Termeni de utilizare myKWS

§ 1 Sfera de aplicare, informații despre myKWS

(1) KWS Seminte SRL (denumită în continuare „KWS”, „noi” sau „a noastră”) furnizează platforma „myKWS” prin www.kws.com/ro/ro/ (denumită în continuare „myKWS”), unde utilizatorii înregistrați în mod corespunzător pot accesa serviciile și conținutul disponibile pe myKWS și pot utiliza alte servicii și software-uri furnizate în orice moment prin myKWS („myKWS Tools”). Informații suplimentare despre serviciile și conținutul disponibile pe myKWS se găsesc la secț. 7, iar informații suplimentare despre myKWS Tools se găsesc la secț. 8 din aceste Condiții de utilizare.

(2) Aceste Condiții de utilizare se aplică și utilizării aplicației myKWS și tuturor serviciilor furnizate prin intermediul acesteia. Cu excepția cazului în care există alte reglementări exprese, orice referire la „my KWS”, precum și la „Serviciile” și „myKWS Tools” din prezentele Condiții de utilizare se referă, de asemenea, la aplicația myKWS și la conținutul, serviciile, instrumentele și funcționalitățile software puse la dispoziție prin intermediul acesteia.

(3) Prezentele Condiții de utilizare reglementează furnizarea accesului la myKWS și myKWS Tools de către KWS și utilizarea myKWS și a myKWS Tools de către dvs. ca utilizator înregistrat în mod corespunzător.

(4) Datele noastre de contact sunt:

KWS Seminte SRL

Strada Barajul Arges nr.6, Sector 1, Bucuresti, Romania

E-mail: office@remove-this.kws.ro

Telefon: +40 (0)21- 315-42-80

Fax: +40 (0)21-310-42-38

Informații suplimentare despre KWS pot fi găsite aici

(5) VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE. PRIN ÎNREGISTRAREA PENTRU A UTILIZA MYKWS, SE FORMEAZĂ UN CONTRACT LEGAL CU EFECT OBLIGATORIU ÎNTRE DVS. ȘI KWS.

§ 2 Modificări ale Condițiilor de utilizare

KWS își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiții de utilizare în orice moment. KWS vă va notifica cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificările să intre în vigoare. În cazul în care nu sunteți de acord cu privire la modificări, puteți înceta utilizarea myKWS și a myKWS Tools și puteți solicita ștergerea contului dvs. înregistrat. SE VA CONSIDERA CĂ AȚI FOST DE ACORD CU MODIFICĂRILE ÎN CAZUL ÎN CARE CONTINUAȚI SĂ UTILIZAȚI MYKWS ȘI MYKWS TOOLS DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE NOTIFICARE DE 30 DE ZILE.

§ 3 Înregistrare

(1) Utilizarea myKWS și a myKWS Tools necesită înregistrarea dvs. ca utilizator și acceptarea prezentelor Condiții de utilizare. La înregistrare, se încheie un acord de licență între KWS și utilizator. Nu există niciun drept asupra încheierii unui acord. KWS are dreptul să respingă înregistrările utilizatorilor fără a explica motivele sale.

(2) Vi se permite să vă înregistrați numai dacă aveți vârsta legală și aveți capacitatea juridică completă. Persoanele minore nu au voie să se înregistreze.

§ 4 Înregistrarea dvs. pe myKWS

(1) Înregistrarea dvs. pe myKWS este gratuită. KWS își rezervă dreptul de a oferi conținut specific sau myKWS Tools contra unei taxe. Detaliile privind taxele aplicabile și alte prevederi vor fi comunicate înainte să accesați respectivul conținut sau myKWS Tools.

(2) Înregistrarea dvs. este legată de dvs. ca persoană fizică. Contul dvs. nu poate fi utilizat de alte persoane, cu excepția cazului în care utilizarea sau asocierea altor conturi este furnizată în mod expres și permisă în cadrul serviciilor.

(3) Sunteți obligat să furnizați date de contact complete și corecte și informații suplimentare solicitate de KWS în timpul procesului de înregistrare.

(4) Dacă KWS acceptă înregistrarea dvs., KWS vă va activa contul și vă va informa printr-un e-mail. Începând de la data primirii e-mailului, aveți dreptul să utilizați myKWS în conformitate cu sfera de aplicare a acestor Condiții de utilizare. Pentru a putea face acest lucru, va trebui să confirmați activarea contului dvs. făcând clic pe linkul inclus în e-mail.

§ 5 Responsabilitatea pentru datele de autentificare

(1) În timpul procesului de înregistrare, vi se va solicita să indicați un nume de utilizator și o parolă. După activarea contului și confirmarea de către dvs. în conformitate cu secț. 4 (4), veți putea să vă conectați la myKWS. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că numele dvs. de utilizator nu încalcă niciun drept al terților, în special drepturi la nume sau mărci comerciale, și nu contravine bunelor moravuri.

(2) Sunteți obligat să protejați datele de autentificare la contul dvs. împotriva accesului terților și să vă asigurați că datele de autentificare nu vor fi aflate de terți. ORICE ACȚIUNI ȘI TRANZACȚII LEGALE EFECTUATE PRIN CONTUL DVS. VOR FI ATRIBUITE PERSOANEI DVS., CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE (I) ESTE EVIDENT PENTRU KWS CĂ A ACȚIONAT O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT UTILIZATORUL ÎNREGISTRAT SAU (II) PUTEȚI DOVEDI CĂ UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A DATELOR DVS. DE AUTENTIFICARE S-A PRODUS FĂRĂ VINA DVS. TREBUIE SĂ INFORMAȚI KWS IMEDIAT DACĂ AVEȚI SUSPICIUNI CĂ TERȚE PĂRȚI NEAUTORIZATE AU DOBÂNDIT SAU VOR DOBÂNDI ACCESUL LA DATELE DVS. DE AUTENTIFICARE.

(3) Sunteți obligat să păstrați datele dvs. actualizate (inclusiv datele de contact). Dacă datele dvs. se modifică pe durata perioadei de utilizare, trebuie să vă corectați datele din setările personale de pe myKWS, fără întârzieri nejustificate. În cazul în care nu puteți face acest lucru, vă rugăm să ne informați despre modificările asupra datelor dvs. prin e-mail sau fax fără întârzieri nejustificate.

§ 6 Încetarea utilizării

(1) Puteți rezilia acordul de licență în orice moment, solicitând ștergerea contului dvs. pe platforma myKWS sau prin funcționalitatea respectivă a aplicației myKWS.

(2) După ce rezilierea intră în vigoare, raportul contractual se încheie și nu vi se mai permite să utilizați contul. KWS își rezervă dreptul de a bloca numele de utilizator și parola dvs., imediat ce rezilierea intră în vigoare.

(3) KWS ARE DREPTUL DE A ȘTERGE ÎN MOD IREVOCABIL ORICE DATE GENERATE ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS., ÎN DECURS DE 30 DE ZILE DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE A REZILIERII ȘI DUPĂ EXPIRAREA ORICĂROR PERIOADE LEGALE DE PĂSTRARE. În măsura în care KWS este obligată, conform legilor privind protecția datelor, să șteargă datele dvs. cu caracter personal, KWS se va asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt șterse în conformitate cu reglementările noastre privind protecția datelor.

§ 7 Serviciile oferite și disponibilitatea serviciilor

(1) KWS oferă o varietate de conținut și alte servicii prin myKWS care pot fi utilizate pentru o perioadă limitată de timp. Acest lucru poate include, de exemplu, punerea la dispoziție a unor date, articole, înregistrări video și audio, informații și alt conținut (denumite în continuare „Conținutul”).

Accesul dvs. la și utilizarea serviciilor oferite pe myKWS sunt supuse prevederilor prezentelor Condiții de utilizare, precum și oricăror prevederi suplimentare privind utilizarea, care se pot aplica pentru anumite servicii. Sfera de aplicare a serviciilor și a funcționalităților accesibile este limitată la cele disponibile pe myKWS în orice moment, iar acestea pot fi modificate, eliminate sau puse la dispoziție de KWS la alegerea sa.

