Protejarea datelor dvs. în timpul înregistrării şi utilizării portalului nostru de locuri de muncă

Prin intermediul prezentei politici de confidențialitate, noi, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Germania (denumită în continuare „KWS”, „noi” sau „nouă”) vă informăm cu privire la ce date vor fi prelucrate atunci când vă înregistrați sau utilizați portalul nostru de locuri de muncă și cu privire la ce drepturi aveți în această privință.

Informațiile privind prelucrarea datelor în legătură cu procesul dvs. de candidatură pot fi găsite la: www.kws.com/dataprotection.

1. Ce date cu caracter personal prelucrăm atunci când vă înregistrați și utilizați portalul nostru de locuri de muncă?

Putem prelucra oricare dintre următoarele date cu caracter personal într-o situație dată. Nu toate datele de mai jos, provenite de la toți potențialii candidați, vor fi prelucrate.

 • Informațiile de contact, inclusiv numele, adresa de corespondență personală, numărul/numerele de telefon și adresa personală de e-mail
 • Naționalitatea, locul și data nașterii
 • Date privind instruirea, calificările și dezvoltarea profesională
 • Date privind orice activități de educație continuă și calificări suplimentare
 • Așteptări salariale, perioade de preaviz, certificate, referințe, recomandări, permis de muncă, dizabilitate, competențe lingvistice.

2. În ce scop prelucrăm datele dvs.?

(a) Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe care le primim de la dvs. atunci când vă înregistrați și utilizați portalul nostru de locuri de muncă pentru a permite profilului dvs. să fie stocat în contul dvs. de utilizator, pentru a face profilul dvs. vizibil pentru recrutorii noștri, în cazul viitoarelor locuri de muncă disponibile în cadrul companiei noastre sau în cadrul altei companii KWS și pentru a vă putea contacta.

(b) În anumite circumstanțe, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale prevăzute prin dreptul comercial, fiscal, financiar sau penal. Scopurile prelucrării se întemeiază pe respectiva obligație legală. Prelucrarea se realizează, în general, pentru a respecta cerințele oficiale de supraveghere și divulgare.

(c) Dacă este necesar, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai dacă, după luarea în considerare a intereselor noastre privind prelucrarea, în raport cu interesele dvs. potențial contradictorii și cu drepturile și libertățile dvs. fundamentale, constatăm că interesele noastre prevalează. Acest lucru se poate face, de asemenea, în special pentru apărarea împotriva revendicărilor în instanță. Interesul nostru legitim, de exemplu, se bazează pe sarcina probei în cadrul unei acțiuni în justiție.

3. În ce temei juridic prelucrăm datele dvs.?

(a) În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm atunci când vă înregistrați și utilizați portalul nostru de locuri de muncă, datele sunt prelucrate pe baza art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Datele despre dvs. care pot constitui categorii speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. (1) din RGPD sunt prelucrate de noi exclusiv în măsura permisă, în baza art. 9 alin. (2) din RGPD, anume în situațiile în care prelucrarea avută în vedere este legitimă conform legii.

(b) Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile legale, datele sunt prelucrate în acest sens în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD.

Dacă prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal pentru a ne respecta obligațiile prevăzute prin lege, acest lucru se realizează în măsura permisă, în baza art. 9 alin. (2) din RGPD.

(c) Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime, datele sunt prelucrate în acest sens în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD. În acest caz, interesele noastre legitime constau în urmărirea scopurilor specificate la Secțiunea 2 lit. (c).

4. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și de terți?

Prelucrăm în principal datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs. În anumite situații, obținem datele dvs. cu caracter personal și de la terți. Acest lucru se face, de exemplu, în cazurile în care primim datele dvs. de candidat de la alte companii KWS.

Dacă este necesar, vă vom informa separat despre acest lucru, furnizând detalii suplimentare.

5. Partajăm datele dvs. cu părți terțe? Cine sunt destinatarii datelor? Aceștia se află în țări terțe?

Dacă v-ați exprimat consimțământul sau dacă există un alt temei juridic, vom transmite datele dvs. de candidat altor companii KWS.

Colaborăm cu prestatori de servicii interni și externi ai companiei (așa-numitele persoane împuternicite de operatori), cum ar fi furnizorii de servicii de întreținere IT. Acești furnizori de servicii pot acționa numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și sunt obligați contractual să respecte cerințele aplicabile privind protecția datelor.

În măsura în care acest lucru este permis de lege și este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă sau pentru a susține, a exercita sau a apăra o pretenție în instanță, direcționăm datele dvs. cu caracter personal instanțelor, autorităților sau societăților de avocatură.

Destinatarii descriși în această Secțiune 5 pot fi situați în țări din afara Spațiului Economic European („țări terțe”) în care legislația aplicabilă nu prevede același nivel de protecție a datelor. În acest caz, dacă transmitem datele dvs. cu caracter personal destinatarilor din afara Spațiului Economic European, vom asigura un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este în conformitate cu o permisiune prevăzută prin lege. Vă rugăm să contactați operatorul de date, folosind informațiile de contact furnizate mai jos, dacă doriți să primiți o copie a garanțiilor pe care le utilizăm în ceea ce privește exportarea datelor dvs. cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

KWS stochează datele dvs. numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor respective (a se vedea Secțiunea 2). Datele care nu mai sunt necesare sau pe care KWS nu mai are permisiunea să le păstreze sunt fie anonimizate ireversibil, fie șterse. În cazul în care datele sunt anonimizate, KWS poate salva datele pentru o perioadă mai lungă, deoarece toate referințele personale au fost eliminate.

Cu toate acestea, ștergem datele dvs. nu mai târziu de doi ani de la ultima conectare la portalul nostru de locuri de muncă.

7. Care sunt drepturile dvs.?

În contextul prevederilor legale aplicabile, aveți anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că există anumite excepții de la exercitarea acestor drepturi și, prin urmare, nu le puteți exercita în toate cazurile.

 • Informații: Aveți dreptul de a obține informații despre toate datele cu caracter personal stocate de KWS despre dvs.
 • Rectificarea: Puteți solicita să modificăm datele cu caracter personal incorecte.
 • Ștergerea: Ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, iar noi vom lua măsurile necesare pentru a informa alți operatori care prelucrează datele pentru care ați solicitat ștergerea link-urilor către datele dvs., copii ale datelor dvs. și duplicate ale datelor dvs.
 • Revocarea consimțământului: Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor pe care ni l-ați acordat și pentru a preveni prelucrarea ulterioară dacă nu există alt motiv pentru care KWS poate sau trebuie să prelucreze datele dvs. cu caracter personal.
 • Restricționarea: În anumite cazuri, puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs.
 • Portabilitatea: Dacă ne-ați furnizat date în baza unui contract sau a unui consimțământ, puteți solicita primirea datelor furnizate de dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita să le trimitem unui alt operator.

Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție în funcție de caz

Din motive care decurg din situația dvs. unică, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care se bazează pe interese justificate. Aceste date cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri, cu excepția cazului în care sunt stabilite motive legitime și obligatorii pentru prelucrare, ce prevalează asupra intereselor, a drepturilor și a libertăților dvs. sau dacă prelucrarea servește pentru a susține, a exercita sau a apăra pretenții în instanță.

Pentru a vă susține drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate.

 • Înaintarea unei plângeri: Puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea noastră către o autoritate de protecție a datelor.

8. Informații de contact

Operatorul pentru prelucrarea datelor este:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Germania
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor, după cum urmează:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Germania
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Formular de contact criptat:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Destinatar: Boris Reibach