U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • SLR-op-stam.jpg
  Snelle Lente Rogge
  Vanggewas en eiwitproducent

  Snelle Lente Rogge zorgt samen met tijdig rijpe maïs voor een jaarrond teelt op hetzelfde perceel waarbij de maximale eiwit- en zetmeelopbrengst van het eigen bedrijf gehaald wordt.

  Meer informatie

Melkveehouder Maarten van Adrichem

Met een opbrengst van zo’n 4,5 ton droge stof per hectare en 196 gram ruw eiwit per kilo drogestof is melkveehouder Maarten van Adrichem uit Melissant dik tevreden over de resultaten van de teelt van Snelle Lente Rogge. ‘Komend najaar gaan we twee keer zoveel hectares inzaaien.’

 • Met Snelle Lente Rogge en maïs halen we twee oogsten per jaar!

  Maarten van Adrichem , Melkveehouder
  Maarten-van-Adrichem.jpg

De melkveehouder die op twee locaties 250 melk- en kalfkoeien verzorgt heeft in totaal 120 hectare grond te bewerken. Naast 50 hectare gras verbouwen ze zo’n 34 ha mais en de overige hectares gebruiken ze voor de teelt van aardappelen, uier en bijvoorbeeld ook spruiten. ‘We ruilen ook land met een akkerbouwer’, aldus Maarten die aangeeft dat een hoge opbrengst van zijn voedergewassen betekent dat ze meer land kunnen uitruilen. ‘En dat levert een hoger saldo op.

We hebben de Snelle Lente Rogge uitgeprobeerd om meer ruwvoer te telen.’ Die proef is meer dan geslaagd, geeft Maarten aan. ‘We hebben met Snelle Lente Rogge en maïs twee teelten per jaar van een hectare.’

Maaien, harken en inkuilen

Na de oogst van aardappelen zaaiden ze vorig jaar 9 hectare met Snelle Lente Rogge in. ‘We hebben het land met een cultivator losgetrokken en met een kopeg ingezaaid, dus zonder grondkerende bewerking.

De opkomst was prima, maar in de winter en het vroege voorjaar had Maarten nog wel zijn bedenkingen. ‘Er stond nog niet veel gewas, wat moet dit worden’, zo bedachten ze. ‘Maar toen de temperaturen wat hoger werden, ging het heel hard. Ineens stond er heel snel een enorm pak rogge: 60 tot 70 centimeter hoog.

Op 8 april hebben ze gemaaid met kneuzer, een dag later de rogge bij elkaar geharkt en met opraapwagens ingekuild, zonder toevoegmiddel. ‘Bij een hele goede eerste snede halen we één opraapwagen per hectare, van de Snelle Lente Rogge waren het wel twee opraapwagens.’ Een opbrengst van zo’n 4,5 ton drogestof schat hij in.

De analyse laat bovendien zien dat het totale ruw eiwit op 196 uitkomt, met een VEM van 950 per kilo drogestof. Het product heeft 21,9% drogestof. ‘Dat had wellicht nog wat droger gekund, maar het broeit niet in de kuil en de koeien vreten het graag’, signaleert de melkveehouder die toevoegt nu veel meer voer te hebben. ‘We hebben nu zoveel voer, het is gewoon een bonus.’

Voor het komende seizoen gaat ik niet 9, maar waarschijnlijk 18 hectare Snelle Lente Rogge telen.
Maarten van Adrichem, Melkveehouder

Heeft u vragen? Neem contact met mij op!

Kontakte
Paul van den Biggelaar
Manager Seed2FEED
Stuur email
CONTACT