(2) Serviciile oferite pot include servicii terțe la care KWS doar oferă accesul. Utilizarea acestor servicii - care sunt identificate ca servicii terțe în fiecare caz - poate fi supusă unor condiții de utilizare diferite sau suplimentare, cu privire la care KWS vă va informa în fiecare caz.

(3) KWS depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că serviciul oferit este disponibil fără întrerupere. Cu toate acestea, pot exista limitări sau întreruperi temporare cauzate de defecțiuni tehnice (cum ar fi întreruperi de curent, erori hardware sau software sau probleme tehnice din liniile de date). KWS NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SERVICIUL OFERIT ȘI ORICE SERVICII SAU CONȚINUT DISPONIBIL CONEX VOR FI FURNIZATE NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI.

§ 8 Utilizarea myKWS Tools, disponibilitatea și răspunderea pentru rezultatele calculului

(1) KWS vă oferă o varietate de myKWS Tools gratuite. Orice rezultate sau recomandări generate de myKWS Tools nu reprezintă declarații opozabile juridic din partea KWS. Utilizarea myKWS Tools (și întemeierea deciziilor pe orice rezultate sau recomandări) este pe riscul și responsabilitatea utilizatorului. Următoarele myKWS Tools sunt disponibile sau planificate în prezent:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergence Timer
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Fursarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • SAT DM Monitoring
 • Seed Rate Calculator
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Uneori, poate fi necesar ca myKWS Tools să funcționeze pe baza anumitor ipoteze și simplificări, deoarece nu este posibil să se ia în calcul toate circumstanțele fiecărui caz în parte.

(3) Rezultatele myKWS Tools sunt calculate pe bază complet automatizată și sunt furnizate utilizatorului fără verificări prealabile din partea KWS. Prin urmare, KWS nu poate exclude faptul că, în cazuri rare, pot fi produse rezultate incorecte, de ex., datorită datelor de intrare incorecte sau a stărilor nedefinite ale modelelor. REZULTATELE TREBUIE SĂ FIE ASTFEL CONSIDERATE O FURNIZARE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU CORECTITUDINEA ACESTORA. RESPONSABILITATEA KWS ÎN ACEST CONTEXT ESTE EXCLUSĂ ÎN CONFORMITATE CU SECȚ. 15.

(4) SECȚ. 7 (3) SE APLICĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DISPONIBILITATEA MYKWS TOOLS.

(5) În unele cazuri, utilizarea serviciilor și instrumentelor speciale poate necesita acordul cu privire la condițiile specifice de utilizare. Utilizatorul va fi informat separat cu privire la aceste condiții de utilizare. Toate condițiile de utilizare actuale sunt disponibile pe pagina principală KWS. www.kws.com/ro/ro/

§ 9 Modificări ale serviciilor și myKWS Tools

KWS are dreptul în orice moment să modifice serviciile disponibile pe myKWS sau myKWS Tools furnizate gratuit, să pună noile servicii sau myKWS Tools la dispoziție în mod gratuit sau contra cost sau să întrerupă furnizarea gratuită a serviciilor sau a myKWS Tools și a calculatoarelor.

§ 10 Protecția Conținutului, responsabilitatea pentru conținutul terților

(1) Conținutul și myKWS Tools disponibile pe myKWS sunt protejate de drepturi de autor sau de alte drepturi de proprietate și sunt deținute de KWS sau de alte terțe părți care furnizează Conținutul respectiv. Puteți utiliza acest Conținut și myKWS Tools numai în conformitate cu prezentele Condiții de utilizare, cu prevederile suplimentare specifice de utilizare pentru servicii sau myKWS Tools, dacă este cazul, precum și în sfera de aplicare indicată pe myKWS.

(2) Conținutul disponibil pe myKWS este furnizat parțial de KWS și parțial de terți. Conținutul furnizat de terți este denumit în continuare „Conținutul terților”. KWS NU VERIFICĂ CONȚINUTUL TERȚILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CARACTERUL COMPLET, CORECTITUDINEA ȘI LEGALITATEA. KWS NU ÎȘI ASUMĂ ASTFEL NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU CARACTERUL COMPLET, CORECTITUDINEA ȘI LEGALITATEA CONȚINUTULUI TERȚILOR. Acest lucru se aplică, de asemenea, în ceea ce privește calitatea Conținutului terților și adecvarea acestuia pentru un scop specific, în special în ceea ce privește Conținutul terților pe site-urile externe conectate.

