• _mg_5864.jpg
    Uljana repica - opasnosti tijekom zime

Zima - izazov za mladu biljku uljane repice

Zimi, posebno između studenog i veljače, uljana repica može biti oštećena mrazom i hladnoćom.

Abiotska šteta, poput oštećenja uzrokovanog zimom, može značajno utjecati na profitabilnost uzgoja uljane repice kao rezultat rezultirajućih gubitaka.

Podaci koji slijede jasno ilustriraju opasnosti koje postoje i kakve bi posljedice mogle biti na biljke uljana repice.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Uz razlike u osjetljivosti na oštećenje uzrokovano zimom prema sortimentu, sljedeća tablica prikazuje važne uzroke, utjecajne čimbenike i moguće mjere suzbijanja:

Zapažanje Uzrok oštećenje uzrokovano zimom Moguće protumjere:
Prebujni usjevi (duljina izbojka veća od 5 cm) Hibrid je prebujan Odabir hibrida prilagodite datumu sjetve
Prerani datum sjetve Količinu sjemena prilagodite datumu sjetve
Previsoka norma sjetve Korištenje regulatora rasta
Prevelika dostupnost N Prilagoditi gnojidbu
Povećana osjetljivost na smrzavanje Prevelika dostupnost N u jesen Prilagodite dostupnost N
Štete uslijed štetnika Primjena instekticida
Prekasna ili prekomjerna primjena herbicida Primjenite herbicid u ranoj fazi, prije ili poslije nicanja
Oštećen korijenov sustav Jesenski razvoj prebrz Prilagođena sjetva, odabir sorti/hibrida
Prerani jesenski rast Izbjegavajte pretjeranu opskrbu s N
Izmjena smrzavanja i odmrzavanja, tvrdo smrznuto tlo Dobra opskrba hranivim tvarima
Sušenje biljaka Velika količina soli na lišću Pravovremena sjetva, dobra opskrba hranivim tvarima, odabir hibrida, ne koristite praškaste granulacije gnojiva u početnoj fazi primjene dušika

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA