Tietosuojailmoitus asiakkaille ja liikekumppaneille

Me, Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, Denmark (jäljempänä viitattuna ‘’KWS, ‘’me’’ tai ‘’meille”) suhtaudumme henkilötietojen suojaamiseen hyvin vakavasti. KWS ei yleisesti jaa tuotteitaan suoraan viljelijöille (‘’asiakkaillemme’’), vaan yrityksille, kuten tukkukauppiaille, jälleenmyyjille, toimittajille ja muille kumppaneille (yhdessä ‘’liikekumppanit’’). Täten KWS kerää ja käsittelee vain rajatun määrän asiakkaiden henkilötietoja. Liikekumppaneita koskevia tietoja ei yleensä pidetä henkilötietoina. KWS kuitenkin käsittelee työntekijöiden ja muiden asiakaskontaktien ja liikekumppanien ammatilliset tiedot ja yhteystiedot. Tämä tietosuojailmoitus täsmentää miten ja mihin tarkoituksiin KWS käsittelee asiakkaiden henkilötietoja samoin kuin liikekumppaneiden ja heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja.

KWS suojaa henkilötietoja ja käsittelee niitä vain voimassa olevien henkilötietojen suojaa ja tietoturvaa koskevien lakien mukaisesti.

1. Millä oikeusperusteilla käsitteleemme henkilötietojasi?

Varmistamme, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisella tavalla. Henkilötietojen käsittelyn on oltava perusteltua EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti vähintään yhdellä useista laillisista perusteista, ja me esitämme syyt käsittelylle tässä tietosuojailmoituksessa.

Alla on oikeusperusteet, jotka oikeuttavat tietojesi käsittelyn:

 • Suostumus, kun olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn (sinulle esitettiin suostumuslomake tällaisesta käsittelystä). Voit peruuttaa suostumuksesi million tahansa tulevaisuudessa.
 • Sopimuksen toteutus, jos tietojasi tarvitaan kanssamme tehdyn sopimuksen tekemiseen tai täyttämiseen.
 • Lakisääteinen velvoite, jos käsittelemme tietojasi laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi.
 • Oikeutettu etu, jos meillä on oikeutettu etu käsitellä tietojasi ja oikeutettu etumme käsittelyyn on suurempi kuin mahdollinen tietosuojaoikeutesi loukkaaminen.

2. Miksi ja mihin tarkoitukseen käsittelemme tietojasi?

2.1. Asiakkaiden ja heidän kontaktiensa tiedot

Osana yhteistyötä asiakkaiden kanssa KWS käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintä asiakkaiden kanssa tuotteista, palveluista ja projekteista esim. asiakaskyselyiden käsittely. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, lakisääteinen velvoite, oikeutetut edut (tuotteidemme ja palvelujemme markkinoinnissa), suostumus.
 • KWS:n ja asiakkaan välisen (sopimuksellisen) liikesuhteen suunnittelu, toteutus ja hallinta esim. tuotteiden ja palveluiden tilausten käsittely, maksujen kerääminen kirjanpitoa varten, laskutus, saamisten kerääminen ja toimitusten suorittaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut (liikesuhteen hoitaminen).
 • Asiakaskyselyjen, markkinointikampanjoiden, markkina-analyysien, kilpailujen tai vastaavien toimien ja tapahtumien suorittaminen. Oikeusperusta: oikeutetut edut (tuotteiden ja palveluiden markkinointi), suostumus.
 • Lakisääteisten velvoitteiden (esim. vero- ja kauppalaki) sekä KWS ohjeiden ja toimialastandardien noudattaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut, (lain noudattaminen ja sääntöjen noudattamatta jättämisen välttäminen).
 • Oikeudellisten riitojen ratkaisu, voimassa olevien sopimusten täytäntöönpano ja saatavien puolustaminen, oikeudellisten vaatimusten käyttäminen ja puolustaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut (laillisten etujemme puolustaminen).

