U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • Beregening mais

Wees op tijd met het beregenen van uw maïs!

Water is in de eerste plaats nodig om de temperatuur van plantenweefsel op een acceptabel niveau te houden (transpiratie = zweten = koelen). De benodigde hoeveelheid water voor productie is vele malen geringer dan voor koeling! Hoewel de behoefte aan water voor maïs, zeker in vergelijking met een gewas als gras, eerder gering is, is het wel heel erg belangrijk om voor het slagen van het maïsgewas de beschikking te hebben over voldoende water op de juiste momenten. Zo is in de zogenaamde schietersfase de nood aan water zeer hoog, vooral met het oog op de naderende bloei van de maïs. Door de toename van het neerslagtekort is het juist nu zo belangrijk om de vochttoestand van maïspercelen scherp in de gaten te houden en indien mogelijk tijdig actie te ondernemen door te beregenen! Met tijdig wordt dat moment bedoeld dat er nog winst te verwachten is en niet het moment dat er al verlies is geboekt.

Bij droogte is het volgende te verwachten:

 • tijdens de vegetatieve groei een gestoorde lengtegroei (kort blijvende planten)
 • rond de bloei en in mate van het heersende vochttekort:
  • vóór de bloei - steriliteit (geen kolfontwikkeling), kolfkwasten die niet uit de schutbladeren komen (geen bevruchting)
  • rond de bloei - reductie van de kolflengte
  • na de bloei - kolfneuzen (geaborteerde eicellen in de kolfspits)
 • later tijdens de korrelvulling:
  • suboptimale fotosynthese (afnemende productie: geen suiker - geen zetmeel) en korrelvulling (eventueel noodrijpheid)
  • verdrogende restplanten (productiestop, versneld oogsten, conserveringsproblemen (weinig suiker voor snelle fermentatie aanwezig), veel lucht/zuurstof in het droge gehakselde product in de kuil).

Om meer verzekerd te zijn van een goede drogestofopbrengst van uw maïsgewas is het zo belangrijk om, indien mogelijk, op het juiste moment en in voldoende mate het maïsgewas te beregenen. Controleer daarom het maïsperceel op de aanwezigheid van voldoende vochtige grond op bewortelingsdiepte . Wees op tijd met het beregenen van uw maïs en geef bij een vochttekort via de beregening 20 – 25 mm water per keer.

Voor de langere termijn is het belangrijk om voor verbetering van het waterbindend of waterleverend vermogen te investeren in behoud of verhoging van het organische stofgehalte van uw maïspercelen als onderdeel van de bodemvruchtbaarheid.

Bekijk de video voor meer informatie over de vraag of maïs wel of niet beregend moet worden:

Heeft u verder nog vragen over de beregening van maïs? Neem dan contact op met uw KWS adviseur.