myKWS-alustan käyttöehdot

§ 1 Soveltamisala, tietoa myKWS-alustasta

(1) KWS Scandinavia A/S (jäljempänä ”KWS”, ”me” tai ”meille”) tarjoaa sivuston kws.fi kautta ”myKWS-alustan” (jäljempänä ”myKWS-alusta”), jolla asianmukaisesti rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää myKWS-alustan palveluita ja sisältöä sekä myKWS-alustan kautta ajoittain tarjottavia muita palveluita ja ohjelmistoja (”myKWS Tools -työkalut”). Lisätietoja myKWS-alustalla saatavilla olevista palveluista ja sisällöstä löytyy näiden käyttöehtojen kohdasta § 7 ja lisätietoja myKWS Tools -työkaluista näiden käyttöehtojen kohdasta § 8.

(2) Näitä käyttöehtoja sovelletaan myös myKWS-sovelluksen ja kaikkien sen kautta tarjottavien palveluiden käyttöön. Ellei toisin nimenomaisesti määrätä, kaikki viittaukset ”myKWS”-alustaan, ”Services”-palveluihin ja ”myKWS Tools” -työkaluihin näissä käyttöehdoissa viittaavat myös myKWS-sovellukseen ja sen kautta tarjottuun sisältöön, palveluihin, työkaluihin ja ohjelmiston toimintoihin.

(3) Näitä käyttöehtoja sovelletaan myKWS-alustan ja myKWS Tools -työkalujen käyttöoikeuden tarjoamiseen KWS:n toimesta sekä myKWS-alustan ja myKWS Tools -työkalujen käyttöön sinun toimestasi asianmukaisesti rekisteröityneenä käyttäjänä.

(4) Yhteystietomme ovat

KWS Scandinavia A/S

Lysholt Allé 10

7100 Vejle

Tanska

Puhelin: +358 400 776 8081

Sähköposti: viljelyinfo@remove-this.kws.com

Lisätietoja KWS:stä on täällä

(5) LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. REKISTERÖITYMINEN MYKWS-ALUSTAN KÄYTTÄJÄKSI LUO SINUN JA KWS:N VÄLILLE LAILLISESTI SITOVAN SOPIMUKSEN.

§ 2 Käyttöehtojen muutokset

KWS pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. KWS ilmoittaa sinulle muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Jos et hyväksy muutoksia, voit lopettaa myKWS-alustan ja myKWS Tools -työkalujen käytön ja pyytää, että rekisteröity tilisi poistetaan. [SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN MUUTOKSET, JOS JATKAT MYKWS-ALUSTAN JA MYKWS TOOLS -TYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ, KUN 30 PÄIVÄN IRTISANOMISAIKA ON PÄÄTTYNYT.]

§ 3 Rekisteröityminen

(1) myKWS-alustan ja myKWS Tools -työkalujen käyttö edellyttää, että rekisteröidyt käyttäjäksi ja hyväksyt nämä käyttöehdot. Rekisteröitymisen yhteydessä solmitaan KWS:n ja käyttäjän välinen käyttöoikeussopimus. Oikeutusta sopimuksen solmimiseen ei ole. KWS:llä on oikeus hylätä käyttäjän rekisteröityminen ilman perusteluja.

(2) Voit rekisteröityä vain, jos olet täysi-ikäinen ja täysin oikeustoimikelpoinen. Alaikäiset eivät saa rekisteröityä.

§ 4 Rekisteröitymisesi myKWS-alustaan

(1) Rekisteröitymisesi myKWS-alustaan on maksuton. KWS pidättää oikeuden tarjota tiettyä sisältöä tai myKWS Tools -työkaluja maksua vastaan. Sovellettavat maksutiedot ja muut ehdot annetaan, ennen kuin käytät tällaista sisältöä tai myKWS Tools -työkaluja.

(2) Rekisteröitymisesi on henkilökohtainen. Muut henkilöt eivät saa käyttää tiliäsi, ellei muiden tilien käyttöä tai linkitystä ole nimenomaisesti tarjottu ja sallittu palveluissa.

(3) Velvollisuutesi on antaa rekisteröitymisprosessin aikana KWS:n pyytämät täydelliset ja oikeat yhteystiedot ja lisätiedot.

(4) Jos KWS hyväksyy rekisteröitymisesi, KWS aktivoi tilisi ja ilmoittaa siitä sinulle sähköpostitse. Kun olet vastaanottanut sähköpostiviestin, sinulla on oikeus käyttää myKWS-alustaa näiden käyttöehtojen mukaisesti. Voidaksesi tehdä niin sinun on vahvistettava tilisi aktivointi napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

§ 5 Vastuu sisäänkirjaustiedoista

(1) Rekisteröinnin yhteydessä sinua pyydetään ilmoittamaan käyttäjätunnus ja salasana. Kun tilisi on aktivoitu ja olet vahvistanut aktivoinnin kohdan § 4 (4) mukaisesti, voit kirjautua myKWS-alustalle. Velvollisuutesi on varmistaa, että käyttäjätunnuksesi ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, erityisesti nimi- tai tavaramerkkioikeuksia, eikä ole hyvien tapojen vastainen.

(2) Velvollisuutesi on varmistaa, etteivät kolmannet osapuolet pääse käyttämään tilisi sisäänkirjaustietoja tai saa niitä tietoonsa. KAIKKIEN TILISI KAUTTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN JA OIKEUSTOIMIEN KATSOTAAN OLEVAN SINUN TEKEMIÄSI, PAITSI JOS (I) KWS:LLE ON SELVÄÄ, ETTÄ TOIMENPITEET ON TEHNYT JOKU MUU KUIN REKISTERÖITYNYT KÄYTTÄJÄ TAI (II) VOIT TODISTAA, ETTÄ SISÄÄNKIRJAUSTIETOJESI VÄÄRINKÄYTTÖ EI OLLUT SINUN SYYTÄSI. SINUN ON ILMOITETTAVA KWS:LLE VÄLITTÖMÄSTI, JOS USKOT, ETTÄ SISÄÄNKIRJAUSTIETOSI OVAT PÄÄTYNEET TAI TULEVAT PÄÄTYMÄÄN VALTUUTTAMATTOMILLE KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

(3) Velvollisuutesi on pitää tietosi (yhteystietosi mukaan lukien) ajan tasalla. Jos tietosi muuttuvat käyttökauden aikana, sinun on korjattava tietosi myKWS-alustan henkilökohtaisissa asetuksissa ilman kohtuutonta viivettä. Jos et pysty tekemään niin, ilmoita meille muuttuneet tietosi sähköpostitse tai faksilla ilman kohtuutonta viivettä.

§ 6 Käytön lopettaminen

(1) Voit irtisanoa käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa pyytämällä myKWS-alustan tilisi poistamista tai myKWS-sovelluksen asianomaisen toiminnon avulla.

(2) Kun irtisanominen tulee voimaan, sopimussuhde päättyy, etkä saa enää käyttää tiliäsi. KWS pidättää oikeuden estää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi heti, kun irtisanominen tulee voimaan.

(3) KWS:LLÄ ON OIKEUS POISTAA 30 PÄIVÄN KULUTTUA IRTISANOMISEN VOIMAANTULOSTA SEKÄ LAKISÄÄTEISTEN SÄILYTYSAIKOJEN PÄÄTYTTYÄ KAIKKI TIEDOT, JOTKA ON LUOTU KÄYTÖN YHTEYDESSÄ. Sikäli kuin KWS on tietosuojalakien mukaan velvollinen poistamaan henkilötietosi, KWS varmistaa, että henkilötietosi poistetaan tietosuojasääntöjemme mukaisesti.

§ 7 Tarjotut palvelut ja palvelujen saatavuus

(1) KWS tarjoaa myKWS-alustan kautta erilaisia sisältöjä ja palveluita, joita voidaan käyttää rajoitetun ajan. Tähän voi sisältyä esimerkiksi datan, artikkeleiden, video- ja äänitallenteiden, tietojen ja muun sisällön (jäljempänä ”sisältö”) asettaminen saataville.

Pääsy myKWS-alustalla tarjottuihin palveluihin sekä palveluiden käyttö kuuluvat näiden käyttöehtojen säännösten sekä tiettyjen palveluiden käyttöä koskevien mahdollisten lisäehtojen piiriin. Saatavilla olevat palvelut ja toiminnallisuudet rajoittuvat myKWS-alustalla kulloinkin saatavilla oleviin, ja KWS voi muuttaa, poistaa tai asettaa niitä saataville oman harkintansa mukaan.

(2) Tarjottuihin palveluihin voi sisältyä kolmannen osapuolen palveluita, joihin KWS tarjoaa ainoastaan pääsyn. Tällaisten palveluiden – jotka kulloinkin yksilöidään kolmannen osapuolen palveluiksi – käyttöön saatetaan soveltaa muita käyttöehtoja tai lisäehtoja, joista KWS ilmoittaa sinulle kussakin tapauksessa.

(3) KWS pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tarjottava palvelu on keskeytyksettä käytettävissä. Teknisistä toimintahäiriöistä (kuten sähkökatkoksista, laitteisto- tai ohjelmistovirheistä tai datalinjojen teknisistä ongelmista) voi kuitenkin aiheutua väliaikaisia rajoituksia tai häiriöitä. KWS EI TAKAA, ETTÄ TARJOTTAVA PALVELU, MUUT PALVELUT TAI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA SISÄLTÖ ON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ.

§ 8 myKWS Tools -työkalujen käyttö, saatavuus ja vastuu laskentatuloksista

(1) KWS tarjoaa sinulle erilaisia maksuttomia myKWS Tools -työkaluja. myKWS Tools -työkalujen tuottamat tulokset tai suositukset eivät ole KWS:n antamia laillisesti sitovia lausuntoja. myKWS Tools -työkalujen käyttö (ja luottaminen niiden tuottamiin tuloksiin tai suosituksiin) tapahtuu käyttäjän omalla riskillä ja vastuulla. Seuraavat myKWS Tools -työkalut ovat tällä hetkellä saatavilla tai suunnitteilla:

  • Peltohavainnot
  • Pellon elinvoimaisuus
  • Ankeroisvalvoja
  • Kylvösiemenlaskuri
  • Beet Seed Service
  • Sää

(2) Joskus voi olla tarpeen, että myKWS Tools -työkalut toimivat tiettyjen olettamusten ja yksinkertaistusten pohjalta, koska kunkin yksittäisen tapauksen kaikkien olosuhteiden huomioiminen ei ole mahdollista.

(3) myKWS Tools -työkalujen tulokset lasketaan täysin automatisoidusti ja toimitetaan käyttäjälle ilman KWS:n ennakkotarkastuksia. KWS ei näin ollen voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että harvinaisissa tapauksissa syntyy virheellisiä tuloksia esimerkiksi virheellisten syöttötietojen tai määrittämättömien mallitilojen vuoksi. TULOKSIA ON SEN VUOKSI PIDETTÄVÄ TARJOTTUINA LISÄTIETOINA, EIKÄ NIIDEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ ANNETA TAKUITA. TÄLTÄ OSIN KWS:N VASTUU ON POISSULJETTU KOHDAN § 15 MUKAISESTI.

(4) KOHTAA § 7 (3) SOVELLETAAN VASTAAVASTI MYKWS-TYÖKALUJEN SAATAVUUDEN OSALTA.

(5) Joissakin tapauksissa erikoispalvelujen ja -työkalujen käyttö saattaa edellyttää tiettyjen käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjälle ilmoitetaan näistä käyttöehdoista erikseen. Kaikki nykyiset käyttöehdot ovat saatavilla KWS:n kotisivulla.

§ 9 Palveluiden ja myKWS Tools -työkalujen muutokset

KWS:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa myKWS-alustalla olevia palveluita tai maksutta tarjottuja myKWS Tools -työkaluja tai asettaa saataville uusia palveluita tai myKWS Tools -työkaluja maksutta tai maksua vastaan tai lopettaa maksuttomien palveluiden tai myKWS Tools -työkalujen ja laskureiden tarjoaminen.

§ 10 Sisällön suojaaminen, vastuu kolmannen osapuolen sisällöstä

(1) myKWS-alustalla olevat sisällöt ja myKWS Tools -työkalut ovat tekijänoikeuksilla tai muilla omistusoikeuksilla suojattuja ja KWS:n tai muiden kyseistä sisältöä tarjoavien kolmansien osapuolien omistamia. Voit käyttää näitä sisältöjä ja myKWS Tools -työkaluja vain näiden käyttöehtojen sekä, soveltuessa, palveluiden tai myKWS Tools -työkalujen käyttöä koskevien erityisten lisäehtojen mukaisesti sekä myKWS-alustalla ilmoitetun soveltamisalan puitteissa.

(2) myKWS-alustan sisällön tarjoavat osittain KWS ja osittain kolmannet osapuolet. Kolmansien osapuolten toimittamaan sisältöön viitataan jäljempänä termillä ”kolmannen osapuolen sisältö”. KWS EI TARKISTA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TÄYDELLISYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ JA LAILLISUUTTA. NÄIN OLLEN KWS EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TÄYDELLISYYDESTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ JA LAILLISUUDESTA. Tämä koskee myös kolmannen osapuolen sisällön laatua ja sen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja erityisesti sellaista kolmannen osapuolen sisältöä, jota on linkitetyillä ulkopuolisilla verkkosivustoilla.

Sisällön, jota ei nimenomaisesti ole yksilöity kolmannen osapuolen sisällöksi, toimittaa KWS.

§ 11 Tekniset resurssit, käyttäjien toimien seuranta

(1) Velvollisuutesi on varmistaa, että sinulla on asianmukaiset tekniset resurssit myKWS-alustan ja myKWS Tools -työkalujen käyttämistä varten. KWS ei ole velvollinen antamaan sinulle mitään neuvoja tämän suhteen.

(2) KWS täten ilmoittaa sinulle, että toimiasi käyttäjänä saatetaan tallentaa ja käyttää käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja myKWS-alustan kehittämiseen, siinä määrin kuin laki sen sallii. Tähän voi sisältyä IP-yhteystietojen tallentaminen ja arvioiminen lain sallimissa rajoissa, jos on syytä epäillä näiden käyttöehtojen rikkomusta ja/tai muuta laitonta toimintaa tai rikosta.

§ 12 myKWS-alustan ja myKWS-alustalla saatavissa olevien myKWS Tools -työkalujen käyttöoikeus

(1) Voit käyttää myKWS-alustaa ja myKWS-alustalla saatavissa olevia myKWS Tools -työkaluja vain näiden käyttöehtojen sekä soveltuvin osin palveluiden tai myKWS Tools -työkalujen käyttöä koskevien erityisten lisäehtojen mukaisesti sekä myKWS-alustalla ilmoitetun soveltamisalan puitteissa. Muu käyttö ei ole sallittua, ellei KWS ole hyväksynyt sitä käyttäjälle kirjallisesti tai tekstimuodossa.

(2) Saat ladata tai tulostaa sisältöä vain, jos myKWS-alusta tarjoaa toiminnot tällaista lataamista tai tulostamista varten (esim. Lataa-painike).

Sinulle myönnetään rajoittamaton ja ei-yksinomainen oikeus käyttää näiden käyttöehtojen mukaisesti lataamaasi tai tulostamaasi sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki muut oikeudet sisältöön säilyvät alkuperäisellä oikeudenhaltijalla (KWS tai vastaava kolmas osapuoli).

(3) myKWS-sovelluksen käyttöön sovelletaan myös seuraavaa:

  • myKWS-sovellusta ei saa kopioida tai jäljentää kokonaan tai osittain
  • sitä ei saa muuttaa, muokata tai sopeuttaa kokonaan tai osittain
  • myKWS-sovellukseen liitettyjä tai sen sisältämiä tekijänoikeusilmoituksia ei saa poistaa tai käsitellä
  • sovelluksen käänteinen suunnittelu ei ole sallittua.

(4) myKWS-sovellus ja myKWS-sovelluksesta johdettu sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Vahvistat täten, että sovelluksen käyttö ei anna sinulle mitään oikeuksia ohjelmistoon, tavaramerkkeihin tai sisältöön myKWS-sovelluksen yhteydessä ja että voit käyttää sovellusta vain täysin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Pakolliset lakisääteiset oikeudet säilyvät ennallaan.

§ 13 Tilien käytön estäminen

(1) KWS voi estää myKWS-tilisi käytön väliaikaisesti tai pysyvästi seuraavissa tilanteissa:

(a) Näiden käyttöehtojen luoma sopimussuhde päättyy. Tässä tapauksessa tilisi käyttö estetään heti, kun irtisanominen tulee voimaan.

(b) On erityisiä viitteitä siitä, että rikot näitä käyttöehtoja.

(c) Tilisi käytön estäminen on muuten KWS:n oikeutettujen etujen mukaista, esim. jos rikot tai olet rikkonut sovellettavaa lakia myKWS-alustalla saatavilla olevaa sisältöä tai myKWS Tools -työkaluja käyttäessäsi tai jos tilisi käytön estämiseen on teknisiä syitä.

(2) Jos tilisi käyttö on estetty tilapäisesti tai pysyvästi, KWS epää käyttöoikeutesi. Pysyvästi evättyä käyttöoikeutta ei voida palauttaa. Pysyvästi estetyt henkilöt eivät voi käyttää myKWS-alustaa tai rekisteröityä uudelleen myKWS-alustalle.

§ 14 Tietosuoja

KWS:n laatustandardit edellyttävät, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään vastuullisesti. KWS noudattaa kaikkia lakisääteisiä määräyksiä tietoja käsitellessään. KWS:n verkkosivustolla saatavissa oleva tietosuojakäytäntö sisältää yhteenvedon siitä, millaisia tietoja kerätään, miten tietoja käytetään ja siirretään ja miten voit pyytää KWS:n toimittamien tietojen luovuttamista.

§ 15 VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS

(1) ELLEI NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA NIMENOMAISESTI TOISIN ILMOITETA, KWS EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA TAI TEE MUITA SITOUMUKSIA SEURAAVIEN OSALTA:

(a) MYKWS-ALUSTAN JA MYKWS TOOLS -TYÖKALUJEN SAATAVUUS, TOIMIVUUS, SUORITUSKYKY, SIIRTONOPEUDET, SISÄLTÖ, VASTEAIKA, TÄSMÄLLISYYS JA/TAI TURVALLISUUS

(b) MYKWS TOOLS -TYÖKALUJEN AVULLA LUODUN JA/TAI KATSOTUN SISÄLLÖN TAI TULOSTEN TAI SUOSITUSTEN LAATU JA/TAI LUOTETTAVUUS.

(2) KAIKKI MUUT TAKUUT, EDELLYTYKSET, VAKUUTUKSET, SITOUMUKSET JA/TAI EHDOT (OLIVATPA NE SITTEN KIRJALLISIA TAI SUULLISIA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA JA LAINSÄÄDÄNTÖÖN, TAPAOIKEUTEEN, VAKIINTUNEISIIN TAPOIHIN, KAUPPA- TAI NEUVOTTELUTAPAAN TAI MUUHUN PERUSTUVIA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTTÖÖN, TÄSMÄLLISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, TÄYDELLISYYDESTÄ JA OIKEA-AIKAISUUDESTA) OVAT TÄTEN POISSULJETTUJA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA.

(3) MIKÄÄN NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA MAINITTU EI RAJOITA TAI SULJE POIS:

(a) LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIASI

(b) SINUN TAI KWS:N VASTUUVELVOLLISUUTTA VAATEIDEN SUHTEEN (I) JOKA JOHTUU OSAPUOLEN (TAI OSAPUOLEN HENKILÖKUNNAN) HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA; (II) JOKA JOHTUU OSAPUOLEN PETOKSESTA (MUKAAN LUKIEN PETOLLINEN HARHAANJOHTAMINEN) JA (III) JONKA RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA SOVELLETTAVAT LAIT EIVÄT MUUTEN SALLI.

(4) ELLEI KOHDASTA § 15(3) MUUTA JOHDU, KWS SULKEE TÄTEN POIS KAIKKI VASTUUVELVOLLISUUDET SINUA KOHTAAN KAIKISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOITA AIHEUTUU NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN JA MYKWS-ALUSTAAN LIITTYEN, OLI KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN VASTUUVELVOLLISUUTEEN (HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN) TAI LAINSÄÄDÄNTÖÖN TAI MUUHUN PERUSTUVA VASTUU. ERITYISESTI MAINITTAKOON, ETTÄ KWS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA:

