U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Maisrassen-2023.jpg

Maak kennis met de online KWS maïsrassen adviseur

Een jaarlijks terugkerende activiteit is het bepalen van de maïsrassenkeuze voor het nieuwe seizoen. Dit kan snel door eenvoudigweg te kiezen voor het ras dat het afgelopen jaar geteeld werd en waarmee positieve ervaring is opgedaan. Is dit niet het geval omdat de opbrengst of kwaliteit is tegengevallen? Of het gezaaide ras uiteindelijk minder oogstzeker bleek te zijn dan verondersteld of beloofd, dan wordt het tijd voor een ander maïsras. Door een grote inzet en bijbehorende investeringen in veredeling gaat de vooruitgang vlot en is het al heel snel lonend om te kiezen voor een nieuw ras.

Introductie van de digitale KWS maïsrassen adviseur

Om u nu te helpen is door KWS nu de digitale maïsrassen adviseur geïntroduceerd. Via deze online tool kan door u zelf snel en eenvoudig voor uw bedrijfssituatie de juiste keuze gemaakt worden. Doorloop aan de hand van de criteria: Regio, Grondsoort, Gebruik en Zaaitijdstip het keuzeschema. Wanneer dit gedaan is, wordt als laatste gevraagd waar het te zaaien ras aan moet voldoen als het gaat om de ongevoeligheid voor een bepaalde ziekte. Deze zogenaamde mate van tolerantie is bepaald aan de hand van heel veel onderzoek onder de rassen gedurende de afgelopen jaren.

Mix van maïsrassen met ervaring en nieuwe veelbelovende rassen

Het resultaat is dat, nadat u het keuzemenu heeft doorlopen, de beste maïsrassen voor uw bedrijfsspecifieke situatie geselecteerd zijn. Het betreft rassen die reeds meerdere jaren in de markt zijn, maar ook nieuwe veelbelovende rassen welke het laatste resultaat zijn van intensieve selectie. Hierbij spelen de volgende kenmerken een heel belangrijke rol:

Tijdige korrelrijpheid: Hoe vroeger de afrijping van de korrel, des te groter de zekerheid van een hoge voederwaarde en drogestofopbrengst.

Voederwaardeopbrengst: Alleen het ras met de hoogste voederwaardeopbrengst (=korrelopbrengst) geeft u het hoogste saldo.

Stay green / plantgezondheid: Alleen een gezonde restplant zorgt voor oogstzekerheid. Dit resulteert in een maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid.

Alle KWS-maïsrassen zijn leverbaar met de innovatieve maïszaadbehandeling INITIO BirdPROTECT. Deze maïszaadbehandeling combineert een effectief afweermiddel tegen vogelvraat met ingrediënten voor een vlotte kieming.