Obavijest o privatnosti za profile naše tvrtke na društvenim mrežama

Zahvaljujemo na posjetu jednom od profila tvrtke KWS SAAT SE & Co. KGaA na društvenim mrežama, ili jednom od lokalnih subjekata tvrtke KWS navedenih u Dodatku 1 (u daljnjem tekstu skupno „KWS”, „mi” ili „nas”) i pratećem interesu za našu tvrtku. Tvrtka KWS vrlo ozbiljno pristupa zaštiti vaših osobnih podataka. Obrađujemo vaše osobne podatke na povjerljiv način i u skladu sa zakonskim zahtjevima za zaštitu podataka i ovom obavijesti o privatnosti. U nastavku vas želimo posebice obavijestiti koji se osobni podaci obrađuju prilikom posjeta jednom od sljedećih profila tvrtke KWS na društvenim mrežama:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland) za Twitter stranicu na:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska) za Instagram stranicu na:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka) za XING stranicu na https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) za YouTube stranicu na https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland) za LinkedIn stranicu na https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

Informacije u ovoj obavijesti o privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom profilima naše tvrtke na društvenim mrežama u mjeri u kojoj provodimo obradu.

1. Voditelj obrade podataka

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Njemačka, voditelj je obrade podataka u skladu s člankom 4. stavak (7) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) za profile KWS na društvenim mrežama Twitter, LinkedIn, XING i YouTube.

Odgovarajući lokalni subjekt KWS u Dodatku 1 voditelj je obrade podataka u skladu s člankom 4 stavak (7) OUZP-a za profile tvrtke KWS na društvenoj mreži Instagram.

2. Svrhe i pravna osnova obrade

a) Kontakt i interakcija

Vaše osobne podatke obrađujemo kada nam se obratite putem profila naše tvrtke s pomoću funkcija pruženih u ovu svrhu (npr. poruke, funkcija komentara, objave, gumb „Sviđa mi se”) ili pristupanjem sadržaju koji pružamo (npr. videozapisi).

Ako nas kontaktirate na ovaj način, obrađujemo vaše osobne podatke koji su izravno dostupni (općenito: korisničko ime, profilnu sliku; sadržaj poruke, ako je primjenjivo, uključujući fotografije sadržane u njoj; datum i vrijeme interakcije) kako bismo odgovorili na vaše zahtjeve. Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu eksternog predstavljanja naše tvrtke, kao i za prikupljanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima te za njihovo poboljšanje.

Pravna osnova za obradu je članak 6. stavak (1) točka (f) OUZP-a. Legitiman interes kojemu težimo temelji se na kontaktiranju (potencijalnih) kupaca i zainteresiranih strana, eksternom predstavljanju naše tvrtke te slanju obavijesti vama o našim proizvodima, uslugama i projektima te njihovom optimiziranju.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6 stavak (1) točka (b) OUZP-a ako nam se obratite putem profila tvrtke KWS na društvenim mrežama kako biste zaključili ili sklopili ugovor s nama.

b) U statističke svrhe, procjene se provode pomoću Page Insights

Koristimo Page Insights u svrhu dizajna temeljenog na zahtjevima i neprekidnog optimiziranja naše ponude na profilima naše tvrtke na društvenim mrežama. Kod posjeta ili interakcije na profilu naše tvrtke, primamo anonimizirane podatke od pružatelja usluge o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji na profilu naše tvrtke u obliku statistike (Page Insights).

Podatke obrađujemo s pomoću Page Insights kako bismo poboljšali naše ponude i osigurali učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) kupcima i zainteresiranim stranama.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6 stavak (1) točka (f) OUZP-a. Legitimni interes kojemu težimo leži u poboljšanju naše ponude na profilima naše tvrtke na društvenim mrežama.

c) Postavljanje ciljeva na društvenim mrežama

Ako smo, u kontekstu oglašavanja zasnovanog na interesu, izvršili „Napredno povezivanje” s osobnim podacima koji mi učitavamo na odgovarajuću platformu društvenih mreža, to će se raditi samo na temelju privole koju ste dali u tu svrhu (čl. 6 stavak (1) točka (a) OUZP-a). Primjenjuju se podaci o zaštiti privatnosti.

d) Održavanje natjecanja

Ako sudjelujete u jednom od naših natjecanja, obradit ćemo vaše podatke kako bismo zadržali odgovarajuću konkurenciju. Svrha je obrade osobnih podataka utvrditi i proglasiti jednog ili više pobjednika te dodijeliti nagrade. U tu svrhu prvo će se pohraniti imena klijenata koji sudjeluju u natjecanju, a iz tih imena izdvojit će se i pobjednici. Nakon toga tvrtka KWS proglašava pobjednike te ih kontaktira kako bi doznala njihovu poštansku adresu i poslala im nagrade.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6 stavak (1) točka (f) OUZP-a. Legitiman interes tvrtke KWS temelji se na mogućnosti određivanja i proglašavanja jednog ili više pobjednika natjecanja, te mogućnosti dodjele određenih nagrada.

3. Primatelji osobnih podataka iz tvrtke KWS

Primatelji osobnih podataka obuhvaćaju operatere platformi društvenih mreža kako je opisano u odgovarajućim obavijestima o privatnosti:

 • Obavijest o privatnosti na Twitteru na https://twitter.com/en/privacy
 • Obavijest o privatnosti na Instagramu na https://help.instagram.com/519522125107875
 • Obavijest o privatnosti na LinkedInu, na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • Obavijest o privatnosti na XING-u na https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • Obavijest o privatnosti na YouTube-u na https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de

Pored toga, tvrtka KWS surađuje s internim i vanjskim pružateljima usluga („izvršitelji obrade”), kao što su pružatelji usluga IT održavanja. Ovi pružatelji usluga mogu djelovati samo u skladu s uputama KWS-a i ugovorno su obvezni poštovati primjenjive zahtjeve za zaštitu podataka.

U mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno i potrebno za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, tvrtka KWS prosljeđuje osobne podatke sudovima, nadležnim tijelima i odvjetničkim društvima.

4. Prijenos trećim zemljama

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”).

Međutim, postoji mogućnost da platforme društvenih medija mogu obrađivati i osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora gdje mi nemamo kontrolu ili pristup. Dodatne pojedinosti mogu se pronaći u obavijesti o privatnosti, a navedene su u odjeljku 3.

5. Trajanje pohrane

U svrhu provedbe naših natjecanja, nazivi računa sudionika bit će pohranjeni dok se ne odredi pobjednik. Nakon toga izbrisat će se nazivi računa. Imena i pojedinosti adrese pobjednika pohranit će se do dodjele nagrada. Tad će se izbrisati nazivi i pojedinosti adrese.

Osim toga, brišemo podatke ako više nisu nužni za svrhe koje ostvarujemo, te nijedna druga pravna svrha to ne zahtijeva, osobito zakonska ili ugovorna razdoblja zadržavanja. Ako nas kontaktirate putem profila tvrtke KWS na društvenim mrežama (npr. putem funkcije komentara), obrađujemo vaše podatke sve dok su nam dostupni. Možete sami odrediti dostupnost određenih funkcija uklanjanjem odgovarajućih podataka, npr. brisanjem komentara ili pregledom profila tvrtke KWS na društvenim mrežama.

6. Vaša prava kao ispitanika

U okviru odgovarajućih zakonskih zahtjeva imate određena prava u vezi s vašim osobnim podacima. Imajte na umu da se na izvršavanje tih prava primjenjuju određene iznimke. Stoga ih ne možete ostvarivati u svim slučajevima.

 • Informacije: imate pravo dobiti informacije o svim osobnim podacima koje je tvrtka KWS pohranila o vama.
 • Ispravak: možete zatražiti da ispravimo netočne osobne podatke.
 • Brisanje: u određenim okolnostima možete od nas zatražiti brisanje osobnih podataka, a mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju podatke o tome da ste zatražili brisanje poveznica na vaše podatke, te kopija vaših podataka i duplikata vaših podataka.
 • Povlačenje privole: možete opozvati privolu za obradu podataka koju ste nam dodijelili i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji drugi razlog zbog kojega tvrtka KWS može ili mora obrađivati vaše osobne podatke.
 • Ograničenje: u određenim slučajevima možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Prijenos podataka: ako ste nam dostavili podatke na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti primitak podataka koje ste pružili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu ili možete zatražiti da ih pošaljemo drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na pojedinačnoj osnovi

Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju legitimnih interesa iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. Ti se osobni podaci tada više neće obrađivati u te svrhe, osim ako nisu utvrđeni uvjerljivi zakoniti razlozi obrade koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na prigovor na obradu podataka za potrebe izravnog marketinga

U pojedinačnim slučajevima vaši će se podaci obrađivati u izravne marketinške svrhe. Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. Ako uložite prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, vaši se osobni podaci više neće obrađivati u te svrhe.

Da biste ostvarili navedena prava, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u Odjeljku 1 ove obavijesti o privatnosti.

 • Pritužbu možete podnijeti: imate pravo i podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka, posebice onome u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, vaše radno mjesto ili lokaciji na kojoj je došlo do navodnog kršenja, ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita.

7. Vanjske poveznice

Naša internetska ponuda ponekad sadržava poveznice na internetske stranice trećih strana. Ako to nije očigledno, navodimo kada su poveznice vanjske poveznice. Tvrtka KWS nema utjecaja na sadržaj i dizajn internetskih stranica vanjskih pružatelja usluga. Ova obavijest o privatnosti ne odnosi se na takve vanjske internetske stranice u tom pogledu.

8. Dodatak ovoj obavijesti o privatnosti

Zadržavamo pravo povremeno pregledati i izmijeniti ovu obavijest o privatnosti. U tom pogledu uzmite u obzir trenutačnu inačicu naše Politike privatnosti.

Osijek, listopad 2021.

Dodatak 1

Subjekt Ime i kontaktni podaci voditelja obrade podataka
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Austrija
E-pošta: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Nizozemska
telefon: +32 76 50 30003
Faks: +32 76 50 23518
E-pošta: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Njemačka
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
E-pošta: dataprotection@kws.com
KWS Italia KWS Italia S.p.A.
putem Secondo Casadei 8
47122 Forli, Italija
Telefon: +39 0543 474611
Faks: +39 0543 474613
E-pošta: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Španjolska
Telefon: +34 983 33 49 16
Faks: +34 983 33 07 53
E-pošta: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul nr. 6
Sektor 1, Bucuresti, Rumunjska
telefon: +40 (0)21-315-42-80
Faks: +40 (0)21-310-42-38
E-pošta: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Danska
E-pošta: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Sektor Bečej, Srbija
Telefon: 00 381 21 215 61 04
E-pošta: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Španjolska
Telefon: +34 983 33 49 16
Faks: +34 983 33 07 53
E-pošta: protecciondatos.kwssemillas@kws.com