• 2_2_10_zuechtung_roggen_headerbild.jpg
    Hybridirukiin jalostus

Miten hybridijalostus toimii? Hybridiruislajikkeen jalostusprosessi on selitetty täällä.

Ruis on erinomainen sekä elintarvikkeena että rehuna, ja se sopii myös energianlähteeksi etanolin ja biokaasun tuotantoon. Valittavana on useita eri hybridiruislajikkeita. Miten hybridijalostus toimii? Hybridiruislajikkeen jalostusprosessi on selitetty täällä.

Hybridirukiin jalostustavoitteet:

  • Satopotentiaali ja vakaus: Jyväsato, kuivuuskestävyys, laonkestävyys ja tuhannen jyvän paino.
  • Taudinkestävyys: torajyvä, ruskearuoste, härmä ja Rhynchosporium-sienet.
  • Laatu: paino, jauhosato, raakavalkuaispitoisuus, viskositeettiarvo, tärkkelyspitoisuus

Pääjalostustavoitteet kokoviljasäilörehuksi (GPS) tarkoitetulla hybridirukiilla ovat biomassasato, metaanin tuotto ja kasvuaika maitotuleentumisvaiheeseen asti.

Hybridirukiin kaava vaikuttaa ehkä yksinkertaiselta, mutta sen taustalla on monien vuosien intensiivinen jalostustyö.

Ruishybridit = (ACMSx B) x R-SYN

Tämä tarkoittaa:

(ACMS x B)

Äiti (siemenvanhempi): CMS-plasmaa sisältävän puhdaslinjan ja normaalia plasmaa sisältävän puhdaslinjan risteytys. CMS-plasma tarkoittaa, että kasvit sisältävät soluplasmaa, joka estää siemenvanhempien oman siitepölynmuodostuksen. Tämä ominaisuus on tarpeen, jotta ristipölyttäjärukiin pölytys tapahtuu hallitusti.

R-SYN

Isä (siitepölyvanhempi): synteettinen populaatio, joka koostuu usein kahdesta vanhempaisosasta ja kantaa palauttajageenia. Nämä palauttajageenit mahdollistavat siemen- ja siitepölyvanhempien risteytystuotteen hedelmällisyyden palautumisen. Tämä on välttämätöntä, sillä kylvetyt hybridirukiin siemenet tuottavat jyviä vain tämän palautuksen ansiosta.

Kolme yksinkertaista syytä, miksi käytännön viljelyssä havaittu satojen paraneminen voi olla huonompaa kuin teoriassa jalostuksella on saatu aikaan

Populaatiorukiin osuus

Populaatiorukiin viljelypinta-ala Saksassa on noin 20-25 %. Tämän ruistyypin jalostus on kuitenkin kehittynyt vähäisemmässä määrin viime vuosina (kuten voidaan nähdä kuvassa 2). Hybridiruis sen sijaan antaa parempia satoja jopa huonommissa olosuhteissa kestävyytensä vuoksi.

Markkinahinnat ja niitä seuraava tuotantotehokkuus

Kuten kuva 1 osoittaa, alhaisten markkinahintojen kausia on esiintynyt toistuvasti viimeisten 23 vuoden aikana. Tämän seurauksena tuotantotehokkuus laskee ja lajikkeiden satopotentiaalia ei hyödynnetä täysin. Tällaisina vuosina viljelty pinta-ala pienenee, ja rukiin viljely siirretään heikomman satotason alueille.

Äärimmäiset sääolosuhteet

Äärimmäiset sääolosuhteet ovat olleet yhä toistuvampi ilmiö Saksassa viime vuosina ja vaikuttaneet rukiin kasvatukseen erityisesti kevätkuivuutena. Nämä tulokset koskevat periaatteessa kaikkia viljatyyppejä, mutta erityisesti kevyillä mailla viljeltävää ruista.

Johtopäätös:

Jalostuksen kehitykseen verrattuna peltosatoihin vaikuttaa perimän lisäksi myös muut viljelytekijät. Yllä kuvatun jalostuksen kehityksen ansiosta rukiin satotaso on kasvanut vuosien ajan huolimatta näistä tekijöistä.

Kuivuudenkestävyys (Rukiin jalostus)

Kehitys uusimpien valintamenetelmien kautta: kuivuuskaudet lisääntyvät koko ajan ilmastonmuutoksen etenemisen vuoksi, ja siksi tarve kuivuudenkestäville lajikkeille on yhä suurempi. Kasvit reagoivat kuivuusstressiin monin eri tavoin. Näiden tapojen tunnistamiseksi käytämme, jalostuskokemuksemme lisäksi, viimeisintä mittausteknologiaa. Tämä mahdollistaa, että voimme vaikuttaa paremmin tärkeiden ominaisuuksien varmistamiseen.

Kuivuusstressitesti

1. Testijärjestely

Lähtökohtana ominaisuuksien parhaalle mahdolliselle varmistamiselle on täydellisesti suunniteltu ja järjestetty koe. Kokeessa tehdään useita kuivuusstressitestejä noin 3000 ruispalstalle arviolta 5 hehtaarin alueella. Koko koe jaetaan kasteltuun ja ei-kasteltuun osaan, missä molemmat verrokit ovat aina vierekkäin, jolloin niitä on helppo verrata toisiinsa.

Kasteluun käytetään 12-15 metrin pituista letkua palstaa kohden, jotta varmistetaan kohdepalstan tasainen kastelu. Valvomme veden tuloa erittäin tarkasti keskusjakeluasemalta käsin.

2. Erittäin uudenaikainen kasvin ominaisuuksien tallennus

Jotta kasviominaisuuksien määrittäminen onnistuisi 750 palstan tuntivauhdilla, hankimme puomiruiskun GPS-ohjauksella, spektrometrin ja infrapunalämpömittarin. Näin voimme mitata säästä riippumatta tärkeitä viljelyominaisuuksia, kuten kasvitiheyttä, lehtipinta-alaa, lehtivihreäpitoisuutta ja tauteja sekä satoa.

Sääasema mittaa tuulennopeutta, ilmankosteutta, lämpötilaa ja auringonsäteilyä yhtäaikaa, ja maa-anturi mittaa maan kosteuspitoisuutta. Molemmat varmistavat, että tiedot testipaikan ympäristöolosuhteista tallennetuu tarkasti.

Kun mittaukset on tehty, haastavaksi tehtäväksemme jää koota yhteen nämä suuret tietomäärät ja lopulta käyttää niitä valintaprosessissa. Tutkimusprojektin ensimmäinen vuosi näytti, minkä ominaisuuksien määrittely oli järkevää ja toteuttamiskelpoista. Tässä laajassa ja monivuotisessa tutkimusprojektissa, joka on tehty yhteistyössä Julius Kühn -tutkimuslaitoksen, Kielin yliopiston ja KWS Cerealsin kanssa, tavoitteenamme on kehittää käyttökelpoisia mittausmenetelmiä. Ensimmäinen kehitystyömme tulos oli vuonna 2018 markkinoille tulleet hybridiruislajikkeet, joilla on erinomainen kestävyys kuivuutta vastaan.

Löydä neuvojasi

Claus Nymand
Claus Nymand
Suomi, Norja, Ruotsi - viljat, herneet ja palkokasvit
Lähetä sähköpostia
OTA YHTEYTTÄ