neće obrađivati u te svrhe, osim ako nisu utvrđeni uvjerljivi zakoniti razlozi obrade koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo prigovora na obradu podataka u svrhu izravnog oglašavanja

U pojedinačnim slučajevima vaši se podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja. Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se odnosi i na profiliranje ako je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako uložite prigovor na obradu u svrhu izravnog oglašavanja, vaši se osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu.

Da biste ostvarili prethodno navedena prava, obratite nam se putem dostavljenih kontaktnih podataka.

 • Pritužbu možete podnijeti: Možete podnijeti pritužbu na našu obradu podataka tijelu za zaštitu podataka.

8. Kontaktni podaci

Voditelj obrade podataka je:

KWS Sjeme d.o.o.
Vukovarska 31
31000 Osijek
Hrvatska
Telefon: 031 628 628
Faks: 031 628 629
E-pošta: dataprotection@kws.com

Osijek, Siječnja 2021