Conținutul care nu este identificat în mod explicit ca reprezentând Conținut al terților este furnizat de KWS.

§ 11 Resurse tehnice și monitorizarea activităților utilizatorilor

(1) Sunteți responsabil să vă asigurați că dispuneți de resursele tehnice adecvate pentru a utiliza myKWS și myKWS Tools. KWS nu are responsabilitatea de a vă acorda asistență în acest sens.

(2) KWS vă informează prin prezentul că activitățile dvs. de utilizator pot fi stocate și utilizate, în măsura permisă prin lege, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și a dezvolta în continuare myKWS. Acestea pot include înregistrarea și evaluarea datelor de conexiune IP în sfera de aplicare legal admisă, dacă există motive pentru a suspecta o încălcare a prezentelor Condiții de utilizare și/sau dacă există motive pentru a suspecta orice alt act ilicit sau infracțiune.

§ 12 Dreptul de a utiliza myKWS și myKWS Tools disponibile pe myKWS

(1) Puteți accesa myKWS și puteți utiliza myKWS Tools disponibile pe myKWS numai în conformitate cu prezentele Condiții de utilizare, cu prevederile suplimentare specifice de utilizare pentru servicii sau myKWS Tools, dacă este cazul, precum și în sfera de aplicare indicată pe myKWS. Orice utilizare ulterioară nu este permisă decât dacă este convenită de KWS către utilizator în formă scrisă sau text.

(2) Aveți dreptul să descărcați sau să imprimați Conținut în măsura în care myKWS conține funcționalități care permit respectiva descărcare sau imprimare (de ex., cu un buton de descărcare).

Vi se va acorda un drept de utilizare nelimitat și neexclusiv pentru scopurile dvs. personale, non-comerciale pentru Conținutul descărcat sau imprimat de dvs. în conformitate cu prezentele Condiții de utilizare. Toate celelalte drepturi asupra Conținutului sunt în continuare deținute de titularul inițial al drepturilor (KWS sau terța parte respectivă).

(3) În ceea ce privește utilizarea aplicației myKWS, se aplică și următoarele:

 • aplicația myKWS nu poate fi copiată sau reprodusă integral sau parțial;
 • nu poate fi modificată, editată sau adaptată integral sau parțial;
 • Notificările privind drepturile de autor atașate la sau incluse în aplicația myKWS nu pot fi eliminate sau manipulate și
 • Nu este permisă nicio inginerie inversă a aplicației.

(4) Aplicația myKWS și conținutul derivat din aplicația myKWS sunt protejate prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Prin prezenta, confirmați că utilizarea aplicației nu vă acordă niciun drept asupra software-ului, mărcilor comerciale sau conținutului în legătură cu aplicația myKWS și că puteți să o utilizați numai în deplină conformitate cu aceste Condiții de utilizare. Drepturile statutare obligatorii rămân neafectate.

§ 13 Blocarea conturilor

(1) KWS vă poate bloca temporar sau permanent contul myKWS dacă:

(a) raportul contractual creat de prezentele Condiții de utilizare încetează. În acest caz, contul dvs. va fi blocat imediat ce încetarea intră în vigoare.

(b) există indicii specifice că încălcați prezentele Condiții de utilizare;

(c) KWS are un alt interes legitim să vă blocheze contul, de exemplu, dacă încălcați sau ați încălcat legea aplicabilă la utilizarea Conținutului sau a myKWS Tools disponibile pe myKWS sau dacă există motive tehnice care impun blocarea contului dvs.

(2) În cazul în care contul dvs. este blocat temporar sau permanent, KWS vă blochează și dreptul de acces. Un drept de acces blocat permanent nu poate fi reinstituit. Persoanele blocate permanent sunt excluse de la utilizarea myKWS și nu pot să se reînregistreze pe myKWS.

