SANDIAS

Danmarks topsort på udbytte

 • FAOdk 170
 • SUPER hurtig og sikker forårsvækst
 • Lav pris per foderenhed

Egenskaber i detaljer

Beskrivelse

SANDIAS er en EKSTREMT højtydende sort, både under varme og kølige forhold.

Hurtig fremspiring og kraftig tidlig vækst sikrer dig en majs, der kombinerer den

højeste konkurrenceevne mod ukrudt med det højeste udbyttepotentiale. Suverænt en af de stærkeste sorter på udbytte af foderenheder og helt med på udbytte af stivelse. Sorten med den absolut laveste pris per foderenhed.

I stalden som helsæd

 • Laveste pris per foderenhed
 • Sikker leverandør af stivelse
 • Super i rationer med min. 50% majs

I marken til helsæd

 • Stærk forårsvækst
 • Konkurrerer godt med ukrudt
 • Ekstremt højt udbytte af energi og stivelse
 • Tidlig høst

Sortsforsøg 2023

SANDIAS Fht. udbytte
Indhold
% stivelse
Mj/kg ts FK OS Fyldeværdi
Energi/NEL Stivelse
Varme områder 2023 98 97 31,1 6,35 76,4 0,453
Gns. 2022/23 100 102 32,1 6,41 77,25 0,437
Kolde områder 2023 103 108 28,7 6,29 75,7 0,467
Gns. 2022/23 102 106 28,1 6,34 76,8 0,452

Find din SANDIAS forhandler

Her finder du oplysninger på SANDIAS forhandlere:

Forhandler Website Mail Telefon
BAT AGRAR www.bat-agrar.dk info@bat-agrar.dk 38 41 66 00
Ewers www.brdr-ewers.dk ekspedition@brdr-ewers.dk 74 42 29 75
Hornsyld www.hk-hornsyld.dk post@hk-hornsyld.dk 75 68 73 00
Nordic Seed (DLA, VA, Hedegaard, Mollerup Mølle) https://nordicseed.dk/forhandlere post@nordicseed.com 88 87 50 11
Linds https://www.linds.dk/ mail@linds.dk 99 92 02 33

Hvad kan SANDIAS tilbyde dig?

Stærkeste etablering

SANDIAS har en hurtig og mere effektiv fremspiring kombineret med en tidligere bladvækst. Det giver dig en majsmark med en sikker og hurtig etablering.

Billigste foderenheder:

SANDIAS giver suverænt det højeste udbytte af foderenheder af ALLE tidlige sorter. Det gælder både de kolde og varme lokaliteter. Dermed får du også de absolut billigste foderheder i majshelsæd, uanset hvor du dyrker majs. Vil du have billige foderenheder kombineret med en tidligere høst, så er Sandias sorten for dig.

SANDIAS har en fantastisk ydeevne i kolde og varme områder (skift område med piletasterne)

Derfor er etablering så vigtigt!

Sikker etablering er grundlaget for en god majshøst, og Sandias giver dig den bedste majsmark allerede kort efter såning. Hurtigere og mere effektiv fremspiring og tidligere bladvækst ses tydeligt i forsøgsmarkerne
På grund af den hurtigere etablering, har Sandias den højeste dækkeevne målt i Landsforsøgene i gennemsnit af de sidste 3 år.

Sikker etablering og høj dækkeevne giver dig den stærkeste konkurrenceevne overfor ukrudt, og dermed er Sandias også den bedste sort til forebyggelse (bekæmpelse) af problemukrudt – her Hanespore.

For SANDIAS kan du vælge mellem følgende frøbehandlinger/bejdsninger:

Produktblad

 • SANDIAS produktblad syd og øst

  pdf | 368 kB

 • SANDIAS produktblad vest og nord

  pdf | 368 kB

Find din rådgiver