Declarație de confidențialitate pentru clienți și parteneri de afaceri

Noi, KWS Seminte SRL, Strada Barajul Arges nr. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania (denumită în continuare „KWS”, „noi” sau „nouă”) luăm foarte în serios protecția datelor cu caracter personal. În general, KWS nu distribuie produsele sale direct agricultorilor („clienții” noștri), ci unor companii cum ar fi angrosiști, distribuitori, dealeri, furnizori și alți parteneri (denumiți împreună în continuare „partenerii de afaceri”). Prin urmare, KWS colectează și prelucrează numai un număr limitat de date cu caracter personal despre clienți. Datele referitoare la partenerii de afaceri nu sunt în general considerate date cu caracter personal. Cu toate acestea, KWS prelucrează datele profesionale și informațiile de contact ale angajaților și ale altor persoane de contact ale clienților și partenerilor de afaceri. Prezenta Declarație de confidențialitate stabilește modul și scopurile în care KWS prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, precum și ale partenerilor de afaceri și persoanelor lor de contact.

KWS protejează datele cu caracter personal și le prelucrează numai în conformitate cu legile aplicabile privitoare la protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor.

1. În ce temei juridic prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv într-o manieră adecvată. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie justificată în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor, în conformitate cu cel puțin unul dintre „temeiurile” juridice. Stabilim temeiurile pentru orice prelucrare în cadrul prezentei Declarații de confidențialitate.

Mai jos veți găsi temeiurile juridice care justifică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Consimțământ: în situațiile în care v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. de către noi (vi s-a prezentat un formular de consimțământ cu privire la o astfel de prelucrare). Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pe viitor.
 • Executarea contractului: dacă datele dvs. sunt necesare pentru încheierea sau executarea contractului nostru cu dvs.
 • Obligația legală: dacă prelucrăm datele dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile legale.
 • Interesul legitim: dacă avem un interes legitim privind prelucrarea datelor dvs. și interesul nostru legitim față de prelucrare depășește orice posibilă afectare a drepturilor dvs. privind confidențialitatea datelor.

2. De ce și în ce scop prelucrăm datele dvs.?

2.1. Datele clienților și ale persoanelor de contact ale acestora

Ca parte a cooperării cu clienții noștri, KWS prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu clienții despre produse, servicii și proiecte, de ex. pentru a trata solicitările clienților.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (pentru comercializarea produselor și a serviciilor noastre), consimțământul.
 • Planificarea, executarea și gestionarea relației profesionale (contractuale) dintre KWS și client, de ex., prelucrarea comenzilor pentru produse și servicii, colectarea plăților pentru contabilitate, facturare, colectarea creanțelor și efectuarea livrărilor.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (gestionarea relației profesionale).
 • Efectuarea unor sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analize de piață, concursuri sau evenimente și acțiuni similare.
  Temeiul juridic: interesele legitime (comercializarea produselor și a serviciilor noastre), consimțământul.
 • Respectarea obligațiilor prevăzute prin lege (de ex., legislația fiscală și comercială), precum și a orientărilor KWS și standardelor din domeniu.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația juridică, interesele legitime (respectarea legii și evitarea încălcării conformității).
 • Soluționarea disputelor juridice, executarea contractelor existente și afirmarea revendicărilor, exercitarea și apărarea pretențiilor în instanță.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (apărarea intereselor noastre juridice).