2.2. Liikekumppaneiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tiedot

Osana yhteistyötä liikekumppaneidemme kanssa KWS käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintä liikekumppaneiden kanssa tuotteista, palveluista ja projekteista esim. liikekumppaneidemme kyselyjen käsitteleminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut (tuotteidemme ja palvelujemme markkinoinnissa), suostumus (sähköiseen markkinointiin sähköpostitse tai puhelimitse).
 • KWS:n ja liikekumppaneidemme (sopimus) liikesuhteen suunnittelu, toteutus ja hallinta, esim. tuotteiden ja palvelujen tilausten käsittely, kirjanpitomaksujen kerääminen, laskutus, saamisten kerääminen ja toimitusten suorittaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut (liikesuhteen hoitaminen).
 • Liikekumppaneidemme kyselyjen, markkinointikampanjoiden, markkina-analyysien, arpajaisten tai vastaavien toimien ja tapahtumien suorittaminen. Oikeusperusta: oikeutetut edut (tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi), suostumus.
 • Lakisääteisten velvoitteiden (esim. Vero- ja kauppalaki) sekä KWS-ohjeiden ja toimialastandardien noudattaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, lakisääteinen velvoite, oikeutetut edut (lain noudattaminen ja sääntöjen rikkomisten välttäminen).
 • Oikeudellisten riitojen ratkaisu, voimassa olevien sopimusten täytäntöönpano ja saatavien puolustaminen, oikeudellisten vaatimusten käyttäminen ja puolustaminen. Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite, oikeutetut edut (laillisten etujemme puolustaminen).
 • Viljelijöiden / urakoitsijoiden sopimuksella tilaama siementuotannon ja kasvinjalostuksen hallinta (esimerkiksi erittäin tehokkaiden kenttätyön prosessien mahdollistamiseksi sekä KWS:n tietojen analysoinnin ja integroinnin tukemiseksi) Oikeusperusta: sopimuksen täyttäminen, oikeutettu etu (siementen korkean laadun varmistamiseksi ja siementuotannon prosessien optimoimiseksi).

3. Minkä tyyppistä tietoa KWS voi kerätä asiakkaista, liikekumppaneista ja kontakteista?

KWS käsittelee seuraavia henkilötietoluokkia, jos yllä olevat kriteerit täyttyvät:

3.1. Asiakkaiden ja heidän kontaktiensa tiedot

 • Yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, syntymäaika (jos vapaaehtoisesti ilmoitettu meille), faksinumero ja sähköpostiosoite.
 • Maksutiedot, kuten tiedot maksutapahtumien käsittelystä.
 • Lisätiedot, jotka on käsiteltävä asiakasprojektin puitteissa tai KWS:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai jotka asiakkaamme tarjoavat vapaaehtoisesti, kuten tehdyt tilaukset, tiedustelut tai projektitiedot.
 • Yritystiedot, kuten pinta-ala, taudit ja maaperän olosuhteet, käytettyjen KWS-tuotteiden ja kilpailijoiden tuotteiden määrä ja tyyppi, uskollisuus arvot.
 • Asiakkaan ja KWS:n välisen vuorovaikutuksen historia, kuten osallistuminen KWS-tapahtumiin, postitukset, vuorovaikutus KWS-agenttien ja / tai freelancereiden kanssa.

3.2. Liikekumppaneiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tiedot

 • Yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, työosoite, työpuhelinnumero, työmatkapuhelinnumero, työfaksinumero ja työsähköpostiosoite.
 • Maksutiedot, kuten tiedot maksutapahtumien käsittelystä tai petosten torjunnasta, mukaan lukien luottokorttitiedot ja turvatunnukset.
 • Lisätiedot, jotka on käsiteltävä projektin puitteissa tai KWS:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai jotka vapaaehtoisesti tarjoavat yhteyshenkilömme, kuten tehdyt tilaukset, tiedustelut tai projektitiedot.
 • Tiedot, jotka ovat peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä, tietokannoista tai luottolaitoksilta.
 • Tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden seulonnan yhteydessä: tiedot asiaankuuluvista oikeudellisista riidoista ja muista oikeudellisista riidoista liikekumppaneiden kanssa.
 • Viljelijät / urakoitsijat sopivat sopimuksen nojalla siementuotannon ja kasvinjalostuksen hallinnasta myös seuraavat tiedot: peltotiedot, kuten drone- ja satelliittikuvat, ympäristötiedot (esim. Sää- ja maaperätiedot), siementen määrä ja konetiedot sekä peltotietojen mittaukset, digitaaliset kenttäsuunnitelmat, pellon rajat ja historia.