§ 14 Protecția datelor

Standardele de calitate ale KWS impun o gestionare responsabilă a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. La prelucrarea datelor, KWS respectă toate prevederile legale. Politica de protecție a datelor disponibilă pe site-ul KWS conține o prezentare a tipului de date colectate, a modului în care datele sunt utilizate și transferate și a modalității în care puteți solicita divulgarea informațiilor furnizate de KWS.

§ 15 DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) CU EXCEPȚIA LIMITEI STABILITE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE, KWS NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE ȘI NU EMITE NICIO DECLARAȚIE ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIUN ANGAJAMENT SAU O ALTĂ OBLIGAȚIE FAȚĂ DE DVS. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE:

(a) DISPONIBILITATEA, FUNCȚIONAREA, PERFORMANȚA, VITEZELE DE TRANSMITERE, CONȚINUTUL, INACTIVITATEA, EXACTITATEA ȘI/SAU SECURITATEA MYKWS ȘI ALE MYKWS TOOLS; SAU

(b) CALITATEA ȘI/SAU FIABILITATEA ORICĂRUI CONȚINUT SAU REZULTATE ORI RECOMANDĂRI GENERATE ȘI/SAU VIZUALIZATE UTILIZÂND MYKWS TOOLS.

(2) TOATE CELELALTE GARANȚII, CONDIȚII, DECLARAȚII, ANGAJAMENTE ȘI/SAU PREVEDERI (SCRISE, VERBALE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE ȘI DECURGÂND DIN LEGE, DIN DREPTUL COMUN, DIN UZANȚE, DIN PROCEDURILE COMERCIALE, DIN DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR SAU ÎN ALT MOD, INCLUSIV CU PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE, EXACTITATEA, CONFORMITATEA, CARACTERUL COMPLET SAU CARACTERUL OPORTUN) SUNT PRIN PREZENTUL EXCLUSE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

(3) NICIUNA DINTRE PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE NU VA LIMITA SAU EXCLUDE:

(a) DREPTURILE DVS. PREVĂZUTE PRIN LEGE; SAU

(b) RĂSPUNDEREA DVS. SAU A KWS CU PRIVIRE LA ORICE PRETENȚII: (I) PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMAREA CORPORALĂ CAUZATĂ DIN NEGLIJENȚA PĂRȚII RESPECTIVE (SAU A PERSONALULUI PĂRȚII RESPECTIVE); (II) REZULTATE DIN ORICE FRAUDĂ (INCLUSIV MANEVRE DOLOSIVE) COMISĂ DE PARTEA RESPECTIVĂ; ȘI (III) PENTRU CARE RĂSPUNDEREA NU AR FI ALTFEL LIMITATĂ SAU EXCLUSĂ ÎN BAZA LEGILOR APLICABILE.

(4) CONFORM SECȚ. 15 (3), KWS EXCLUDE PRIN PREZENTUL ÎNTREAGA RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DECURGÂND DIN PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU MYKWS, ÎN VIRTUTEA DREPTULUI CONTRACTUAL, A DREPTULUI DELICTUAL (INCLUSIV NEGLIJENȚA), A PREVEDERILOR LEGII SAU ÎN ALT MOD. ÎN SPECIAL, KWS EXCLUDE ÎNTREAGA RĂSPUNDERE:

(a) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE: (I) UTILIZAREA MYKWS, A MYKWS TOOLS ȘI A CONȚINUTULUI; (II) DISPONIBILITATEA SAU INACCESIBILITATEA MYKWS, A MYKWS TOOLS ȘI A CONȚINUTULUI; (III) ORICE DEFECȚIUNE A UNEI REȚELE ȘI/SAU INFRASTRUCTURI A TERȚILOR UTILIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU MYKWS; (IV) ORICE CONȚINUT SAU ALTE DATE INCORECTE, INEXACTE, CORUPTE, INCOMPLETE, NELIVRATE, DIRECȚIONATE GREȘIT SAU ETICHETATE INCORECT; (V) ORICE VIRUS SAU COMPONENTĂ DĂUNĂTOARE SAU PIERDERE ORI DAUNĂ ASUPRA SISTEMELOR DVS.; ȘI/SAU (VI) ORICE ACCES NEAUTORIZAT LA MYKWS ȘI/SAU INFILTRARE ÎN MYKWS; ȘI/SAU