2.2. Date ale partenerilor de afaceri și ale persoanelor lor de contact

Ca parte a colaborării cu partenerii noștri de afaceri, KWS prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu partenerii de afaceri cu privire la produse, servicii și proiecte, de ex. pentru gestionarea solicitărilor din partea partenerilor noștri de afaceri.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligație prevăzută prin lege, interese legitime (pentru comercializarea produselor și a serviciilor noastre), consimțământul (pentru orice activități de marketing electronic desfășurate prin e-mail sau telefon).
 • Planificarea, executarea și gestionarea relației profesionale (contractuale) dintre KWS și partenerii noștri de afaceri, de ex., prelucrarea comenzilor pentru produse și servicii, colectarea plăților pentru contabilitate, facturare, colectarea creanțelor și efectuarea livrărilor.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (gestionarea relației profesionale).
 • Efectuarea de sondaje în rândul partenerilor noștri de afaceri, campanii de marketing, analize de piață, loterii sau acțiuni și evenimente similare.
  Temeiul juridic: interesele legitime (comercializarea produselor și a serviciilor noastre), consimțământul.
 • Respectarea obligațiilor prevăzute prin lege (de ex., legislația fiscală și comercială), precum și a orientărilor KWS și standardelor din domeniu.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (respectarea legii și evitarea încălcării conformității).
 • Soluționarea disputelor juridice, executarea contractelor existente și afirmarea revendicărilor, exercitarea și apărarea pretențiilor în instanță.
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, obligația prevăzută prin lege, interesele legitime (apărarea intereselor noastre juridice).
 • Gestionarea producției de semințe și a înmulțirii plantelor de către agricultorii/contractorii angajați prin contract (de ex., pentru a permite procese de lucru pe teren extrem de eficiente și susținerea analizei și a integrării datelor de către KWS).
  Temeiul juridic: îndeplinirea contractului, interesul legitim (pentru a asigura calitatea înaltă a seminţelor şi pentru a optimiza procesele din cadrul producţiei de seminţe).

3. Ce fel de tipuri de date cu caracter personal poate colecta KWS despre clienți, parteneri de afaceri și persoane de contact?

KWS prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus:

3.1. Datele clienților și ale persoanelor de contact ale acestora

 • Informații de contact, precum prenumele și numele, adresa, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, data nașterii (în cazul în care ne-a fost oferită în mod voluntar), numărul de fax și adresa de e-mail.
 • Informații de plată, cum ar fi informații privind prelucrarea tranzacțiilor de plată.
 • Informații suplimentare care trebuie prelucrate în cadrul unui proiect al unui client sau în scopul aducerii la îndeplinire a unui acord contractual încheiat cu KWS sau care sunt oferite voluntar de clienții noștri, precum comenzile plasate, solicitările sau datele din cadrul proiectelor.
 • Informații comerciale, cum ar fi suprafața cultivată, bolile și condițiile solului, cantitatea și tipul de produse ale KWS și ale concurenților care au fost utilizate, punctajele de loialitate.
 • Istoricul interacțiunii dintre client și KWS, cum ar fi participarea la evenimentele KWS, corespondența, interacțiunea cu agenții și/sau cu colaboratorii KWS.

3.2. Date ale partenerilor de afaceri și ale persoanelor lor de contact

 • Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele, sediul social, numărul de telefon de serviciu, numărul de telefon mobil de serviciu, numărul de fax de serviciu și adresa de e-mail de serviciu.
 • Datele de plată, cum ar fi informații privind prelucrarea tranzacțiilor de plată sau prevenirea fraudei, inclusiv informații privind cardul de credit și codurile de securitate.
 • Informații suplimentare care trebuie prelucrate în cadrul unui proiect sau în scopul aducerii la îndeplinire a unui acord contractual încheiat cu KWS sau care sunt oferite voluntar de persoanele noastre de contact, precum comenzile plasate, solicitările sau datele din cadrul proiectelor.
 • Informații provenite din surse care pot fi accesate public, din baze de date cu informații sau de la agenții de credit.
 • După cum este necesar în cadrul verificărilor de conformitate: informații despre litigiile juridice relevante și alte litigii juridice cu partenerii de afaceri.
 • Pentru gestionarea producției de semințe și a înmulțirii plantelor de către agricultorii/contractorii angajați în baza unui contract, se aplică și următoarele date: date despre teren, cum ar fi imagini realizate cu drone sau prin satelit, date de mediu (de ex., date meteorologice și date privind solul), numărul de semințe și date despre utilaje, precum și măsurători ale datelor de pe teren, planuri digitale ale câmpului, limitele câmpului și istoricul acestuia.

4. Cum vă colectăm datele cu caracter personal?

4.1. Datele clienților și ale persoanelor de contact ale acestora

De regulă, primim datele dvs. cu caracter personal de la dvs. Cu toate acestea, este posibil să primim date de la partenerii noștri de afaceri, vânzători, liber-profesioniști sau brokeri de date.

4.2. Date ale partenerilor de afaceri și ale persoanelor lor de contact

Putem obține datele dvs. cu caracter personal de la dvs. sau de la terțe părți, cum ar fi partenerii noștri de afaceri, agențiile de credit și agențiile antifraudă, listele de verificare a sancțiunilor și a persoanelor expuse politic și registrele publice.

5. Cine sunt destinatarii datelor? Aceștia se află în țări terțe?

KWS transmite datele cu caracter personal filialelor KWS sau altor organisme private, dar numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menționate mai sus.

KWS comunică date cu caracter personal către instanțe judecătorești, autorități și firme de avocatură, în măsura în care acest lucru este permis de lege și este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă sau pentru a declara, a exercita sau apăra drepturi în justiție.

KWS cooperează cu furnizorii de servicii interni și externi (persoane împuternicite de operatori), cum ar fi furnizorii de servicii de întreținere IT. Acești furnizori de servicii pot acționa numai în conformitate cu instrucțiunile KWS și sunt obligați contractual să respecte cerințele aplicabile privind protecția datelor.

Destinatarii descriși în această Secțiune 5 pot fi situați în țări din afara Spațiului Economic European („țări terțe”) în care legislația aplicabilă nu prevede același nivel de protecție a datelor. În acest caz, dacă transmitem datele dvs. cu caracter personal destinatarilor din afara Spațiului Economic European, vom asigura un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este în conformitate cu o permisiune prevăzută prin lege. Vă rugăm să contactați operatorul de date, folosind informațiile de contact furnizate mai jos, dacă doriți să primiți o copie a garanțiilor pe care le utilizăm în ceea ce privește exportarea datelor dvs. cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Dacă KWS nu a specificat perioada de stocare în timpul colectării datelor (de ex., într-o declarație de consimțământ), datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse dacă stocarea lor nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului stocării - cu excepția situației în care obligațiile de păstrare prevăzute prin lege (de ex., conform legislației comerciale sau fiscale) impun stocarea pe o perioadă mai îndelungată.

7. Care sunt drepturile dvs.?

În contextul prevederilor legale aplicabile, aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că există anumite excepții de la exercitarea acestor drepturi și, prin urmare, nu le puteți exercita în toate cazurile.

 • Informații: Aveți dreptul de a obține informații despre toate datele cu caracter personal stocate de KWS despre dvs.
 • Rectificarea: Puteți solicita să modificăm datele cu caracter personal incorecte.
 • Ștergerea: Ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, iar noi vom lua măsurile necesare pentru a informa alți operatori care prelucrează datele pentru care ați solicitat ștergerea link-urilor către datele dvs., copii ale datelor dvs. și duplicate ale datelor dvs.
 • Revocarea consimțământului: Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor pe care ni l-ați acordat și pentru a preveni prelucrarea ulterioară dacă nu există alt motiv pentru care KWS poate sau trebuie să prelucreze datele dvs. cu caracter personal.
 • Restricționarea: În anumite cazuri, puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs.
 • Portabilitatea: Dacă ne-ați furnizat date în baza unui contract sau a unui consimțământ, puteți solicita primirea datelor furnizate de dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita să le trimitem unui alt operator.

Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție în funcție de caz

Din motive care decurg din situația dvs. unică, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care se bazează pe interese justificate; acest lucru se aplică și creării de profiluri pe baza acestor prevederi. Aceste date cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri, cu excepția cazului în care sunt stabilite motive legitime și obligatorii pentru prelucrare, ce prevalează asupra intereselor, a drepturilor și a libertăților dvs. sau dacă prelucrarea servește pentru a susține, a exercita sau a apăra pretenții în instanță.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scopuri de publicitate directă

În cazuri individuale, datele dvs. sunt prelucrate pentru desfășurarea publicității directe. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul acestei publicități. Acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care acest lucru este asociat unei astfel de publicități directe. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de publicitate directă, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru a vă susține drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate.

 • Înaintarea unei plângeri: Puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea noastră către o autoritate de protecție a datelor

8. Informații de contact

Operatorul pentru prelucrarea datelor este:

KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti
Romania
Telefon: +40 (0)21- 315-42-80
Telefax: +40 (0)21-310-42-38
E-Mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com

Bucuresti, Ianuarie 2021