• KWS_gelaende_einbeck_eingangsbereich.jpg
    Management

Management

Een deskundig, vooruitziend en transparant beheer van het bedrijf vormt de basis voor het vertrouwen van bedrijfspartners, werknemers, beleggers en het publiek in ons bedrijf.

Zoals de wettelijke bepalingen en de statuten voorschrijven, bestaat het bestuur bij KWS uit twee comités: de Directie en de Raad van Commissarissen. De Directie beheert het bedrijf geheel onafhankelijk en doet zaken met derden. De Raad van Commissarissen benoemt, adviseert en controleert de Directie volgens de bepalingen van de Duitse Corporate Governance Code. De beide comités bespreken de huidige situatie en bedrijfsontwikkeling, markttendensen en concurrentie, strategische oriëntering, de risicosituatie en activiteiten van het risicobeheersysteem op een doorlopende en toekomstgerichte basis. Het controlecomité, een subcommissie van de Raad van Bestuur, controleert de jaarrekening en de financiële verslaggeving van KWS SAAT SE & Co. KGaA, de geconsolideerde financiële overzichten van de KWS-groep en de kwartaalverslagen van de respectieve boekjaren.

Uw contact

Contact

KWS Benelux Bieten

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 8
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 033 305
E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 10
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 030 003
E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps