U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • SLR_na_MKS.jpeg

Snelle Lente Rogge na MKS? Ook dat kan!

Wanneer maïs in de vorm van Maïskolvensilage (MKS) geoogst wordt, moet het vanggewas uiterlijk 31 oktober gezaaid worden en niet voor 1 oktober. De extra plantresten die bij MKS op het land achterblijven, zijn heel welkom. Het organische stof gehalte in de grond gaat normaal bij de teelt van maïs omlaag, met MKS gaat het er juist op vooruit. Dat is een heel groot voordeel van de oogst van maïs in deze vorm. Het toevoegen aan effectieve organische stof uit de gewasresten kan vergeleken worden met het opbrengen van 20 ton compost per hectare. Het organische stof gehalte stijgt daardoor met 0,1%, waardoor de grond vocht beter vasthoudt en mineralen beter beschikbaar komen.

Het is geen probleem om de achtergebleven gewasresten voldoende onder te werken wanneer maar met een gekartelde schijveneg gewerkt wordt. Dat kan – heel efficiënt - in één werkgang in combinatie met het zaaien van de Snelle Lente Rogge. Zo krijgt dit nagewas nog kans om zich voor de winter voldoende te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw regionale KWS adviseur!