4. Miten keräämme henkilötietojasi?

4.1. Asiakkaiden ja heidän kontaktiensa tiedot

Yleensä saamme henkilötietosi sinulta. Voimme kuitenkin saada tietoja myös liikekumppaneiltamme, toimittajilta, freelancereilta tai tiedonvälittäjiltä.

4.2. Liikekumppaneiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tiedot

Saatamme saada henkilötietojasi sinulta tai kolmansilta osapuolilta - kuten liikekumppaneiltamme, luottolaitoksiltamme ja petostentorjuntavirastoiltamme, sanktioluetteloista ja luetteloista poliittisesti alttiista henkilöistä sekä julkisista rekistereistä.

5. Keitä ovat vastaanottajat ja asuvatko he kolmansissa maissa?

KWS välittää henkilötietoja KWS:n tytäryhtiöille tai muille yksityisille elimille, mutta vain, jos se on tarpeen yhden tai useamman edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi.

KWS välittää henkilötietoja tuomioistuimille, viranomaisille ja asianajotoimistoille siltä osin kuin se on oikeudellisesti sallittua ja välttämätöntä sovellettavan lain noudattamiseksi tai oikeusvaateiden esittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

KWS toimii sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien (prosessoreiden), kuten IT-ylläpitopalvelujen, kanssa. Nämä palveluntarjoajat voivat toimia vain KWS:n ohjeiden mukaisesti ja ovat sopimuksen mukaan velvollisia noudattamaan sovellettavia tietosuojavaatimuksia.

Tässä osassa 5 kuvatut vastaanottajat voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella (”kolmannet maat”), joissa sovellettava laki ei anna samaa tietosuojatasoa. Tässä tapauksessa, jos välitämme henkilötietojasi vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme henkilötietojesi asianmukaisen suojan, ellei tämä ole lakisääteisen luvan mukaista. Ota yhteyttä rekisterinpitäjään alla olevilla yhteystiedoilla, jos haluat saada kopion takuista, joita käytämme henkilötietojesi viennissä.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Jos KWS ei ole määrittänyt säilytysaikaa tiedonkeruun aikana (esim. suostumusilmoituksessa), henkilötietosi poistetaan, jos niiden tallentamista ei enää tarvita tallennustarkoituksen saavuttamiseksi - ellei lakisääteisiä säilytysvelvoitteita (esim. kauppa- tai verolaki) ) edellytä varastointia pidempään.

7. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on sovellettavien lain säännösten yhteydessä tiettyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Huomaa, että näiden oikeuksien käyttämisessä on tiettyjä poikkeuksia, joten et voi käyttää niitä kaikissa tapauksissa.

 • Tiedot: Sinulla on oikeus saada tietoja kaikista KWS:n sinusta tallentamista henkilötiedoista.
 • Oikaisu: Voit vaatia, että muutamme virheellisiä henkilötietoja.
 • Poistaminen: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötiedot tietyissä olosuhteissa, ja me ryhdymme asianmukaisiin toimiin ilmoittaaksemme muille tietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan linkit tietoihin, kopiot tiedoistasi ja kaksoiskappaleet tiedoistasi.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa meille antamasi suostumuksen tietojenkäsittelyyn ja estää jatkokäsittelyn, jos ei ole muuta syytä, miksi KWS voi tai sen on käsiteltävä henkilötietojasi.
 • Rajoitus: Joissakin tapauksissa voit pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä.
 • Siirrettävyys: Jos olet toimittanut meille tietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella, voit pyytää toimittamiesi tietojen vastaanottamista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai lähettämään ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa

Tapauskohtainen oikeus vastustaa

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihin, tilanteestasi johtuvista syistä; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Näitä henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin, ellei käsittelyyn ole olemassa pakottavia laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoraa mainontaa varten

Yksittäisissä tapauksissa tietojasi käsitellään suoran mainonnan suorittamiseksi. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia, sikäli kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan. Jos vastustat käsittelyä suoraa mainostarkoitusta varten, henkilötietojasi ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Edellä mainittujen oikeuksien vaatimiseksi, ota meihin yhteyttä käyttämällä annettuja yhteystietoja.

 • Lähetä valitus: Voit tehdä valituksen käsittelystämme tietosuojaviranomaiselle.

8. Yhteystiedot

Rekisterin ylläpitäjä:

KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Denmark
Puhelinnumero: +45 5484 3211
S-posti: databeskyttelse.dk@kws.com

Vejle, Maaliskuu 2021