• SLR-14.jpg

Het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten komt er aan!

In een winter die eigenlijk geen winter genoemd kan worden zien we momenteel in de praktijk de goede stand van Snelle Lente Rogge. We moeten ons, mogelijk als gevolg van de klimaatverandering, erop instellen dat winters milder en zomers mogelijk droger worden. Juist als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen, waardoor grasopbrengsten tegenvallen, is de oogst van Snelle Lente Rogge zo welkom. Dat is over de afgelopen drie jaar de ervaring van menig teler.

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veebedrijf voor haar noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Al vroeg in april hoge droge stof- en eiwitopbrengsten

Snelle Lente Rogge is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen door, in vergelijking met de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei. Bij de oogst in april kunnen wel drogestopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare worden behaald. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, ligt het ruw eiwit percentage van het verse product bij de oogst tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 Euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 Euro.

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Om de opbrengst en kwaliteit te realiseren is een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst. Vanaf half februari tot begin maart kan deze aanvullende bemesting gegeven worden. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte en helaas ook de bemestingskosten op bedrijfsniveau een rol spelen, zal in de meeste gevallen het om 50 - 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert en altijd nog voordeliger is dan de aankoop van eiwit in de vorm van soja of raapschroot.

Bekijk onze video en kom alles te weten over het bemesten van Snelle Lente Rogge.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale KWS adviseur.