• ruebenroder_ernte_zr.jpg
  Sokerijuurikkaan sadonkorjuu

Sokerijuurikkaan sadonkorjuu

Sokerijuurikkaan kasvatuksen tavoite on saada puhdistettu juurikassato mahdollisimman pienin tappioin sokerinjalostamoon tai biokaasulaitokselle ja taata näin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty.

Tietoa sokerijuurikkaan sadonkorjuusta - sadonkorjuuaika ja korjuutekniikka

Sokerijuurikkaan sadonkorjuuaika

Ennen sokerijuurikkaan korjuuta suunnittele nosto pitäen mielessä seuraavat seikat:

 • Nosta ensin "heikommat" kasvustot, sillä "hyvästä ja terveestä" kasvustosta tulee merkittävästi paremmat sadot
 • Nosto kuivina päivinä, sillä kosteat olosuhteet voivat aiheuttaa rakennevaurioita, suurempaa jäännösmaan määrää ja juurikasvahinkoja suuremman puhdistustarpeen vuoksi
 • Leveiden renkaiden ja rengaspaineiden säätelyjärjestelmien käyttö suojaa maata sadonkorjuun aikana, lisää ajomukavuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta (myös tela-alustaiset nostokoneet ovat erittäin käyttökelpoisia)
 • Huomioi seuraava viljelykasvi

Sokerijuurikkaan nostotekniikka

Jotta nosto olisi korkealaatuinen ja tuottaisi mahdollisimman vähän tappiota, olisi hyvä huomioida seuraavat kriteerit korjuun aikana:


Huomioi seuraavat asiat:

 • Syvyyden säätö
 • Ajonopeus
 • Puhdistusteho


Myös seuraavat asiat tulisi tarkistaa:

 • Maaperän suojeleminen: Leveät renkaat, rengaspaineen säätelyjärjestelmät tai telat
 • Sovita ajonopeus korjuuseen, etteivät juurikkaat halkea
 • Suurimmat tappiot johtuvat siitä, että juurikkaat on listitty liian matalalta tai että juurikkaat halkeavat

Uudenaikaiset juurikkaiden nostokoneet on varustettu "Minimipää -ominaisuudella".

Niiden toiminta perustuu siihen, että lehdistö poistetaan kokonaan ja listintäsyvyys on pienin mahdollinen. Näin uusia lehtiä ei pääse syntymään ja koko satopotentiaali tulee hyödynnettyä.

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