Protejarea datelor dvs., în calitate de candidat

Prin intermediul prezentei politici de confidențialitate, noi, KWS Seminte SRL, Strada Barajul Arges Nr. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania (denumită în continuare „KWS”, „noi” sau „nouă”) vă informăm cu privire la ce date vor fi prelucrate în legătură cu procesul dvs. de candidatură și la ce drepturi aveți în această privință.

1. Ce date cu caracter personal prelucrăm în legătură cu procesul dvs. de candidatură?

Putem prelucra oricare dintre următoarele date cu caracter personal într-o situație dată. Nu toate datele de mai jos, provenite de la toți candidații, vor fi prelucrate.

 • Informațiile de contact, inclusiv numele, adresa de corespondență personală, numărul/numerele de telefon și adresa personală de e-mail
 • Naționalitatea, locul și data nașterii
 • Date privind instruirea, calificările și dezvoltarea profesională
 • Date privind orice activități de educație continuă și calificări suplimentare
 • Așteptări salariale, perioade de preaviz, certificate, referințe, recomandări, permis de muncă, dizabilitate, competențe lingvistice

2. În ce scop prelucrăm datele dvs.?

(a) Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, pe care le primim de la dvs., pentru a prelucra candidatura dvs. pentru un post vacant specific sau trimisă cu titlu general, pentru a desfășura procesul de candidatură și pentru a decide asupra instituirii unei relații de angajare.

(b) În anumite circumstanțe, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pe baza unei declarații de consimțământ acordate de dvs. Scopurile prelucrării se bazează pe conținutul respectivei declarații privind consimțământul. Aceasta se poate aplica, de exemplu, în următoarele cazuri:

 • Candidatura dvs. nu a condus la angajarea dvs. în cadrul companiei noastre. Totuși, profilul dvs. poate fi interesant pentru posturi vacante viitoare, pentru o funcție comparabilă în cadrul companiei noastre sau a altei companii KWS, iar noi v-am adăugat în baza noastră de candidați la nivel de grup.

(c) În anumite circumstanțe, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta obligațiile prevăzute prin dreptul comercial, fiscal, financiar sau penal. Scopurile prelucrării se întemeiază pe respectiva obligație legală. Prelucrarea se realizează, în general, pentru a respecta cerințele oficiale de supraveghere și divulgare.

(d) Dacă este necesar, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai dacă, după luarea în considerare a intereselor noastre privind prelucrarea, în raport cu interesele dvs. potențial contradictorii și cu drepturile și libertățile dvs. fundamentale, constatăm că interesele noastre prevalează. Aceasta se poate aplica în următoarele cazuri:

 • Apărarea împotriva revendicărilor în instanță, formulate în urma procesului de candidatură. Interesul nostru legitim, de exemplu, se bazează pe sarcina probei în cadrul unei acțiuni în justiție, în conformitate cu Legea generală privind tratamentul egal (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

3. În ce temei juridic prelucrăm datele dvs.?

(a) Datele dvs. cu caracter personal, pe care le prelucrăm pentru a derula procesul de candidatură și pentru a decide cu privire la instituirea unei relații de angajare, sunt prelucrate în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Datele despre dvs. care pot constitui categorii speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. (1) din RGPD sunt prelucrate de noi exclusiv în baza art. 9 alin. (2) din RGPD, anume în situațiile în care prelucrarea avută în vedere este legitimă conform legii.

(b) În cazurile în care candidatura dvs. nu a avut drept rezultat angajarea dvs. în cadrul companiei noastre, însă profilul dvs. poate fi totuși interesant pentru o funcție comparabilă în compania noastră sau într-o altă companie KWS și v-am adăugat în baza de candidați de la nivel de grup, vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza declarației de consimțământ emise de dvs. În acest sens, datele sunt prelucrate în baza art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

Dacă prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., acest lucru se realizează în baza art. 9 alin. (2) din RGPD.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Totuși, vă rugăm să rețineți că această revocare are exclusiv un efect viitor, ceea ce înseamnă că legalitatea prelucrării datelor efectuată până la momentul revocării pe baza consimțământului dvs. nu este afectată de revocare.

(c) Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile legale, datele sunt prelucrate în acest sens în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

Dacă prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile prevăzute prin lege, acest lucru se realizează în baza art. 9 alin. (2) din RGPD.

(d) Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime, datele sunt prelucrate în acest sens în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. În acest caz, interesele noastre legitime constau în urmărirea scopurilor specificate la Secțiunea 2 lit. (d).

4. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și de terți?

