JOHANINIO

FAO 230

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan (voeder-waardeopbrengst) uit silomaïs
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 230
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 22,8
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,7
Energie-Index 51
Stevigheid 8
Stay green 7,5
JOHANINIO
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur