• En landmand går gennem rækker af planter på en mark
    Et skridt foran med KWS-vinterraps

KWS-vinterraps

Klimaforandringer, lovgivning og komplicerede markedsstrukturer - som landmand er der hele tiden noget at forholde sig til. Hos KWS fokuserer vi på genetikken til frøet, og vi har her på denne side lavet et overblik over de vigtigste egenskaber du som dyrker af vinterraps kan være relevant for dig.

Stærke egenskaber i vores vinterraps

Udbytteegenskaber

KWS-vinterrapssorter har en høj standardkvalitet og ligger højt i udbytte. Det er af afgørende betydning for opnåelse af et højt udbytte i vinterraps, at såbedstilberedningen udføres med stor omhyggelighed.

Opret vækst - lejesæd

KWS-vinterrapssorter har meget stive stængler, hvilket mindsker lejesæd. De opretstående stængler giver bedre frø i sidestænglerne og mulighed for en bedre indstråling.

Tidlighed

KWS-vinterrapssorter har et bredt såvindue fra tidlig, middeltidlig til sen såning. En tidlig såning er med til at give planterne en god start og sikrer at der kommer gang i væksten med det samme. En tidlig såning er med til at sikre rapsen bliver en stor og robust plante, inden vinteren sætter ind.

Forædlingsprocessen for vinterrapsfrø

Vinterraps hos KWS

Forædling

2
forskellige vinterraps forædlingsprogrammer udvikler regionalt tilpassede sorter

Udbytte, udbytte, udbytte

1,36%
er udbyttet øget med årligt i KWS' sorter de seneste 10 år.

Antal sorter

131
KWS rapssorter til rådighed (2023)


Globalt

30
lande sælger KWS vinterrapssorter

Investering i forædling

15%
af omsætningen på vinterraps er geninvesteret i forædlingsudvikling (2022/23)

Den unikke KWS genetik er op mod

30%
mindre angrebet af rapsjordloppelarver
Find den rapssort der passer til dine forhold