U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • SLR-14.jpg
    Bemest snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten is aangebroken

Snelle Lente Rogge, wat in de basis een unieke hybride rogge is en speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst.

Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 - 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van de bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Bekijk onze video en kom alles te weten over het bemesten van Snelle Lente Rogge.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale KWS adviseur.