Regulament concurs MyKWS

Art. 1 Organizator

KWS Seminte SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Barajul Arges nr. 6, Sector 1 Bucuresti, cod postal 014121 CUI: RO20649410, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/854/2007

Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului și aria de desfasurare

Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul Romaniei in perioada 07.03. 2023– 09.04.2023.

Art. 3 Condițiile de participare

Are drept de participare la prezentul concurs orice persoană care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:

  • persoană fizică cu cetățenie română și/sau străină cu domiciliul legal sau un drept de sedere legal în România, pe toată perioada de desfasurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului castigat, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii campaniei;
  • și-a creat cont de utilizator pe platforma și aplicația myKWS în perioada 07.03.2023 – 09.04.2023.
  • și-a înregistrat parcelele pe platforma și aplicația myKWS în perioada 07.03.2023 – 09.04.2023 (suprafața totală a parcelelor înregistrate în platforma myKWS trebuie să însumeze minimum 15 ha.)
  • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, sau pe canalele Social Media ale KWS Romania în cazul în care este desemnat câștigător al Concursului
  • confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta (inclusiv prin bifarea casutei de acord pentru regulamentul prezentei campanii din pagina de inregistrare in platforma / aplicatia mykws).
  • nu pot participa la această promoție:
    • (i) angajații KWS Seminte SRL și rudele de gradul I ale acestora
    • (ii) soțiile/soții persoanelor menționate la punctele (i)

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art. 4 Protecția datelor personale

4.1. Prin înscrierea in cadrul prezentului Concurs, fiecare participant isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal sa fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a KWS Seminte SRL.

Scopul prelucrarii datelor este "analiza statistica si marketing".

KWS Seminte SRL prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui Concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii concursurilor, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre Orgnizator si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii Concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul Concursului (pe site-ul Organizatorului sau pe canalele Social Media ale acestuia).

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui Concurs, KWS Seminte SRL nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii Concursului si desemnarii castigatorilor. KWS Seminte SRL nu răspunde pentru eventuala utilizare neautorizată a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

4.2. Castigatorii desemnati ai acestui concurs sunt de acord cu faptul ca participarea la concurs implică faptul că numele, prenumele, textele, fotografiile și orice alte materiale audio-video rezultate sau care îi înfățișează pe aceștia, si postate pe site-ul de Concurs de către Organizator sau pe canalele Social Media ale Organizatorului, vor putea fi folosite în scop publicitar fără pretenții de ordin patrimonial din partea participanților / câștigătorilor.

Art. 5 Mecanismul concursului

Inscrierea la Concurs se face voluntar, urmand pasii necesari pentru fiecare concurs. Sunt eligibili pentru a participa la extragerea la sorți persoanele care își creează cont de utilizator pe platforma și aplicația myKWS în perioada 07.03.2023 – 09.04.2023 și totodată își înregistreză parcelele din ferma. Suprafața totală a parcelelor înregistrate în platforma myKWS trebuie să însumeze minimum 15 ha pentru a fi eligibil in selectia pentru tragerea la sorti saptamanala.

Săptămânal in perioada campaniei (07.03.2023 – 09.042023), se vor acorda 3 premii prin tragere la sorti electronică, organizată în fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara, mai exact în zilele de 13.03.2023, 20.03.2023, 27.03.2023, 03.04.2023 si 10.04.2023 la sediul organizatorului. Listele de participanti eligibili se vor genera pe baza rapoartelor de acces in platforma mykws iar softul folosit pentru desemnarea castigatorilor este random.org. Se vor extrage 3 castigatori in fiecare saptamana cu cate 3 rezerve pentru fiecare, in prezenta unei comisii formate din angajati ai Organizatorului.

Cei 3 câștigători săptămânali vor fi premiați fiecare cu câte 3 saci cu sămânță de porumb KWS din hibridul KWS Inteligens. Vor fi calificate pentru extragere numai înregistrările complete.

Art. 6 Premiul concursului

6.1 În cele 5 săptămâni de concurs, cei 3 câștigători săptămânali vor fi premiați fiecare cu câte 3 saci cu sămânță de porumb KWS din hibridul KWS Inteligens.La finalul perioadei de desfasurare a Concursului, Organizatorul va oferi premiul/premiile în urma tragerilor la sorți prin contactare directa si pe baza de proces verbal de predare-primire. KWS Seminte SRL nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de daune aduse castigătorului sau unor terte persoane, ca urmare sau în legatură cu utilizarea premiului, acestia trebuind sa se adreseze producatorului sau distribuitorului.

6.2 Premiile individuale oferite in cadrul concursului constau in saci de samanta porumb din hibridul KWS Inteligens, in cantitate totala de 45 de saci . Valoarea unitara comerciala a unui sac este de 575 ron, iar valoarea totala a premiilor acordate este de 25,875 lei (douazeci si cinci mii opt sute sapte zeci si cinci lei). Fiecare castigator din cei 15 desemnati in campanie va primi un numar de 3 saci de samanta porumb din hibridul KWS Inteligens, in valoare totala de 1725 lei.

6.3 Taxele fiscal care deriva din acordarea premiilor vor fi suportate de catre Organizatorul campaniei conform legislatiei in vigoare.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Premiile atribuite si castigatorii vor fi anuntati pe pagina de website a Organizatorului si pe conturile Social Media ale Organizatorului (Facebook sau Instagram) in maximum 3 zile lucratoare de la terminarea Concursului.

Castigatorii nu vor primi contravaloarea in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

Un utilizator poate participa o singura data la Concurs, putand astfel câstiga un singur premiu in intervalul de desfasurare a acestui Concurs.

In cadrul Concursului va exista un numar de 3 rezerve pentru cazul in care una dintre persoanele desemnate castigatoare va fi descalificata sau nu isi revendica premiul.

In cazul in care castigatorii au furnizat date de contact eronate sau incomplete in pagina de inregistrare din platforma/ aplicatie mykws, premiile se vor oferi urmatoarelor persoane de pe lista de rezerve in ordinea extragerii. Daca premiile nu pot fi oferite nici urmatoarelor persoane sau nu este revendicat in conditiile prezentului Regulament de Concurs, premiul va ramane in posesia Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului si inmanarii premiului din motive care nu tin de el. Castigatorii vor intra in posesia premiilor, prin curier / posta sau prin intermediul reprezentantilor locali KWS Seminte SRL, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa trimita Organizatorului pe fax / e-mail o copie dupa actul de identitate valabil si cu toate datele vizibile, precum si adresa exacta unde doreste sa i se livreze premiul.

Art. 8 Informarea publicului

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare şi va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant, prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art. 9 Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul site-ului sau canalelor Social Media.

Art.10. Forta Majora

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre KWS Seminte SRL si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.