(b) PENTRU: (I) PIERDEREA PROFITULUI SAU A VENITULUI; (II) PIERDEREA ECONOMIILOR ANTICIPATE; (III) PIERDEREA UNUI CONTRACT, A UNEI AFACERI SAU OPORTUNITĂȚI; (IV) PIERDEREA, DISTRUGEREA SAU CORUPEREA DATELOR; (V) PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL SAU ȘTIRBIREA REPUTAȚIEI; (VI) SAU PIERDERI INDIRECTE SAU PRODUSE PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DAUNE DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV ORICE PIERDERI DE TIPUL CELOR DESCRISE LA PUNCTELE (I) - (V), CARE AR PUTEA FI CONSIDERATE INDIRECTE SAU PRODUSE PE CALE DE CONSECINȚĂ, ÎN TOATE SITUAȚIILE DE LA PUNCTELE (I) - (VI), INDIFERENT DACĂ ACESTEA PUTEAU FI PREVĂZUTE SAU ANTICIPATE ÎN MOD REZONABIL SAU DACĂ AU FOST PREVĂZUTE ORI ANTICIPATE EFECTIV DE DVS. SAU DE KWS, ÎN MOMENTUL ÎN CARE AȚI ACCEPTAT PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE.

§ 16 Notificări

Cu excepția cazului în care nu s-a convenit altfel în mod expres în prezentele Condiții de utilizare, toate notificările efectuate în contextul utilizării myKWS se vor face în scris și vor fi trimise la o adresă fizică sau prin e-mail.

Adresa de e-mail a KWS este: office@remove-this.kws.ro Adresa poștală a KWS este: Strada Barajul Arges nr.6, Sector 1, Bucuresti, Romania. Aceste date de contact pot fi modificate. În acest caz, KWS vă va informa cu privire la aceste modificări.

Adresa dvs. de e-mail și adresa poștală sunt cele pe care le-ați furnizat la înregistrarea pentru a utiliza myKWS. Dacă aceste date de contact se modifică, vă rugăm să ne informați despre aceste modificări SAU să vă actualizați profilul pe myKWS.

§ 17 Integralitatea acordului și separabilitatea clauzelor

Prezentele Condiții de utilizare constituie întregul acord dintre dvs. și KWS în ceea ce privește accesul și utilizarea myKWS.

În cazul în care o prevedere a prezentelor Condiții de utilizare este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă, valabilitatea și caracterul aplicabil ale celorlalte prevederi vor rămâne neafectate. Prevederea nulă, ilegală sau inaplicabilă va fi considerată modificată în măsura minimă necesară pentru ca aceasta să fie valabilă, legală și aplicabilă. Dacă această modificare nu este posibilă, prevederea relevantă va fi consideră eliminată.

§ 18 Legislaţia aplicabilă

Prezentele Condiții de utilizare și orice litigiu sau pretenție decurgând din sau în legătură cu prezentele Condiții de utilizare și/sau myKWS (inclusiv litigii sau pretenții necontractuale) sunt reglementate de legile din Anglia și Țara Galilor, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.

§ 19 Litigii și jurisdicție

Locul de jurisdicție exclusiv pentru toate disputele care rezultă în temeiul acestor Condiții de utilizare este, în măsura în care este permis de lege, Hanovra.

Nicio persoană în afară de dvs. sau noi nu va avea niciun drept, în temeiul Legii din 1998 privind contractele (drepturile terților), de a pune în executare oricare dintre prezentele Condiții de utilizare.

§ 20 Renunțare

O renunțare la orice drept, autoritate, privilegiu sau măsură reparatorie (indiferent dacă în baza prezentelor Condiții de utilizare, conform dreptului comun, principiilor echității, prin lege sau în alt mod) produce efecte numai dacă este comunicată printr-o notificare și nu va fi considerată o renunțare într-o situație de încălcare sau neexecutare a obligațiilor ce survine ulterior.

Data: Bucuresti, Martie 2021