Zaštita vaših podataka tijekom registracije i korištenje našeg portala za zapošljavanje

Uz ovu politiku privatnosti, mi, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Njemačka (u daljnjem tekstu „KWS”, „mi” ili „nas”), vas obavještavamo o tome koji će se podaci obrađivati prilikom registracije i korištenja našeg portala za zapošljavanje te koja prava imate u tom pogledu.

Informacije o obradi podataka u vezi s postupkom prijave možete pronaći na: www.kws.com/dataprotection.

1. Koje osobne podatke obrađujemo kada se registrirate i koristite naš portal za zapošljavanje?

Možemo obraditi bilo koji od sljedećih osobnih podataka u određenom slučaju. Neće se obrađivati svi podaci navedeni u nastavku za sve potencijalne kandidate.

 • Podaci za kontakt, uključujući ime, osobnu poštansku adresu, telefonske brojeve i osobnu adresu e-pošte
 • Državljanstvo, mjesto i datum rođenja
 • Podaci o vašem osposobljavanju, kvalifikacijama i profesionalnom razvoju
 • Podaci o svim aktivnostima kontinuiranog obrazovanja i dodatnim kvalifikacijama
 • Očekivana plaća, otkazna razdoblja, potvrde, preporuke, radna dozvola, invaliditet, jezične vještine.

2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke?

(a) Obrađujemo vaše osobne podatke koje primamo od vas kada se registrirate i koristite naš portal za zapošljavanje kako bismo omogućili pohranu vašeg profila na vašem korisničkom računu, kako bi vaš profil bio vidljiv našim agentima za zapošljavanje za buduća radna mjesta u našoj tvrtki ili drugoj tvrtki KWS te da vas kontaktiramo.

(b) U nekim okolnostima možemo obrađivati i vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonske obveze u skladu s komercijalnim, poreznim, financijskim ili kaznenim pravom. Svrhe obrade temelje se na odgovarajućoj pravnoj obvezi. Obrada se općenito provodi radi usklađivanja sa službenim nadzornim zahtjevima i zahtjevima otkrivanja.

(c) Po potrebi, možemo obrađivati i vaše osobne podatke kako bismo zaštitili naše legitimne interese. Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako, nakon što uzmemo u obzir naše interese u obradi u odnosu na vaše potencijalno sukobljene interese te temeljna prava i slobode, ustanovimo da prevladavaju naši interesi. To se može učiniti posebno u svrhu obrane od pravnih potraživanja. Naš legitimni interes, na primjer, temelji se na teretu dokazivanja u postupcima.

3. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

(a) S obzirom na vaše osobne podatke koje obrađujemo prilikom registracije i korištenja našeg portala za zapošljavanje, podaci se obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Podaci o vama koji mogu predstavljati posebne kategorije osobnih podataka u smislu članka 9. stavka 1. GDPR-a obrađujemo samo na temelju onoga što je dopušteno člankom 9. stavkom 2. GDPR-a, odnosno kada je predviđena obrada zakonita.

(b) Ako obrađujemo vaše osobne podatke radi usklađivanja s pravnim obvezama, podaci se u tom pogledu obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) GDPR-a.

Ako obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka radi usklađivanja sa zakonskim obvezama, ta se obrada temelji na onome što je dopušteno člankom 9. stavkom 2. GDPR-a.

(c) Ako obrađujemo vaše osobne podatke radi zaštite naših legitimnih interesa, podaci se u tom pogledu obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. U tom slučaju, naši legitimni interesi temelje se na provođenju svrha navedenih u odjeljku 2. točki (c).

4. Prikupljaju li vaše osobne podatke i treće strane?

Uglavnom obrađujemo osobne podatke koje primamo izravno od vas. U određenim situacijama također prikupljamo vaše osobne podatke od trećih strana. To se radi, primjerice, u slučajevima u kojima primamo vaše podatke kao kandidata od drugih KWS tvrtki.

Po potrebi, o tome ćemo vas zasebno detaljnije obavijestiti.

5. Dijelimo li vaše podatke s trećim stranama? Tko su primatelji i borave li u trećim zemljama?

Ako ste dali privolu ili ako se pojavi druga pravna osnova, proslijedit ćemo podatke kandidata drugim tvrtkama KWS.

Surađujemo s internim i vanjskim pružateljima usluga tvrtke (koji se nazivaju izvršitelji obrade), kao što su pružatelji usluga IT održavanja. Ti pružatelji usluga djeluju samo u skladu s našim uputama i ugovorno su obvezni poštovati primjenjive zahtjeve za zaštitu podataka.

Ako je to zakonski dopušteno i potrebno za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, prosljeđujemo vaše osobne podatke sudovima, nadležnim tijelima i odvjetničkim društvima.

Primatelji opisani u odjeljku 5. mogu biti smješteni u državama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”) u kojem se mjerodavnim pravom ne primjenjuje ista razina zaštite podataka. U tom slučaju, ako vaše osobne podatke prenesemo primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora, osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka, ako je to dopušteno zakonom. Obratite se voditelju obrade na kontaktne podatke navedene u nastavku ako želite primiti kopiju jamstava koja upotrebljavamo u vezi s izvozom vaših osobnih podataka.

6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Tvrtka KWS pohranjuje vaše podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje navedenih svrha (vidi odjeljak 2.). Podaci koji više nisu potrebni ili koje tvrtka KWS više ne smije pohranjivati nepovratno su anonimizirani ili izbrisani. U slučaju da su podaci anonimizirani, tvrtka KWS može spremiti podatke dulje vrijeme jer je uklonjena svaka osobna referenca.

Međutim, vaše podatke brišemo najkasnije dvije godine nakon vaše posljednje prijave na naš portal za zapošljavanje.

7. Koja prava imate?

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi imate određena prava povezana s vašim osobnim podacima. Imajte na umu da postoje određene iznimke u pogledu ostvarivanja tih prava i stoga ih ne možete ostvariti u svim slučajevima.

 • Informacije: Imate pravo dobiti informacije o svim osobnim podacima koje je tvrtka KWS pohranila o vama.
 • Pravo na ispravak: Možete zahtijevati da promijenimo netočne osobne podatke.
 • Pravo na brisanje: U određenim okolnostima možete od nas zatražiti brisanje osobnih podataka, a mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju podatke o tome da ste zatražili brisanje poveznica na vaše podatke, kopija vaših podataka i duplikata vaših podataka.
 • Opoziv privole: Možete opozvati privolu za obradu podataka koju ste nam dodijelili i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji drugi razlog da tvrtka KWS može ili mora obrađivati vaše osobne podatke.
 • Ograničenje: U određenim slučajevima možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Prijenos podataka: Ako ste nam dostavili podatke na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti primitak podataka koje ste pružili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu ili da ih pošaljemo drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor na temelju pojedinačnog slučaja

Iz razloga koji proizlaze iz vaše jedinstvene situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na opravdanim interesima. Ti se osobni podaci tada više neće obrađivati u te svrhe, osim ako nisu utvrđeni uvjerljivi zakoniti razlozi obrade koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Da biste ostvarili gore navedena prava, obratite nam se putem dostavljenih kontaktnih podataka.

 • Podnesite pritužbu: Tijelu za zaštitu podataka možete poslati pritužbu na našu obradu.

8. Kontaktni podaci

Voditelj obrade podataka je:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Njemačka
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
E-pošta: dataprotection@kws.com

Našem službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti na sljedeće načine:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Njemačka
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
E-pošta: dataprotection@kws.com

Šifrirani obrazac za kontakt:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Primatelj: Boris Reibach