(a) LIITTYEN SEURAAVIIN: (I) MYKWS-ALUSTAN, MYKWS TOOLS -TYÖKALUJEN JA SISÄLLÖN KÄYTTÖ; (II) MYKWS-ALUSTAN, MYKWS TOOLS -TYÖKALUJEN JA SISÄLLÖN SAATAVUUDEN TAI KÄYTETTÄVYYDEN ESTYMINEN; (III) MYKWS-ALUSTAN YHTEYDESSÄ KÄYTETYN KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKON JA/TAI INFRASTRUKTUURIN TOIMINTAHÄIRIÖ; (IV) MIKÄ TAHANSA VIRHEELLINEN, EPÄTÄSMÄLLINEN, VAHINGOITTUNUT, PUUTTEELLINEN, TOIMITTAMATON, VÄÄRÄÄN OSOITTEESEEN TOIMITETTU TAI VÄÄRIN MERKITTY SISÄLTÖ TAI MUU DATA; (V) MIKÄ TAHANSA VIRUS TAI HAITALLINEN KOMPONENTTI TAI JÄRJESTELMIISI KOHDISTUNUT MENETYS TAI VAHINKO JA/TAI (VI) MIKÄ TAHANSA VALTUUTTAMATON PÄÄSY JA/TAI TUNKEUTUMINEN MYKWS-ALUSTAAN JA/TAI

(b) SEURAAVISTA: (I) VOITTOJEN TAI TULOJEN MENETYKSET; (II) ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSET; (III) SOPIMUSTEN, LIIKETOIMINNAN TAI MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSET (IV) TIETOJEN MENETYKSET, TUHOUTUMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; (V) LIIKEARVON TAI MAINEEN MENETYKSET TAI (VI) KAIKKI EPÄSUORAT TAI VÄLILLISET MENETYKSET TAI VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI KOHDISSA (I)–(V) KUVATUT MENETYKSET, JOIDEN VOIDAAN KATSOA OLEVAN EPÄSUORIA TAI VÄLILLISIÄ JA KUSSAKIN KOHTIEN (I)–(VI) TAPAUKSESSA RIIPPUMATTA SIITÄ, OLISIVATKO NE OLLEET KOHTUUDELLA ENNAKOITAVISSA TAI HARKITTAVISSA TAI ENNAKOITIINKO TAI HARKITTIINKO NIITÄ SINUN TAI KWS:N TOIMESTA HETKELLÄ, JOLLOIN HYVÄKSYIT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT.

§ 16 Ilmoitukset

Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin sovita, kaikki myKWS-alustan käyttöön liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä fyysiseen osoitteeseen tai sähköpostitse.

KWS:n sähköpostiosoite on mykws@remove-this.kws.com . KWS:n postiosoite on Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, Tanska. Nämä yhteystiedot voivat muuttua. Jos näin tapahtuu, KWS ilmoittaa sinulle tällaisista muutoksista.

Sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi ovat ne, jotka olet antanut rekisteröityessäsi käyttämään myKWS-alustaa. Jos nämä yhteystiedot muuttuvat, ilmoita meille muutoksista TAI päivitä profiilisi myKWS-alustalla.

§ 17 Koko sopimus ja erotettavuus

Nämä käyttöehdot muodostavat sinun ja KWS:n välisen sopimuksen kokonaisuudessaan myKWS-alustan käyttöoikeuteen ja käyttöön liittyen.

Jos jokin näiden käyttöehtojen säännös on pätemätön, laiton tai toimeenpanokelvoton tai tulee sellaiseksi, se ei vaikuta jäljelle jäävien säännösten lailliseen pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton säännös katsotaan muutetuksi siinä määrin kuin on tarpeen, jotta se olisi pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Jos tällainen muuttaminen ei ole mahdollista, kyseinen säännös katsotaan poistetuksi.

§ 18 Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin erimielisyyksiin tai vaateisiin, jotka johtuvat näistä käyttöehdoista ja/tai myKWS-alustasta tai liittyvät niihin (mukaan lukien muut kuin sopimusperusteiset erimielisyydet tai vaateet) kuuluvat Englannin ja Walesin lainsäädännön piiriin. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

§ 19 Riita-asiat ja toimivalta

Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa näistä käyttöehdoista johtuvissa riita-asioissa on Hannover, sikäli kun laki sen sallii.

Kenelläkään muulla kuin sinulla tai meillä ei ole oikeutta panna täytäntöön näitä käyttöehtoja vuoden 1998 sopimuslain (kolmansien osapuolten oikeudet) nojalla.

§ 20 Luopuminen

Luopuminen oikeudesta, valtuudesta, etuoikeudesta tai oikeussuojakeinosta (joko näiden käyttöehtojen, tapaoikeuden, kohtuuden, lain tai muun nojalla) on voimassa vain, jos siitä annetaan ilmoitus, eikä sitä katsota luopumiseksi tulevien rikkomusten tai laiminlyöntien kohdalla.

Vejle, Tammikuu 2022