U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_zwei_kollegen_bei_meeting_mit_laptop_in_sitzeck.jpg
    Leveranciers

Samenwerking met leveranciers en dienstverleners

KWS is een waardegerichte onderneming met het karakter van een familiebedrijf. Vertrouwen, wederzijds respect, integriteit en duurzaamheid vormen stabiele waarden die we ook in onze complete distributieketen inzetten. Sinds generaties hebben we op basis van partnerschap met onze leveranciers en dienstverleners samengewerkt. Wij streven ernaar een sociaal- en milieuvriendelijke productie van geleverde goederen en diensten te verzekeren.

Daarnaast hebben we de interne aanbestedingsregels en de Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) uitgebreid. Sinds het fiscale jaar 2013/2014 hebben wij ons ertoe verplicht de mensenrechten te eerbiedigen, zoals ook de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale arbeidsorganisatie en de normen voor arbeid en milieubescherming, de bedrijfsethiek, het eerlijk handelen op de markt en de gegevensbescherming.

De vereisten zijn in een gedragscode voor leveranciers ("Code of Business Ethics for Suppliers") samengebracht. De naleving van de gedragscode wordt regelmatig gecontroleerd door middel van audits of jaarlijkse vergaderingen.