Prelucrăm în principal datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs. În anumite situații, obținem datele dvs. cu caracter personal și de la terți. Aceasta se poate produce, de exemplu, în următoarele cazuri:

 • Primim datele dvs. de candidat de la alte companii KWS, dacă documentele dvs. de candidatură au fost adăugate în baza de candidați.
 • Primim datele dvs. de candidat prin intermediul unei agenții de recrutare.
 • Primim datele dvs. de candidat de la un angajat KWS, sub formă de recomandare.
 • Primim datele dvs. de candidat de pe o rețea socială sau de pe un portal de locuri de muncă, unde sunteți înregistrat pentru a face parte dintr-o bază de candidați.

Dacă este necesar, vă vom informa separat despre acest lucru, furnizând detalii suplimentare.

5. Transmitem datele dvs. către terți? Cine sunt destinatarii datelor? Aceștia se află în țări terțe?

Dacă v-ați exprimat consimțământul sau dacă există un alt temei juridic, vom transmite datele dvs. de candidat altor companii KWS.

Colaborăm cu prestatori de servicii interni și externi ai companiei (așa-numitele persoane împuternicite de operatori), cum ar fi furnizorii de servicii de întreținere IT. Acești furnizori de servicii pot acționa numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și sunt obligați contractual să respecte cerințele aplicabile privind protecția datelor.

În măsura în care acest lucru este permis de lege și este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă sau pentru a susține, a exercita sau a apăra o pretenție în instanță, direcționăm datele dvs. cu caracter personal instanțelor, autorităților sau societăților de avocatură.

Destinatarii descriși în această Secțiune 5 pot fi situați în țări din afara Spațiului Economic European („țări terțe”) în care legislația aplicabilă nu prevede același nivel de protecție a datelor. În acest caz, dacă transmitem datele dvs. cu caracter personal destinatarilor din afara Spațiului Economic European, vom asigura un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este în conformitate cu o permisiune prevăzută prin lege. Vă rugăm să contactați operatorul de date, folosind informațiile de contact furnizate mai jos, dacă doriți să primiți o copie a garanțiilor pe care le utilizăm în ceea ce privește exportarea datelor dvs. cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

KWS stochează datele candidaților săi numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor respective (a se vedea Secțiunea 2). Datele care nu mai sunt necesare sau pe care KWS nu mai are permisiunea să le păstreze sunt fie anonimizate ireversibil, fie șterse. În cazul în care datele sunt anonimizate, KWS poate salva datele pentru o perioadă mai lungă, deoarece toate referințele personale au fost eliminate.

În cazul în care candidatura dvs. nu este admisă, vom șterge documentele dvs. de candidatură cel mai târziu în termen de șase luni de la finalizarea procesului de candidatură, cu excepția cazului în care ne-ați acordat consimțământul pentru a adăuga datele dvs. în baza noastră de candidați. În acest caz, vom șterge datele dvs. în cel mult doi ani.

Dacă se instituie o relație de angajare între dvs. și noi, nu ștergem datele din procesul dvs. de candidatură, ci le vom include în dosarul dvs. de angajat, în măsura în care acest lucru este necesar. Apoi, prelucrăm aceste date în scopul implementării relației de muncă.

7. Care sunt drepturile dvs.?

În contextul prevederilor legale aplicabile, aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că există anumite excepții de la exercitarea acestor drepturi și, prin urmare, nu le puteți exercita în toate cazurile.

 • Informații: Aveți dreptul de a obține informații despre toate datele cu caracter personal stocate de KWS despre dvs.
 • Rectificarea: Puteți solicita să modificăm datele cu caracter personal incorecte.
 • Ștergerea: Ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, iar noi vom lua măsurile necesare pentru a informa alți operatori care prelucrează datele pentru care ați solicitat ștergerea link-urilor către datele dvs., copii ale datelor dvs. și duplicate ale datelor dvs.
 • Revocarea consimțământului: Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor pe care ni l-ați acordat și pentru a preveni prelucrarea ulterioară dacă nu există alt motiv pentru care KWS poate sau trebuie să prelucreze datele dvs. cu caracter personal.
 • Restricționarea: În anumite cazuri, puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs.
 • Portabilitatea: Dacă ne-ați furnizat date în baza unui contract sau a unui consimțământ, puteți solicita primirea datelor furnizate de dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să le trimitem unui alt operator.

Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție în funcție de caz

Din motive care decurg din situația dvs. unică, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care se bazează pe interese justificate. Aceste date cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri, cu excepția cazului în care sunt stabilite motive legitime și obligatorii pentru prelucrare, ce prevalează asupra intereselor, a drepturilor și a libertăților dvs. sau dacă prelucrarea servește pentru a susține, a exercita sau a apăra pretenții în instanță.

Pentru a vă susține drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate.

 • Înaintarea unei plângeri: Puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea noastră către o autoritate de protecție a datelor.

8. Informații de contact

Operatorul pentru prelucrarea datelor este:

KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr.6
Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon: +40 (0)21- 315-42-80
Fax: +40 (0)21-310-42-38
E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com

Bucuresti, Octombrie 2020